Eksperta dokumenti

No ''LATAK AIS''
Pārlēkt uz: navigācija, meklēt
Home < Eksperta dokumenti
 • Lai apskatītu eksperta pievienotos dokumentu, jāspiež uz sadaļas “Eksperta dokumenti”. Ja ekspertam ir pievienoti dokumenti, tad pie sadaļas nosaukuma tiek attēlots cipars – šobrīd 4.
 • Pēc sadaļas atvēršanas tiek attēloti vairāki dokumentu bloki kā:
  • Kompetence un konfidencialitāte;
  • Sertifikāti un apliecības;
  • Citi dokumenti.

672 Eksperta dok.png

 • Katrā no dokumentu blokiem ir iespējams apskatīt:
  • Pievienotā dokumenta nosaukumu;
  • Datnes nosaukumu, uz kuras uzspiežot, var lejupielādēt datni uz lietotāja darbstacijas;

673 Datnes skat dok.png

  • Dokumenta statusu – aktuāls/neaktuāls;
  • Datumu un laiku, kad dokuments pēdējo reizi ir bijis aktualizēts.
 • Lai pievienotu jaunu dokumentu, jāspiež poga “Pievienot” attiecīgajā sadaļā.

674 Pievienot dok poga.png

 • Pēc pogas nospiešanas tiks atvērts logs “Pievienot”.

675 Logs pievienot.png

 • Laukā “Nosaukums” jāievada datnes nosaukums;
 • Lai pievienotu dati, jāspiež poga “Izvēlēties” un datne jāizvēlas no darbstacijas.
 • Kad visa informācija aizpildīta, spiež pogu “Pievienot” un dokuments tiek pievienots izvēlētajā sadaļā.

676 Pievienosanas pooga.png

 • Ja kāds no dokumentiem vairs nav aktuāls, piemēram, CV iepriekšējā versija, jāspiež poga “Neaktuāls”.

677 Poga neaktuals.png

 • Pēc pogas nospiešanas statuss nomainīsies uz “Neaktuāls”.

678 Statuss neaktuals.png

 • Tādā pašā veidā var arī dokumentiem piešķirt statusu “Aktuāls”, spiežot uz pogu “Aktuāls”.