Akreditācijas plānu saraksts, akreditācijas kartiņu izveide

No ''LATAK AIS''
Pārlēkt uz: navigācija, meklēt
Home < Akreditācijas plānu saraksts, akreditācijas kartiņu izveide
 • Lai izveidotu jaunu akreditācijas plānu (kartiņu) vai skatītu/labotu esošos plānus, jāatver sistēmas sadaļa “Akreditācija”.
 • Sarakstā tiek attēlotas visas akreditācijas kartiņas, kurām ir piesaistīts vadošais vērtētājs.


1 Darbības ar sarakstu

 • Sarakstā ir iespējams meklēt pēc dažādiem meklēšanas kritērijiem – procesa numura; akreditācijas veida, akreditācijas institūcijas, vadošā vērtētāja, akreditācijas procedūras.
 • Ir arī iespējams meklēt, izmantojot aizstājējzīmes:
  • Simbols “*” aizstāj patvaļīgu skaitu rakstzīmju definētā meklēšanas parametrā, piemēram, lietotājs vēlas atlasīt vienas institūcijas visus plānus. Jāievada I-124-*.

111 Akred meklesana.png

  • Simbols “?” aizstāj vienu rakstzīmi definētā meklēšanas parametrā, piemēram, lietotājs vēlas atlasīt ierakstu pēc procesa numura. Jāievada I-124-U-?.

112 Akred meklesana 2.png

 • Ir iespējams mainīt ierakstu skaita attēlošanu vienā lapā. Piedāvātie varianti ir attēlot 25, 50, 100 vai 500 ierakstus vienā lapā.

113 Akred skaits lapa.png

 • Lai pārvietotos sarakstā pa lapām, jāspiež uz bultiņām saraksta labajā apakšējā stūrī. Pārvietoties pa lapām būs iespējams tikai tad, ja ierakstu skaits būs lielāks par izvēlēto ierakstu skaita attēlošanu vienā lapā.

114 Akred lapas.png

 • Ierakstus sarakstā ir iespējams kārtot pēc kolonnām augošā vai dilstošā secībā. Kārtošanu ir iespējams izpildīt, spiežot uz kolonnas nosaukuma. Ja kārtošana ir ieslēgta, tiks attēlota bultiņa uz augšu vai uz leju.

115 Akred kartosana.png

2 Akreditācijas kartiņas izveide

 • Lai izveidotu jaunu akreditācijas kartiņu, jāspiež poga “Pievienot akreditācijas plānu”.

116 Plana pievien.png

 • Pēc pogas nospiešanas, tiks atvērta jauna cilne “Akreditācijas kartiņa”.
 • Kamēr visi obligātie lauki nav aizpildīti, tikmēr poga “Saglabāt” nebūs aktīva.
 • Lai atceltu kartiņas izveidi, jāspiež poga “Atcelt”.

117 Jauna akr kartina.png

 • Sākotnēji pieejami šādi lauki:
  • Akreditēšanas institūcija – obligātais lauks. No saraksta jāizvēlas institūcijas nosaukums. Lai vieglāk būtu atrast kādu konkrētu institūciju, sarakstā ir iespējams meklēt;

118 Instit izvele.png

  • Akreditācijas procedūra – obligātais lauks. No saraksta jāizvēlas procedūra. Tāpat kā institūcijas laukā, arī šeit ir iespējams meklēt pēc nosaukuma;

119 Proceduras izvele.png

  • Plāna datumi – atkarībā no izvēlētās procedūras tiek attēloti dažādi datumi kā uzraudzības plāna datums, vizītes datums u.c. Kā piemēram, pēc procedūras “Uzraudzība” izvēles, parādās 4 jauni datuma lauki un viens no tiem “Uzraudzības plāna datums” ir kā obligātais lauks;

120 Akred datumi.png

  • VV piesaiste (darba apjoms stundās) – obligātais lauks. Manuāli vai ar bultiņu palīdzību jāievada darba apjoms stundās;
  • VV un ekspertu piesaiste (darba apjoms stundās) – obligātais lauks. Manuāli vai ar bultiņu palīdzību jāievada darba apjoms stundās.

121 Darba apjoms.png

 • Līdz ko tiek aizpildīts pēdējais obligātais lauks, tā poga “Saglabāt” kļūst aktīva. Pēc tās nospiešanas tiek izdots paziņojums, ka ieraksts izveidots.

122 Akred saglab.png

 • Tālāk ir iespējams veidot citus akreditācijas plānus, piemēram, mainot akreditācijas procedūru, datumus un atkal spiežot saglabāšanas pogu.

! Jāatceras, ka, ja pēc saglabāšanas kaut kas izveidotajā plānā ir jālabo, tad jāatver akreditācijas plānu saraksts, jāsameklē izveidotais ieraksts un jāatver labošanai. Ja pēc saglabāšanas uzreiz tiks veikti labojumi un spiesta saglabāšanas poga, tad tiks izveidota jauna kartiņa nevis labota tikko izveidotā.

 • Atverot akreditācijas plānu sarakstu, var redzēt izveidoto ierakstu. Lai to atvērtu, jāspiež uz procesa numura saites.

123 Akred atversana.png

 • Pēc saites nospiešanas atvērsies akreditācijas kartiņa.