Akreditācijas procedūru datumi un saistītie likumi

No ''LATAK AIS''
Pārlēkt uz: navigācija, meklēt
Home < Akreditācijas procedūru datumi un saistītie likumi

1 Vispārīgās darbības ar akreditācijas kartiņas datumiem

 • Lai ievadītu vizītes datumu, akreditācijas kartiņā jāspiež uz labošanas ikonas.

141 Vizites datums.png

 • Tālāk nospiežot uz kalendāra ikonas, ir iespējams izvēlēties datumu (datumu var vadīt arī manuāli).

142 Kalendars.png

 • Lai saglabātu datumu, jāspiež uz saglabāšanas ikonas.

143 dATUMA saglab.png

 • Lai atceltu jauna datuma ievadi vai esošā labošanu (ja vizītes datums jau bija ievadīts), jāspiež uz atcelšanas ikonas.

144 Datuma atcelsana.png

 • Lai dzēstu ievadītu datumu, jāspiež uz dzēšanas ikonas.

145 Datuma dzesana.png

2 Procedūras un likumi

 • Datumi akreditācijas kartiņā tiek attēloti atkarībā no procedūras veida, kā arī aizpildot kādu no datumiem, var izpildīties atbilstošais likums, piemēram, izsūtīts informatīvs paziņojums vai uzdevums izpildei.
 • Sākotnējā akreditācija:
  • Vizītes datums – atkarībā no ievadītā datuma var tikt izsūtītas dažādas notifikācijas vadošajam vērtētājam (vērtēšanas plāna sastādīšana, pārliecināšanās, ka nav iebildumu no ANI, atbilstību aizpildīšana), direktoram (akreditācijas ieplānošana, tāmes sagatavošana, VP nosūtīšana) un ekspertam (neatbilstību/atbilstību aizpildīšana);
  • Noslēguma sanāksmes datums – atkarībā no ievadītā datuma tiek izsūtīta notifikācija vadošajam vērtētājam par gala vērtējuma pievienošanu akreditācijas kartiņā;
  • Akreditācijas lēmuma datums – pienākot šim datumam, tiek izveidoti 3 jauni uzraudzības procesi un 1 reakreditācija. Kā arī tiek izveidoti jauni ieraksti ANI kartiņas sadaļā “Vēsturiskās akreditācijas” (ar nosacījumu, ka ir ievadīts korekts akreditācijas periods akreditācijas kartiņā), un izsūtītas notifikācijas vadošajam vērtētājam par vēsturiskās akreditācijas ieraksta izveidošanu ANI par institūcijas akreditēšanu.
 • Uzraudzība:
  • Uzraudzības plāna datums – atkarībā no ievadītā datuma var tikt izsūtītas dažādas notifikācijas vadošajam vērtētājam (ekspertu grupas savākšana) un ANI (informācijas un dokumentu aktualizēšana un plānotās uzraudzības vizītes saskaņošana ar LATAK);
  • Vizītes datums – atkarībā no ievadītā datuma var tikt izsūtītas dažādas notifikācijas vadošajam vērtētājam (uzraudzības vizītes ieplānošana un vērtēšanas plāna sastādīšana, tāmes sagatavošana, pārliecināšanās, ka nav iebildumu no ANI) un atbilstību sagatavošana, atbilstību aizpildīšana, direktoram (vērtēšanas plāna nosūtīšana), sekretārei (VP nosūtīšana) un ekspertam (atbilstību/ neatbilstību aizpildīšana);
  • Noslēguma sanāksmes datums – atkarībā no ievadītā datuma, vadošajam vērtētājam tiek nosūtīta notifikācija par gala vērtējuma pievienošanu akreditācijas kartiņā;
  • Akreditācijas lēmuma datums – pienākot šim datumam, tiek izveidoti jauni ieraksti ANI kartiņas sadaļā “Vēsturiskās akreditācijas”, un izsūtītas notifikācijas vadošajam vērtētājam par vēsturiskās akreditācijas ieraksta izveidošanu, ANI par institūcijas akreditēšanu.
 • Uzraudzība ar sfēras paplašinājumu:
  • Uzraudzības plāna datums – atkarībā no ievadītā datuma var tikt izsūtītas dažādas notifikācijas vadošajam vērtētājam (ekspertu grupas savākšana) un ANI (informācijas un dokumentu aktualizēšana un plānotās uzraudzības vizītes saskaņošana ar LATAK);
  • Vizītes datums – atkarībā no ievadītā datuma var tikt izsūtītas dažādas notifikācijas vadošajam vērtētājam (uzraudzības vizītes ieplānošana un vērtēšanas plāna sastādīšana, tāmes sagatavošana, pārliecināšanās, ka nav iebildumu no ANI) un atbilstību sagatavošana, atbilstību aizpildīšana, direktoram (vērtēšanas plāna nosūtīšana), sekretārei (VP nosūtīšana) un ekspertam (atbilstību/ neatbilstību aizpildīšana);
  • Noslēguma sanāksmes datums – atkarībā no ievadītā datuma, vadošajam vērtētājam tiek nosūtīta notifikācija par gala vērtējuma pievienošanu akreditācijas kartiņā;
  • Akreditācijas lēmuma datums – pienākot šim datumam, tiek izveidoti jauni ieraksti ANI kartiņas sadaļā “Vēsturiskās akreditācijas”, un izsūtītas notifikācijas vadošajam vērtētājam par vēsturiskās akreditācijas ieraksta izveidošanu, ANI par institūcijas akreditēšanu.
 • Reakreditācija:
  • Reakreditācijas plāna datums – atkarībā no ievadītā datuma var tikt izsūtītas dažādas notifikācijas vadošajam vērtētājam (vizītes ieplānošana un gala vērtējuma pievienošana akreditācijas kartiņā) un ANI (informācijas un dokumentu aktualizēšana un plānotās reakreditācijas vizītes saskaņošana ar LATAK);
  • Vizītes datums – atkarībā no ievadītā datuma var tikt izsūtītas dažādas notifikācijas vadošajam vērtētājam (vērtēšanas plāna sastādīšana, tāmes sagatavošana, pārliecināšanās, ka nav iebildumu no ANI un atbilstību aizpildīšana), direktoram direktoram (vērtēšanas plāna nosūtīšana), sekretārei (VP nosūtīšana) un ekspertam (atbilstību/ neatbilstību aizpildīšana);
  • Noslēguma sanāksmes datums – atkarībā no ievadītā datuma tiek izsūtīta notifikācija vadošajam vērtētājam par gala vērtējuma pievienošanu akreditācijas kartiņā;
  • Akreditācijas lēmuma datums – pienākot šim datumam, tiek izveidoti 3 jauni uzraudzības procesi un 1 reakreditācija. Kā arī tiek izveidoti jauni ieraksti ANI kartiņas sadaļā “Vēsturiskās akreditācijas” (ar nosacījumu, ka ir ievadīts korekts akreditācijas periods akreditācijas kartiņā), un izsūtītas notifikācijas vadošajam vērtētājam par vēsturiskās akreditācijas ieraksta izveidošanu, ANI par institūcijas akreditēšanu.
 • Witness:
  • Vizītes datums – atkarībā no ievadītā datuma var tikt izsūtītas dažādas notifikācijas vadošajam vērtētājam (vērtēšanas plāna sastādīšana, tāmes sagatavošana, pārliecināšanās, ka nav iebildumu no ANI un atbilstību aizpildīšana), direktoram (vērtēšanas plāna nosūtīšana), sekretārei (VP nosūtīšana) un ekspertam (atbilstību/neatbilstību aizpildīšana);
  • Noslēguma sanāksmes datums – atkarībā no ievadītā datuma tiek izsūtīta notifikācija vadošajam vērtētājam par gala vērtējuma pievienošanu akreditācijas kartiņā;
  • Akreditācijas lēmuma datums - pienākot šim datumam, tiek izveidoti jauni ieraksti ANI kartiņas sadaļā “Vēsturiskās akreditācijas”, un izsūtītas notifikācijas vadošajam vērtētājam par vēsturiskās akreditācijas ieraksta izveidošanu, ANI par institūcijas akreditēšanu.
 • Jauna akreditācijas apliecība – datumu nav;
 • Sfēras paplašinājums:
  • Vizītes datums – atkarībā no ievadītā datuma var tikt izsūtītas dažādas notifikācijas vadošajam vērtētājam (vērtēšanas plāna sastādīšana, tāmes sagatavošana, pārliecināšanās, ka nav iebildumu no ANI un atbilstību aizpildīšana), direktoram (vērtēšanas plāna nosūtīšana), sekretārei (VP nosūtīšana) un ekspertam (atbilstību/neatbilstību aizpildīšana);
  • Noslēguma sanāksmes datums – atkarībā no ievadītā datuma tiek izsūtīta notifikācija vadošajam vērtētājam par gala vērtējuma pievienošanu akreditācijas kartiņā;
  • Akreditācijas lēmuma datums – pienākot šim datumam, tiek izveidoti jauni ieraksti ANI kartiņas sadaļā “Vēsturiskās akreditācijas”, un izsūtītas notifikācijas vadošajam vērtētājam par vēsturiskās akreditācijas ieraksta izveidošanu, ANI par institūcijas akreditēšanu.
 • Informācija par izmaiņām – datumu nav;
 • Ārpuskārtas vērtēšana:
  • Informācijas saņemšanas datums – atkarībā no ievadītā datuma var tikt izsūtītas dažādas notifikācijas vadošajam vērtētājam par vērtēšanas plāna sastādīšanu, tāmes sagatavošanu, vērtēšanas apjoma noteikšanu un ārpuskārtas vērtēšanas datuma saskaņošanu ar nodaļas vadītāju un ekspertiem;
  • Vizītes datums – atkarībā no ievadītā datuma ekspertam tiek nosūtīta notifikācija par atbilstību/neatbilstību aizpildīšanu un vadošajam vērtētājam par atbilstību aizpildīšanu;
  • Noslēguma sanāksmes datums – atkarībā no ievadītā datuma tiek izsūtīta notifikācija vadošajam vērtētājam par gala vērtējuma pievienošanu akreditācijas kartiņā;
  • Akreditācijas lēmuma datums - pienākot šim datumam, tiek izveidoti jauni ieraksti ANI kartiņas sadaļā “Vēsturiskās akreditācijas”, un izsūtītas notifikācijas vadošajam vērtētājam par vēsturiskās akreditācijas ieraksta izveidošanu, ANI par institūcijas akreditēšanu.