ANI kartiņas skatīšana/labošana

No ''LATAK AIS''
Pārlēkt uz: navigācija, meklēt
Home < ANI kartiņas skatīšana < labošana

1 Kartiņas atvēršana/ pamatdatu skatīšana

 • Lai atvērtu ANI kartiņu, jāspiež uz ANI identifikācijas numura saites.

729 ANI kart atversana.png

 • Pēc saites nospiešanas tiek atvērta ANI kartiņa.
 • ANI pamatdatos tiek attēlota šāda informācija:
  • Institūcijas augstāk stāvošā organizācija – jeb klienta nosaukums;
  • Institūcijas identifikators;
  • Nosaukums – ANI nosaukums;
  • Nosaukums angliski – ANI nosaukums angļu valodā;
  • Līguma nr.;
  • Līguma datums;
  • Pēdējais vienošanās protokola nr.;
  • Institūcijas lielums – iespējamās vērtības A, B, C;
  • Inspekcijas tips – ANI ar akreditācijas veidu “Inspekcija”. Iespējamās vērtības A, B, C;
  • Pēdējais akreditācijas apliecības pielikuma nr.;
  • ANI Juridiskā adrese;
  • ANI faktiskā adrese;
  • Institūcijas darbinieku skaits;
  • LATAK vadošais vērtētājs – vadošā vērtētāja vārds, uzvārds un e-pasta adrese;
  • LATAK praktikants – praktikanta vārds, uzvārds un e-pasta adrese.
 • Kontaktpersonu blokā var tikt attēlota informācija par tiešo ANI kontaktpersonu (kontaktpersona, kurai sistēmā ir lietotājs), vadītāju, tehnisko vadītāju, kvalitātes vadītāju un citiem lietotājiem, ja tādi ir piesaistīti.

730 ANI pamatdati.png

 • Zem ANI pamatdatiem tiek attēlotas vairākas apakšsadaļas.

2 ANI pamatdatu labošana

 • Ja nepieciešams veikt labojumus ANI kartiņā, jāspiež poga “Labot”.

731 Labosanas poga.png

 • Pēc pogas nospiešanas visi ANI kartiņas pamatdatu lauki kļūs labojami, izņemot laukus:
  • Institūcijas augstāk stāvošā organizācija;
  • Akreditācijas veids;
  • Institūcijas identifikators;
  • Kontaktpersona.

732 Labojamie lauki.png

 • Kad ir veikti labojumi, piemēram, ievadīts līguma numurs un datums, jāspiež poga “Saglabāt”.

733 ANI saglabasana.png

 • Pēc pogas nospiešanas tiek izdots paziņojums, ka izmaiņas saglabātas, un visi pamatdatu lauki tiek attēloti skatīšanās režīmā.

734 Izmainas saglabatas.png

3 ANI sfēra (metodes)

4 ANI iesniegtie dokumenti

5 ANI atrašanās vietas

6 Augstāk stāvošā organizācija

7 No ANI saņemtie, ANI nosūtītie dokumenti

8 Vēsturiskās akreditācijas