ANI kartiņa

No ''LATAK AIS''
Pārlēkt uz: navigācija, meklēt
Home < ANI kartiņa

1 Pamatdati

 • Lai atvērtu ANI kartiņu, jāspiež uz ANI identifikācijas numura saites.

240 ANI kartinas atversana.png

 • Pēc saites nospiešanas tiek atvērta ANI kartiņa.

241 ANI Kartina.png

 • ANI pamatdatos tiek attēlota šāda informācija:
  • Institūcijas augstāk stāvošā organizācija – jeb klienta nosaukums;
  • Institūcijas identifikators;
  • Nosaukums – ANI nosaukums;
  • Nosaukums angliski – ANI nosaukums angļu valodā;
  • Līguma nr.;
  • Līguma datums;
  • Pēdējais vienošanās protokola nr.;
  • Institūcijas lielums – iespējamās vērtības A, B, C;
  • Inspekcijas tips – ANI ar akreditācijas veidu “Inspekcija”. Iespējamās vērtības A, B, C;
  • Pēdējais akreditācijas apliecības pielikuma nr.;
  • ANI Juridiskā adrese;
  • ANI faktiskā adrese;
  • Institūcijas darbinieku skaits;
  • LATAK vadošais vērtētājs – vadošā vērtētāja vārds, uzvārds un e-pasta adrese;
  • LATAK praktikants – praktikanta vārds, uzvārds un e-pasta adrese.
 • Kontaktpersonu blokā var tikt attēlota informācija par tiešo ANI kontaktpersonu (kontaktpersona, kurai sistēmā ir lietotājs), vadītāju, tehnisko vadītāju, kvalitātes vadītāju un citiem lietotājiem, ja tādi ir piesaistīti.
 • Zem ANI pamatdatiem tiek attēlotas vairākas apakšsadaļas.

2 ANI sfēra (metodes)

 • Skatīšanās režīmā ir iespējams apskatīt ANI pievienotās metodes.

242 ANI sfera.png

 • Saraksta kolonnas tiek attēlotas atkarībā no akreditācijas veida. Piemēram, veidam “Inspicēšana” tiek attēlota šāda informācija:
  • Inspicēšanas joma;
  • Inspicēšanas objekts;
  • Inspicēšanas veids;
  • Piezīmes;
  • Normatīvais dokuments – normatīvais dokuments tiek attēlots kā saite, uz kuras uzspiežot, atvērsies attiecīgā mājas lapa, piemēram, www.likumi.lv.;
  • Normatīvi-tehniskās dokumentācijas nosaukums vai metodes un procedūras;
  • Statuss – iespējamie statusi “Jauns” un “Iesniegts”.


3 ANI iesniegtie dokumenti

 • ANI iesniegto dokumentu sarakstā tiek attēloti visi nepieciešamie dokumenti, kas jāiesniedz ANI, atkarībā no akreditācijas veida. Piemēram, inspicēšanas veidam ir noteikts, ka ANI jāiesniedz 8 dokumenti. Un tālāk attēlā var arī redzēt, ka ANI ir iesniedzis 8 no 8 dokumentiem, respektīvi visus.

243 ANI iesniegtie dok.png

 • Sarakstā attēlotas 4 kolonnas:
  • Dokumenta veids;
  • Statuss – iespējamie statusi “Jauns” un “Iesniegts”;
  • Komentārs – ANI ievadītais komentārs;
  • Datne – ANI pievienotais dokuments.
 • ANI ir atļauts pievienot komentāru un/vai datni vienam ierakstam. Var būt arī tādas situācijas, ka pret vienu ierakstu tiek attēloti vairāki pievienotie komentāru vai datnes.
 • Lai apskatītu kādu no pievienotajām datnēm, jānospiež uz datnes nosaukuma. Pēc uzklikšķināšanas uz nosaukumu atkarībā no izmantotās interneta pārlūkprogrammas datne tiks lejupielādēta uz lietotāja darbstacijas.

244 ANI datnes atversana.png

4 ANI atrašanās vietas

 • Atverot sadaļu, iespējams apskatīties ANI atrašanās vietas.

245 ANI Atrasanas vieta.png

 • Sarakstā attēlotā informācija:
  • Nosaukums;
  • Atrašanās vietas kods;
  • Juridiskā adrese;
  • Faktiskā adrese;
  • Institūcijas darbinieku skaits;
  • Apraksts.

5 Augstāk stāvošā organizācija

 • Atverot sadaļu, var redzēt datus par klientu, klienta vadītāju, paraksttiesīgajām personām, bankas rekvizītiem un kādiem papildus pievienotiem dokumentiem.

246 Augstak stavosa organizacija.png

 • Klienta pamatdatu blokā tiek attēloti šādi dati:
  • Klients – klienta pilnais nosaukums;
  • Juridiskais nosaukums – klienta juridiskais nosaukums;
  • Reģistrācijas numurs;
  • Organizācijas veids – piemēram, SIA vai AS;
  • Juridiskā/ faktiskā adrese;
  • E-pasts – klienta norādītā e-pasta adrese;
  • Tālrunis – klienta norādītais tālrunis;
  • Mob tālrunis – klienta norādītais mobilais tālrunis;
  • Fakss – klienta norādītais fakss;
  • Aktīvs no/līdz – tiek attēlots datums no kura/līdz kuram klients ir aktīvs, ja veidojot klientu tas tika norādīts.
 • Lai paplašinātu pārējās sadaļas, jāspiež uz bultiņām.

247 atversana.png

 • Pie vadītāja tiek attēlots klienta vadītājs (vārds, uzvārds, personas kods) ar dažādiem papildus datiem kā e-pasta adrese un tālruņi.

248 ANI vaditajs.png

 • Pie paraksttiesīgajām personām var būt attēlots personas vārds, uzvārds, personas kods un e-pasta adrese.

249 ANI parakstties pers.png

 • Pie bankas rekvizītiem tiek attēloti klienta bankas dati kā:
  • Bankas nosaukums;
  • Bankas SWIFT kods;
  • Bankas adrese;
  • Konta numurs;
  • Konta turētājs.

250 Bankas rekviz.png

 • Pie dokumentiem tiek attēlots dokumenta nosaukums un pievienotā datne. Lai lejupielādētu datni uz lietotāja darbstacijas, jāspiež uz pievienotās datnes nosaukumu.

251 ANI dokumenti.png

6 No ANI saņemtie, ANI nosūtītie dokumenti

 • Sadaļā tiek attēloti visi dokumenti, kuriem ir piesaistīts ANI.
 • Piesaiste nozīmē to, ka Dokumentu apstrādes modulī dokumenta kartiņā ir ievadīts ANI nosaukums.

252 No ANi sanemtie nosutitie.png

 • Sarakstā tiek attēloti šādi dati:
  • Dokumenta veids;
  • Dokumenta numurs, kas iegūts Dokumentu apstrādes modulī;
  • Datums, kad dokuments ir reģistrēts;
  • Dokumenta korespondents, ja tāds ir norādīts;
  • Dokumenta saturs.
 • Uzspiežot uz dokumenta veida saites, tiks atvērta dokumenta kartiņa Dokumentu apstrādes modulī, kur arī iespējams redzēt, ka tieši šis ANI ir piesaistīts.

253 Dok kartina ANI piesaiste.png

7 Vēsturiskās akreditācijas

 • Ja ANI nav neviena vēsturiskā akreditācija, tad šajā sadaļā nekas netiks attēlots.

254 ANI vesturiskas akred.png

 • Ja ANI ir vēsturiskās akreditācijas, tad tās tiek attēlotas apakšsadaļās, kur ir iespējams arī apskatīt iesniegtās metodes un dokumentus.

470 Vesturiskas.png

8 Akreditācijas lēmumu dati

 • Atverot sadaļu tiek attēlota informācija par akreditācijas lēmumiem. Ja nav neviens lēmums, tad saraksts būs tukšs.

471 Akr lemuma dati.png

 • Ja akreditācijas procedūrā tiek ievadīts akreditācijas lēmuma datums, tad šeit pie datuma pienākšanas tiks attēlots jauns ieraksts.
 • Attēlotā informācija:
  • Lēmuma datums;
  • Akreditācijas periods;
  • Sfēra;
  • Datne – akreditācijas apliecības pielikums, kuru var apskatīt uzspiežot uz nosaukuma saites.

472 Akr lemum dati saraksts.png