Apakšsadaļa "ANI iesniegtie dokumenti"

No ''LATAK AIS''
Pārlēkt uz: navigācija, meklēt
Home < Apakšsadaļa "ANI iesniegtie dokumenti"

1 Dokumentu apakšsadaļa

 • ANI iesniegto dokumentu sarakstā tiek attēloti visi nepieciešamie dokumenti, kas jāiesniedz ANI, atkarībā no akreditācijas veida. Piemēram, inspicēšanas veidam ir noteikts, ka ANI jāiesniedz 8 dokumenti, komentāri.

828 ANi dok.png

2 Dokumentu/komentāru pievienošana

 • Lai pievienotu dokumentu vai komentāru, jāspiež pie attiecīgā dokumenta veida poga “Pievienot”.

829 Pievienot dok.png

 • Pēc pogas nospiešanas tiks atvērts jauns logs “Pievienot”, kurā iespējams pievienot no darbstacijas dokumenta datni vai, nepievienojot datni, iespējams ievadīt paskaidrojošu komentāru.

830 Pievienosanas logs.png

 • Lai izvēlētos dokumenta datni, jāspiež poga “Izvēlēties” un tad tā jāizvēlas no darbstacijas.

831 Izvelets fails.png

 • Lai pievienotu dokumenta datni, jāspiež poga “Pievienot”.
 • Pēc pogas nospiešanas logs tiks aizvērts un datne tiks attēlota pie izvēlētā dokumenta ar statusu “Jauns”.

832 Fails saraksta.png

 • Vienam dokumenta veidam ir iespējams pievienot vairākas datnes.

833 Vairaki faili.png

 • Ja datne netiks pievienota, ir iespējams ievadīt kādu komentāru. Lai pievienotu komentāru, jāspiež poga “Pievienot” un laukā “Komentārs, nepievienojot datni” jāievada attiecīgais komentārs. Kad komentārs ir ievadīts, jāspiež poga “Pievienot”.
 • Pēc tam komentārs tiek attēlots pie attiecīgā dokumenta kolonnā “Komentārs”.

834 Komentars.png

3 Pievienoto datņu/komentāru dzēšana

 • Lai dzēstu kādu no pievienotajiem komentāriem vai datnēm, jāspiež dzēšanas ikona.

835 Dzesana.png

 • Pēc ikonas nospiešanas tiks izdots paziņojums “Vai tiešām vēlaties dzēst šo datni?”. Lai dzēstu datni, jāspiež poga “Dzēst”. Lai atceltu dzēšanu, jāspiež poga “Atcelt”.

4 Pievienoto datņu lejupielāde

 • Lai apskatītu kādu no pievienotajām datnēm, jāspiež uz tās nosaukuma.

836 lejupiel datni.png

 • Pēc nosaukuma nospiešanas atkarībā no lietotāja izmantotās pārlūkprogrammas datne tiks lejupielādēta uz darbstacijas vai tiks piedāvāts to atvērt/saglabāt.

5 Dokumentu iesniegšana izskatīšanai

 • Lai iesniegtu dokumentus izskatīšanai, jāspiež poga “Iesniegt izskatīšanai”.

837 Iesniegt dok.png

 • Pēc pogas nospiešanas pievienotos komentārus un datnes vairs nebūs iespējams dzēst, kā arī statuss tiek nomainīts uz “Iesniegts”.

838 Visi iesniegti.png

 • Ja ir nepieciešams arī pēc iesniegšanas ir iespējams pievienot papildu datnes vai komentārus. Tad dokumenta veidam statuss tiks nomainīts atpakaļ uz “Jauns” un pievienotai datnei būs pieejama dzēšanas ikona, kā arī to ir iespējams iesniegt izskatīšanai, spiežot pogu “Iesniegt izskatīšanai”.

839 Jauns.png