Apakšsadaļa "Augstāk stāvošā organizācija"

No ''LATAK AIS''
Pārlēkt uz: navigācija, meklēt
Home < Apakšsadaļa "Augstāk stāvošā organizācija"
 • Atverot sadaļu, var redzēt datus par klientu, klienta vadītāju, paraksttiesīgajām personām, bankas rekvizītiem un kādiem papildus pievienotiem dokumentiem.

841 Klients.png

 • Klienta pamatdatu blokā tiek attēloti šādi dati:
  • Klients – klienta pilnais nosaukums;
  • Juridiskais nosaukums – klienta juridiskais nosaukums;
  • Reģistrācijas numurs;
  • Organizācijas veids – piemēram, SIA vai AS;
  • Juridiskā/ faktiskā adrese;
  • E-pasts – klienta norādītā e-pasta adrese;
  • Tālrunis – klienta norādītais tālrunis;
  • Mob tālrunis – klienta norādītais mobilais tālrunis;
  • Fakss – klienta norādītais fakss;
  • Aktīvs no/līdz – tiek attēlots datums no kura/līdz kuram klients ir aktīvs, ja veidojot klientu tas tika norādīts.
 • Lai paplašinātu pārējās sadaļas, jāspiež uz bultiņām.

842 Vaditajs.png

 • Pie vadītāja tiek attēlots klienta vadītājs (vārds, uzvārds, personas kods) ar dažādiem papildus datiem kā e-pasta adrese un tālruņi.

843 Pievienots vad.png

 • Pie paraksttiesīgajām personām var būt attēlots personas vārds, uzvārds, personas kods un e-pasta adrese.

844 Parakstties.png

 • Pie bankas rekvizītiem tiek attēloti klienta bankas dati kā:
  • Bankas nosaukums;
  • Bankas SWIFT kods;
  • Bankas adrese;
  • Konta numurs;
  • Konta turētājs.

845 Bankas rekv.png

 • Pie dokumentiem tiek attēlots dokumenta nosaukums un pievienotā datne. Lai lejupielādētu datni uz lietotāja darbstacijas, jāspiež uz pievienotās datnes nosaukumu.

846 Dokumenti.png