Eksperta kartiņas skatīšana/labošana

No ''LATAK AIS''
Pārlēkt uz: navigācija, meklēt
Home < Eksperta kartiņas skatīšana < labošana

1 Kartiņas atvēršana un attēlotā informācija

 • Lai apskatītu kāda eksperta kartiņu, jāspiež uz eksperta vārda saites.

598 Eksp dati saite.png

 • Pēc saites nospiešanas tiek atvērta eksperta kartiņa skatīšanās režīmā. Vienīgais, ko vadošais vērtētājs šajā kartiņā var labot, ir sadaļa “Eksperta nepieejamības”.

599 Eksp dati.png


 • Pamatdatos ir iespējams apskatīt informāciju par ekspertu un viņa kompetencēm.
 • Pamatdatu sadaļā tiek attēloti šādi lauki par ekspertu:
  • Vārds – eksperta vārds;
  • Uzvārds – eksperta uzvārds;
  • Personas kods – eksperta personas kods;
  • E-pasts – eksperta sistēmā norādītais elektroniskais pasts;
  • Mob. Tālrunis – eksperta mobilais tālrunis, ja tāds sistēmā ir norādīts;
  • Adrese – eksperta adrese;
  • Publicēt portālā – iespējamās vērtības “Jā”/”Nē”;
  • Statuss – iespējamās vērtības “Aktīvs”/”Neaktīvs”;
  • Pieejamība – iespējamās vērtības “Pieejams”/”Nepieejams”. Ja eksperts uz doto brīdi ir nepieejams, ir iespējams apskatīties nepieejamību sadaļā, uz cik ilgu laiku eksperts nav sasniedzams;
  • Pēdējo izmaiņu datums – iespējams redzēt pēdējo datumu un laiku, kad ir veiktas izmaiņas eksperta kartiņā.
 • Eksperta kompetenču sadaļā tiek attēlota šāda informācija:
  • Akreditācijas veids un kvalifikācija;
  • Akreditācijas joma;
  • Objekts.

2 Eksperta datu labošana

 • Lai labotu eksperta datus, jāspiež poga “Labot”.

600 Eksp labosana.png

 • Pēc pogas nospiešanas lauki kļūst labojami, izņemot vārdu, uzvārdu un personas kodu.
 • Lai saglabātu veiktās izmaiņas, jāspiež poga “Saglabāt”. Lai atceltu datu labošanu, jāspiež poga “Atcelt”.

601 Eksp datu sagl.png

3 Eksperta kompetenču pievienošana/noņemšana

 • Lai pievienotu jaunu kompetenci, jāspiež poga “Pievienot”.

602 Kompetencu poga.png

 • Pēc pogas nospiešanas tiks atvērts logs “Eksperta kompetences”, kur iespējams norādīt visu nepieciešamo informāciju:
  • Akreditācijas veids – obligātais lauks. No izkrītošās izvēlnes jāizvēlas akreditācijas veids;
  • Joma – neobligātais lauks. No izkrītošās izvēlnes jāizvēlas joma (iespējams izvēlēties vairākus ierakstus);
  • Objekts – neobligātais lauks. No izkrītošās izvēlnes jāizvēlas objekts (iespējams izvēlēties vairākus ierakstus);
  • Kvalifikācija – obligātais lauks. No izkrītošās izvēlnes jāizvēlas kvalifikācija – vadošais vērtētājs, tehniskais vērtētājs vai tehniskais eksperts.
 • Kad visa informācija ir ievadīta, jāspiež saglabāšanas poga.

603 Kompetencu saglab.png

 • Pēc kompetences saglabāšanas tā tiek attēlota sarakstā.

604 Kompetence saraksta.png

 • Šādā veidā ar pogas “Pievienot” palīdzību ir iespējams pievienot vēl jaunus ierakstus.
 • Ja nepieciešams noņemt kādu no pievienotajām jomām vai objektiem, to ir iespējams izdarīt uzreiz no saraksta. Nav nepieciešams vērt vaļā labošanas logu. Lai noņemtu kādu vērtību, jāspiež uz noņemšanas ikonas.

605 Obj jomu dzesana.png

 • Lai noņemtu pilnīgi visu ierakstu, jāspiež uz noņemšanas ikonas kolonnā “Akreditācijas veids”.

606 Kompet dzesana.png

 • Ja nepieciešams pievienot kādas papildus vērtības, jāspiež vai nu uz pogām “Pievienot” vai “Labot”.

607 Ieraksta papildinasana.png

4 Eksperta nepieejamības skatīšana/ievade

 • Lai apskatītos eksperta nepieejamības, jāspiež uz sadaļas “Eksperta nepieejamības”.

608 Eksp nepieejamibas.png

 • Lai pievienotu jaunu eksperta nepieejamību, jāspiež saite “Pievienot”.

609 Eksp nepieejamibas piev.png

 • Pēc saites nospiešanas atvēries logs “Eksperta nepieejamības”, kurā jāaizpilda šādi lauki:
  • Datums no – obligātais lauks. Jāievada datums un laiks, no kura eksperts nebūs pieejams, piemēram, būs institūcijā;
  • Datums līdz – obligātais lauks. Jāievada datums un laiks, līdz kuram eksperts nebūs pieejams;
  • Iemesls – neobligātais lauks. Jāievada nepieejamības iemesls.

610 Saglabāt nepieejamibu.png

 • Lai saglabātu nepieejamību, jāspiež poga “Saglabāt”. Lai atceltu nepieejamības ievadi, jāspiež poga “Atcelt”.
 • Lai dzēstu ievadīto nepieejamību, piemēram, vizītes atcelšanas gadījumā u.c., sarakstā jāspiež poga “Dzēst”.

611 Saglabat nepieejamibu.png

5 Vērtējumi novērtēšanas procedūrās

 • Ja ekspertam ir kāds novērtējums, tad pie sadaļas nosaukuma uzreiz tiks attēlots cipars, cik novērtējumi ir ievadīti. Šajā gadījumā ir ievadīts 1 novērtējums. Ekspertus iespējams novērtēt akreditācijas kartiņā sadaļā “Akreditācijai piesaistītie eksperti”.

612 Vertejumi.png

 • Novērtējumu sarakstā tiek attēloti šādi dati:
  • Akreditācijas plāna numurs;
  • ANI identifikators;
  • Eksperta vārds, uzvārds;
  • Eksperta darba vērtējums un komentārs par vērtējumu.

6 Eksperta apmācības, kurās viņš piedalās

 • Lai apskatītu eksperta apmācības, jāspiež uz sadaļas “Eksperta apmācības”. Ja ekspertam ir kādas apmācības, tad pie sadaļas nosaukuma tiek attēlots cipars – šobrīd 1.
 • Pēc sadaļas atvēršanas tiks attēloti šādi dati:
  • Apmācības nosaukums;
  • Datums no kura, līdz kuram notiks apmācības;
  • Norises vieta;
  • Apmācību īss apraksts.

613 Eksp apmac.png

7 Eksperta pievienotie dokumenti

 • Lai apskatītu eksperta pievienotos dokumentu, jāspiež uz sadaļas "Eksperta dokumenti”. Ja ekspertam ir pievienoti dokumenti, tad pie sadaļas nosaukuma tiek attēlots cipars – šobrīd 3.
 • Pēc sadaļas atvēršanas tiek attēloti vairāki dokumentu bloki kā:
  • Kompetence un konfidencialitāte;
  • Sertifikāti un apliecības;
  • Citi dokumenti.

614 Eksperta dok.png

 • Katrā no dokumentu blokiem ir iespējams apskatīt:
  • Pievienotā dokumenta nosaukumu;
  • Datnes nosaukumu, uz kuras uzspiežot, var lejupielādēt datni uz lietotāja darbstacijas;

615 Eksp dok skat.png

  • Dokumenta statusu – aktuāls/neaktuāls;
  • Datumu un laiku, kad dokuments pēdējo reizi ir bijis aktualizēts.