Apakšsadaļa "ANI sfēra (metodes)"

No ''LATAK AIS''
Pārlēkt uz: navigācija, meklēt
Home < Apakšsadaļa "ANI sfēra (metodes)"

1 ANI metožu apakšsadaļa

 • Apakšsadaļā iespējams apskatīt ANI pievienotās metodes, kā arī pievienot jaunas, labot/dzēst esošās.
 • Lai apskatītu informāciju, jāspiež uz apakšsadaļas.

814 Sfera.png

 • Atverot apakšsadaļu, ja neviena metode vēl nav pievienota, sarakstā tiek attēlots teksts “Nav neviena ieraksta”.

815 Sferas sadala.png

2 Metodes pievienošana

 • Lai pievienotu jaunu metodi, jāspiež “Pievienot”.

816 Pievienot metodi.png

 • Pēc pogas nospiešanas tiks atvērts logs “Jauna metode”.

817 Jauna metode.png

 • Aizpildāmie lauki tiek attēloti atkarībā no akreditācijas veida. Piemēram, veidam “Inspicēšana” jāaizpilda šāda informācija par metodi:
  • Inspicēšanas joma – obligātais lauks. Jāizvēlas joma no izkrītošās izvēlnes;
  • Inspicēšanas objekts – obligātais lauks. Jāizvēlas objekts no izkrītošās izvēlnes;
  • Inspicēšanas veids – neobligātais lauks. Iespējams manuāli ievadīt inspicēšanas veidu;
  • Piezīmes – neobligātais lauks. Iespējams manuāli ievadīt kādas piezīmes par metodi;
  • Normatīvais dokuments – neobligātais lauks. Iespējams no izkrītošās izvēlnes izvēlēties kādu no piedāvātajiem normatīvajiem dokumentiem;
  • Atrašanās vietas – neobligātais lauks. Ja ANI ir ievadīta kāda atrašanās vieta, tad ieklikšķinot laukā, tiks piedāvāts izvēlēties atrašanās vietu. Manuāli ierakstīt atrašanās vietu nav atļauts;
  • Normatīvi-tehniskās dokumentācijas nosaukums vai metodes un procedūras – neobligātais lauks. Iespējams manuāli ievadīt informāciju.
 • Laukos “Inspicēšanas joma”, “Inspicēšanas objekts” un “Normatīvais dokuments” ir iespējams arī meklēt, lai ātrāk atrastu informāciju. Piemēram, normatīvā dokumenta gadījumā iespējams ievadīt daļu no teksta “MK 38” un sistēma automātiski atradīs ierakstus, kuri satur šādu secīgu informāciju.

818 Norm dok.png

 • Kad visa nepieciešamā informācija par metodi ir ievadīta, tiek aktivizēta saglabāšanas poga.
 • Lai atceltu metodes pievienošanu, jāspiež poga “Atcelt”.
 • Lai saglabātu metodi, jāspiež zaļā poga “Saglabāt”.
 • Pēc pogas nospiešanas sarakstā parādīsies jauns ieraksts.

819 Pievienota metode.png

 • Normatīvais dokuments sarakstā tiek attēlots kā saite uz likuma apskatīšanas vietni, piemēram, www.likumi.lv. Lai atvērtu vietni, jāspiež sarakstā kolonnā “Normatīvais dokuments” uz nosaukuma.

820 Norm dok saraksta.png

3 Metodes dzēšana

 • Lai dzēstu pievieno metodi, jāspiež poga “Dzēst”.

821 Meotdes dzesana.png

 • Pēc pogas nospiešanas tiks izdots paziņojums “Vai tiešām vēlaties dzēst šo ierakstu?”. Lai dzēstu, jāspiež poga “Dzēst”. Lai atceltu metodes dzēšanu, jāspiež poga “Atcelt”.

822 Dzest metodi.png

4 Metodes labošana

 • Lai labotu metodi, jāspiež poga “Labot”.

823 Labot metodi.png

 • Pēc labošanas pogas nospiešanas tiks atvērts logs “Metodes labošana”, kurā iespējams veikts attiecīgos labojumus un, spiežot pogu “Saglabāt”, saglabāt labotos datus.

824 Metodes labosana.png

5 Metožu iesniegšana izskatīšanai

 • Lai iesniegtu metodes izskatīšanai vadošajam vērtētājam, jāspiež poga “Iesniegt izskatīšanai”.

825 Iesniegt izskatisanai met.png

 • Pēc pogas nospiešanas tiks izdots paziņojums, ka metodes iesniedzot izskatīšanai, metožu labošana tiks liegta. Lai turpinātu iesniegšanu, jāspiež poga “Iesniegt”. Lai atceltu iesniegšanu, jāspiež poga “Atcelt”.

826 Iesniegt metodi.png

 • Kad metodes ir iesniegtas izskatīšanai, tās vairs nav iespējams labot un dzēst. Pievienot jaunas un iesniegt izskatīšanai ir atļauts. Kā arī statuss ir nomainījies no “Jauns” uz “Iesniegt”.

827 Nav aktivas pogas.png