Eksperta kartiņas skatīšana

No ''LATAK AIS''
Pārlēkt uz: navigācija, meklēt
Home < Eksperta kartiņas skatīšana

1 Eksperta pamatdati

 • Lai apskatītu kāda eksperta kartiņu, jāspiež uz eksperta vārda saites.

223 Eksperta kart atversana.png

 • Pēc saites nospiešanas tiek atvērta eksperta kartiņa skatīšanās režīmā. Vienīgais, ko vadošais vērtētājs šajā kartiņā var labot, ir sadaļa “Eksperta nepieejamības”.

224 Eksperta kartina.png

 • Pamatdatos ir iespējams apskatīt informāciju par ekspertu un viņa kompetencēm.
 • Pamatdatu sadaļā tiek attēloti šādi lauki par ekspertu:
  • Vārds – eksperta vārds;
  • Uzvārds – eksperta uzvārds;
  • Personas kods – eksperta personas kods;
  • E-pasts – eksperta sistēmā norādītais elektroniskais pasts;
  • Mob. Tālrunis – eksperta mobilais tālrunis, ja tāds sistēmā ir norādīts;
  • Adrese – eksperta adrese;
  • Publicēt portālā – iespējamās vērtības “Jā”/”Nē”;
  • Statuss – iespējamās vērtības “Aktīvs”/”Neaktīvs”;
  • Pieejamība – iespējamās vērtības “Pieejams”/”Nepieejams”. Ja eksperts uz doto brīdi ir nepieejams, ir iespējams apskatīties nepieejamību sadaļā, uz cik ilgu laiku eksperts nav sasniedzams;
  • Pēdējo izmaiņu datums – iespējams redzēt pēdējo datumu un laiku, kad ir veiktas izmaiņas eksperta kartiņā.
 • Eksperta kompetenču sadaļā tiek attēlota šāda informācija:
  • Akreditācijas veids un kvalifikācija;
  • Akreditācijas joma;
  • Objekts.

2 Eksperta nepieejamības skatīšana/ievade

 • Lai apskatītos eksperta nepieejamības, jāspiež uz sadaļas “Eksperta nepieejamības”.

225 Eksp nepieejamibas.png

 • Lai pievienotu jaunu eksperta nepieejamību, jāspiež saite “Pievienot”.

226 Pievienot nepieejam.png

 • Pēc saites nospiešanas atvēries logs “Eksperta nepieejamības”, kurā jāaizpilda šādi lauki:
  • Datums no – obligātais lauks. Jāievada datums un laiks, no kura eksperts nebūs pieejams, piemēram, būs institūcijā;
  • Datums līdz – obligātais lauks. Jāievada datums un laiks, līdz kuram eksperts nebūs pieejams;
  • Iemesls – neobligātais lauks. Jāievada nepieejamības iemesls.

227 Saglab nepieejam.png

 • Lai saglabātu nepieejamību, jāspiež poga “Saglabāt”. Lai atceltu nepieejamības ievadi, jāspiež poga “Atcelt”.
 • Lai dzēstu ievadīto nepieejamību, piemēram, vizītes atcelšanas gadījumā u.c., sarakstā jāspiež poga “Dzēst”.

228 Dzest nepieejam.png

3 Vērtējumi novērtēšanas procedūrās

 • Ja ekspertam ir kāds novērtējums, tad pie sadaļas nosaukuma uzreiz tiks attēlots cipars, cik novērtējumi ir ievadīti. Šajā gadījumā ir ievadīts 1 novērtējums. Ekspertus iespējams novērtēt akreditācijas kartiņā sadaļā “Akreditācijai piesaistītie eksperti”.

229 Vertejumi.png

 • Novērtējumu sarakstā tiek attēloti šādi dati:
  • Akreditācijas plāna numurs;
  • ANI identifikators;
  • Eksperta vārds, uzvārds;
  • Eksperta darba vērtējums un komentārs par vērtējumu.

4 Eksperta apmācības, kurās viņš piedalās

 • Lai apskatītu eksperta apmācības, jāspiež uz sadaļas “Eksperta apmācības”. Ja ekspertam ir kādas apmācības, tad pie sadaļas nosaukuma tiek attēlots cipars – šobrīd 1.
 • Pēc sadaļas atvēršanas tiks attēloti šādi dati:
  • Apmācības nosaukums;
  • Datums no kura, līdz kuram notiks apmācības;
  • Norises vieta;
  • Apmācību īss apraksts.

230 Eksp apmac.png

5 Eksperta pievienotie dokumenti

 • Lai apskatītu eksperta pievienotos dokumentu, jāspiež uz sadaļas “Eksperta dokumenti”. Ja ekspertam ir pievienoti dokumenti, tad pie sadaļas nosaukuma tiek attēlots cipars – šobrīd 3.
 • Pēc sadaļas atvēršanas tiek attēloti vairāki dokumentu bloki kā:
  • Kompetence un konfidencialitāte;
  • Sertifikāti un apliecības;
  • Citi dokumenti.

231 Eksp dok.png

 • Katrā no dokumentu blokiem ir iespējams apskatīt:
  • Pievienotā dokumenta nosaukumu;
  • Datnes nosaukumu, uz kuras uzspiežot, var lejupielādēt datni uz lietotāja darbstacijas;

232 Eksp dok skat.png

  • Dokumenta statusu – aktuāls/neaktuāls;
  • Datumu un laiku, kad dokuments pēdējo reizi ir bijis aktualizēts.