ANI kartiņas skatīšana

No ''LATAK AIS''
Pārlēkt uz: navigācija, meklēt
Home < ANI kartiņas skatīšana
 • Lai atvērtu ANI kartiņu, jāspiež uz ANI identifikācijas numura saites.

683 ANI atversana.png

 • Pēc saites nospiešanas tiek atvērta ANI kartiņa.

684 ANI kartina.png

 • ANI pamatdatos tiek attēlota šāda informācija:
  • Institūcijas augstāk stāvošā organizācija – jeb klienta nosaukums;
  • Institūcijas identifikators;
  • Nosaukums – ANI nosaukums;
  • Nosaukums angliski – ANI nosaukums angļu valodā;
  • ANI Juridiskā adrese;
  • ANI faktiskā adrese;
  • Institūcijas darbinieku skaits;
  • LATAK vadošais vērtētājs – vadošā vērtētāja vārds, uzvārds un e-pasta adrese;
  • LATAK praktikants – praktikanta vārds, uzvārds un e-pasta adrese.
 • Kontaktpersonu blokā var tikt attēlota informācija par tiešo ANI kontaktpersonu (kontaktpersona, kurai sistēmā ir lietotājs), vadītāju, tehnisko vadītāju, kvalitātes vadītāju un citiem lietotājiem, ja tādi ir piesaistīti.
 • Zem ANI pamatdatiem tiek attēlotas vairākas apakšsadaļas:
  • ANI atrašanās vietas;
  • Augstāk stāvošā organizācija.
 • Lai apskatītu ANI atrašanās vietas, jāuzklikšķina uz apakšsadaļas nosaukuma. Ja ANI ir pievienotā kāda atrašanās vieta, tad tā šeit tiks attēlota.

685 ANI atrasanas vietas.png

 • Sarakstā attēlotā informācija:
  • Nosaukums;
  • Atrašanās vietas kods;
  • Juridiskā adrese;
  • Faktiskā adrese;
  • Institūcijas darbinieku skaits;
  • Apraksts.
 • Lai apskatītu informāciju par augstāk stāvošo organizāciju, jāspiež uz apakšsadaļas nosaukuma.

686 Klients.png

 • Atverot sadaļu, var redzēt datus par klientu, klienta vadītāju, paraksttiesīgajām personām, bankas rekvizītiem un kādiem papildus pievienotiem dokumentiem.
 • Klienta pamatdatu blokā tiek attēloti šādi dati:
  • Klients – klienta pilnais nosaukums;
  • Juridiskais nosaukums – klienta juridiskais nosaukums;
  • Reģistrācijas numurs;
  • Organizācijas veids – piemēram, SIA vai AS;
  • Juridiskā/ faktiskā adrese;
  • E-pasts – klienta norādītā e-pasta adrese;
  • Tālrunis – klienta norādītais tālrunis;
  • Mob tālrunis – klienta norādītais mobilais tālrunis;
  • Fakss – klienta norādītais fakss;
  • Aktīvs no/līdz – tiek attēlots datums no kura/līdz kuram klients ir aktīvs, ja veidojot klientu tas tika norādīts.
 • Lai paplašinātu pārējās sadaļas, jāspiež uz bultiņām.

687 Vaditajs.png

 • Pie vadītāja tiek attēlots klienta vadītājs (vārds, uzvārds, personas kods) ar dažādiem papildus datiem kā e-pasta adrese un tālruņi.

688 Vaditaja dati.png

 • Pie paraksttiesīgajām personām var būt attēlots personas vārds, uzvārds, personas kods un e-pasta adrese.

689 Parakstties pers.png

 • Pie bankas rekvizītiem tiek attēloti klienta bankas dati kā:
  • Bankas nosaukums;
  • Bankas SWIFT kods;
  • Bankas adrese;
  • Konta numurs;
  • Konta turētājs.

690 Bankas rekv.png

 • Pie dokumentiem tiek attēlots dokumenta nosaukums un pievienotā datne. Lai lejupielādētu datni uz lietotāja darbstacijas, jāspiež uz pievienotās datnes nosaukumu.

691 Dokumenti.png