ANI pamatinformācijas sākotnējā labošana

No ''LATAK AIS''
Pārlēkt uz: navigācija, meklēt
Home < ANI pamatinformācijas sākotnējā labošana
 • Ja ir nepieciešami kādu labojumi, jāspiež poga “Labot”.

800 ANI labosana.png

 • Pēc pogas nospiešanas kartiņa tiks attēlota labošanas režīmā.

801 Labojami lauki.png

 • Pieejamā informācija un rediģējami/nerediģējami lauki:
  • Institūcijas augstāk stāvošā organizācija – nerediģējams lauks. Tiek attēlots augstāk stāvošās organizācijas (klienta) nosaukums.
  • Akreditācijas veids – nerediģējams lauks. Tiek attēlots akreditācijas veids;
  • Nosaukums – rediģējams lauks. Tiek attēlots ANI nosaukums;
  • Nosaukums angliski – rediģējams lauks. Tiek attēlots ANI nosaukums angļu valodā, ja tāds ir ievadīts;
  • Līguma nr. – nerediģējams lauks. Iespējams apskatīt līguma numuru, ja tāds ir ievadīts;
  • Līguma datums – nerediģējams lauks. Iespējams apskatīt līguma datumu, ja tāds ir ievadīts;
  • Pēdējais vienošanās protokola numurs – nerediģējams lauks. Tiek attēlots pēdējā vienošanās protokola numurs. Jauniem ANI tiks attēlota 0;
  • Institūcijas lielums – nerediģējams lauks. Iespējams apskatīt institūcijas lielumu. Iespējamās vērtības – A, B, C;
  • Inspekcijas tips – nerediģējams lauks. Iespējams apskatīt inspekcijas tipu, ja akreditācijas veids ir “Inspekcija”. Iespējamās vērtības – A, B, C;
  • Pēdējais akreditācijas apliecības pielikuma nr. – nerediģējams lauks. Iespējams apskatīt pēdējās akreditācijas apliecības pielikuma numuru, ja tāds ir ievadīts;
  • Juridiskā adrese/pasta indekss – rediģējams lauks. Tiek attēlota juridiskā adrese, kuru, ja nepieciešams, var labot;
  • Fiziskā adrese/pasta indekss – rediģējams lauks. Tiek attēlota fiziskā adrese, kuru, ja nepieciešams, var labot;
  • Institūcijas darbinieku skaits – rediģējams lauks. Tiek attēlots darbinieku skaits, ja tāds ir ievadīts.
 • Kontaktinformācijas bloks:
  • Kontaktpersona – nerediģējams lauks. Tiek attēlota ANI kontaktpersona – sistēmas lietotāja vārds, uzvārds un e-pasta adrese;
  • Citi lietotāji – nerediģējams lauks. Tiek attēloti citi piesaistītie sistēmas lietotāji, ja tādi ir pievienoti;
  • Vadītājs/tehniskais vadītājs/kvalitātes vadītājs – rediģējami lauki. Iespējams apskatīt piesaistītās personas vai arī pievienot jaunas.
 • Lai ANI piesaistīto jaunu personu – vadītāju, tehnisko vadītāju vai kvalitātes vadītāju, pie attiecīgā lauka jāspiež poga “Jauns”.

802 Jauna persona.png

 • Pēc pogas nospiešanas atvērsies jauns logs “Jauna persona”.

803 Par pers aizpildamie lauki.png

 • Par personu aizpildāmie lauki:
  • Personas kods – neobligātais lauks. Iespējams norādīt personas kodu;
  • Dzimšanas datums – neobligātais lauks. Iespējams norādīt personas dzimšanas datumu;
  • Vārds – obligātais lauks. Jānorāda personas vārds;
  • Uzvārds – obligātais lauks. Jānorāda personas uzvārds;
  • Adrese – neobligātais lauks. Iespējams norādīt personas adresi;
  • Pasta adrese – neobligātais lauks. Iespējams norādīt personas pasta adresi;
  • E-pasts – neobligātais lauks. Iespējams norādīt personas elektroniskā pasta adresi;
  • Tālrunis/Mob. tālrunis – neobligātais lauks. Iespējams norādīt personas tālruņa numurus;
  • Fakss – neobligātais lauks. Iespējams norādīt personas faksu;
  • Aktīvs no/līdz – neobligātie lauki. Iespējams norādīt no kura, līdz kuram brīdim persona ir aktīva. Ja nav norādīti datumi, tas nozīmē, ka persona ir aktīva.
 • Kad visi obligātie lauki un citi lauki ir aizpildīti, tiek aktivizēta saglabāšanas poga.

804 Saglabat pers.png

 • Kad saglabāšanas poga tiek nospiesta, logs tiek aizvērts un ievadītās personas vārds/ uzvārds un personas kods, ja tāds tika norādīts, tiek attēlots attiecīgajā laukā.

805 Izveleta pers.png

 • Ja nepieciešams personas datus labot, ir iespējams to izdarīt, nospiežot pogu “Labot”. Pēc pogas nospiešanas tiks atvērts tas pats personas logs, kur būs iespējams labot datus.
 • Ja nepieciešams pievienot jaunu personu, tad atkal jāspiež poga “Jauns” un jāaizpilda dati tādā pašā veidā kā iepriekš.
 • Ja nepieciešams šo personu izvēlēties arī kā, piemēram, kvalitātes vadītāju, tad to var izdarīt, spiežot uz lauka – rezultātā sarakstā tiks attēlota iepriekš ievadītā persona, par cik tā tiek piesaistīta klientam (persona nav jāveido vēlreiz).

806 Kvalitates vad.png