Ekspertu iesniegtās neatbilstības

No ''LATAK AIS''
Pārlēkt uz: navigācija, meklēt
Home < Ekspertu iesniegtās neatbilstības

1 Iesniegto neatbilstību attēlošana akreditācijas kartiņā

 • Kad eksperts iesniedz neatbilstības, vadošajam vērtētājam tiek izsūtīts informatīvs ziņojums/uzdevums, kas tiek attēlots uzdevumu sadaļā.

159 Eksperts iesniedz neatb.png

 • Atverot akreditācijas kartiņu, iesniegtās neatbilstības tiek attēlotas sadaļā “Akreditācijas procesā konstatētās neatbilstības, Eksperti 1 no 1 iesnieguši neatbilstības”.

160 Neatbilst akr kartina.png

 • Lai pievienotu neatbilstības C formai, jāspiež uz bultiņām.

173 Neatbilstibu parnemsana.png

 • Pēc bultiņu nospiešanas, tiek attēlots šāds skats:

174 Parnemtas neatbisltibas.png

 • Lai noņemtu nost pievienoto neatbilstību, jāspiež uz noņemšanas ikonas.

175 Neatbilstibas nonemsana.png

 • Lai pievienotu papildus neatbilstību, jāspiež uz pogas “Pievienot”. Pēc pogas nospiešanas pievienoto neatbilstību saraksta beigās tiks attēloti jaunu lauku bloks, kur vadošais vērtētājs varēs ievadīt neatbilstības.

176 Neatbilstibas pievienosana.png

 • Vadošajam vērtētājam arī tiek dota iespēja pielabot neatbilstības tekstu, līmeni un std. p. pirms iesniegšanas ANI korektīvo darbību veikšanai.

2 Neatbilstību iesniegšana ANI korektīvo darbību veikšanai

 • Lai iesniegto neatbilstības korektīvo darbību veikšanai, jāspiež poga “Iesniegt korektīvo darbību veikšanai”.

177 Iesniegt korektivo dar veiksanai.png

 • Pēc pogas nospiešanas tiks attēlots atbilstošais paziņojums, ka neatbilstības ir iesniegtas, un pievienotājām neatbilstībām tiek nomainīts statuss uz “Nosūtīts”.
 • Tajā brīdī ANI tiek nosūtīts uzdevums par korektīvo darbību veikšanu. Kad ANI visas korektīvās darbības ir veikusi, vadošajam vērtētājam tiek nosūtīts jauns uzdevums, kas tiek attēlots lietotāja uzdevumu sadaļā.

178 Uzd par korektivo darb veiksanu.png

 • Atverot akreditācijas kartiņu, iespējams apskatīt ANI iesniegtos komentārus par neatbilstībām un vai nu tās akceptēt, noraidīt, vai piesaistīt ekspertu komentāru sniegšanai.

179 ANI korektivas darbibas.png

3 Iesniegšana ekspertam korektīvo darbību novērtēšanai

 • Lai piesaistītu ekspertu, jāspiež poga “Pievienot ekspertu”.

180 Eksperta piesaistisana korekt.png

 • Pēc pogas nospiešanas tiks atvērts akreditācijai piesaistīto ekspertu saraksts, no kura būs iespējams piesaistīt ekspertu. Lai izvēlētos ekspertu, jāuzklikšķina uz attiecīgās rindas.

181 Ekspertu sar.png

 • Pēc eksperta piesaistes tā vārds, uzvārds tiks attēlots pie attiecīgās neatbilstības.

182 Piesaistitais eksp korekt.png

 • Lai ekspertu nomainītu uz citu, jāspiež uz maiņas ikonas.

183 Maina.png

 • Lai ekspertu noņemtu, jāspiež uz dzēšanas ikonas.

184 Dzesana.png

 • Tālāk, lai iesniegtu ekspertam novērtēšanai, jāspiež poga “Iesniegt ekspertam korektīvo darbību veikšanai”.

185 Iesniegt eksp kor darb veiksanai.png

 • Kad eksperts ir iesniedzis savus komentārus (izpildījis uzdevumu), vadošajam vērtētājam parādās jauns uzdevums “Uzraudzība - Korektīvo darbību eksperta komentāra izskatīšana”.

186 Eksperta kom izskat.png

 • Lai atvērtu akreditācijas kartiņu un apskatītu komentārus, jāspiež poga “Atvērt akreditācijas kartiņu”. Pēc tam vadošais vērtētājs var atgriezties atpakaļ uz uzdevumu sadaļu un šim uzdevumam uzlikt statusu “Izpildīts”.
 • Eksperta sniegtais komentārs tiek attēlots pie attiecīgās neatbilstības.

187 Eksp kom pie neatb.png

4 Korektīvo darbību akceptēšana

 • Lai akceptētu korektīvās darbības, jāspiež poga “Akceptēt”.

188 Kor darb akcepts.png

 • Pēc pogas nospiešanas parādās paziņojums, ka statuss saglabāts, un tiek attēlots jauns lauks “Vadošā vērtētāja komentārs”, kur attēlojas datums un statuss “Apstiprināts”.

189 VV komentars kor darb.png

5 Iesniegto korektīvo darbību noraidīšana un atkārtota iesniegšana korektīvo darbību veikšanai

 • Lai noraidītu iesniegtās korektīvās darbības, jāspiež poga “Noraidīt” un jāievada komentārs.

190 Kor darb noraidisana.png

 • Kad tas ir izdarīts, noraidījuma komentārs tiks attēlots pie attiecīgās neatbilstības, un neatbilstībai mainās statuss uz “Noraidīts”.

191 Statuss noraidits akr.png

 • Lai iesniegtu atkārtoti korektīvo darbību veikšanai, jāspiež poga “Atkārtoti iesniegt noraidītās korektīvās darbības”.

192 Atkartoti iesniegt.png

 • Pēc pogas nospiešanas neatbilstības statuss nomainās uz “Nosūtīts atkārtotai korektīvo darbību veikšanai”.

193 statuss atkartoti nosutits.png

 • Kad ANI iesniedz atkārtotās korektīvās darbības, vadošajam vērtētājam tiek attēlots jauns uzdevums sarakstā.

194 kor darb atk izvertesana.png

 • Atverot akreditācijas kartiņu, var redzēt, ka neatbilstības statuss ir “Saņemtas korektīvās darbības”.

195 Sanemtas kor darb.png

 • Ja viss kārtībā, vadošais vērtētājs var spiests akceptēšanas pogu.

6 Neatbilstību datumi akreditācijas kartiņā

 • Neatbilstību iesniegšana (datums) – šajā laukā datums tiks ielikts tajā brīdī, kad vadošais vērtētājs būs nospiedis pogu “Iesniegt korektīvo darbību veikšanai” neatbilstību sadaļā.

279 Neatbilst datumi.png

 • Neatbilstības atrisinātas (datums) – savukārt, šajā laukā datums tiks ielikts tajā brīdī, kad vadošais vērtētājs būs apstiprinājis, ka visas neatbilstības ir novērstas, nospiežot pogu “Neatbilstības novērstas” neatbilstību sadaļā.

278 Poga neatbilst noverstas.png

 • Ja kāda no neatbilstībām nebūs ar statusu “Akceptēts”, tikmēr šo pogu nevarēs nospiest un tiks izdots paziņojums “Neizdevās atzīmēt atbilstību atrisināšanu! Visas ANI iesniegtās korektīvās darbības nav akceptētas!”

280 Poga pazinojums.png

 • Rezultātā pēc iepriekš minēto darbību izpildes, tiks attēloti divi datumi, kurus nav iespējams manuāli rediģēt.

281 Abi neatbilst datumi.png