Uzdevumi par atbilstību/neatbilstību aizpildīšanu

No ''LATAK AIS''
Pārlēkt uz: navigācija, meklēt
Home < Uzdevumi par atbilstību < neatbilstību aizpildīšanu
 • Pienākot vizītes datumam ekspertam tiek nosūtīti uzdevumi par atbilstību/neatbilstību aizpildīšanu.
 • Par cik uzdevuma izpildes termiņš sistēmā ir norādīts 3 dienas, uzdevums ir iekrāsots dzeltenā krāsā.

646 Dzeltenais iekrasojums.png

 • Lai atvērtu uzdevumu, jāspiež uz nosaukuma saites “AP – Sākotnējā akreditācija – I-436-SA-27”. Protams, nosaukums mainās atkarībā no akreditācijas veida u.c. parametriem.
 • Pēc saites nospiešanas tiek atvērts jauns logs.

647 Neatbilstibu logs.png

 • Uzdevumā attēlotā pamatinformācija:
  • Uzdevuma nosaukums – vienmēr tiek attēlots “Izpildei”;
  • Statuss – iespējamie statusi “Jauns”, “Lasīts”, “Izpildīts”;
  • Datums – uzdevuma uzdošanas datums;
  • Termiņš – uzdevuma izpildes termiņš;
  • Apraksts – uzdotā uzdevuma apraksts. Aprakstā tiek attēlots, kādas darbības jāveic un institūcijas nosaukums.
 • Lai atvērtu apskatei ANI kartiņu, jāspiež poga “Atvērt ANI kartiņu”. Pēc pogas nospiešanas tiek atvērta sadaļa “ANI”.
 • Lai pievienotu jaunu neatbilstību, jāspiež poga “Pievienot”.

648 Pievienosanas poga.png

 • Pēc pogas nospiešanās sarakstā tiek attēlota jauna rinda ar aizpildāmiem laukiem:
  • Neatbilstība – jānorāda neatbilstības apraksts;
  • Līmenis – jānorāda neatbilstības līmenis, ierakstot to manuāli vai ar bultiņu palīdzību;
  • Std.p. – jānorāda standarta punkts.

649 Ievadita neatbilst.png

 • Pievienoto neatbilstību ir iespējams izdzēst, spiežot uz dzēšanas ikonas.

650 Neatbilst nonemsana.png

 • Var pievienot tik atbilstības, cik nepieciešams. Atkārtoti jāspiež poga “Pievienot” un tiks attēlota vēl viena rinda.

651 2 neatbilstibas.png

 • Pievienotās neatbilstības ir iespējams saglabāt, spiežot pogu “Saglabāt” (saglabāt nenozīmē to pašu, ko izpildīt. Pēc saglabāšanas veikšanas tās vēl netiek nosūtītas vadošajam vērtētājam).
 • Uzdevumu ir iespējams aizvērt, spiežot pogu “Aizvērt” – pievienotās neatbilstības tiks saglabātas.
 • Kad visas neatbilstības ir ievadītas un uzdevums ir pabeigts, jāspiež poga “Izpildīts”.
 • Pēc pogas nospiešanas tiek nosūtīts uzdevums vadošajam vērtētājam par to, ka eksperts ir iesniedzis neatbilstības, kā arī:
  • Uzdevuma logs tiek aizvērts;
  • Tiek izdots paziņojums, ka uzdevums izpildīts;
  • Uzdevumu sarakstā tiek attēlots statuss “Izpildīts”;
  • Aktīvo uzdevumu skaits samazinās par vienu uzdevumu.
 • Izpildīto uzdevumu vairs nebūs iespējams labot.
 • Lai aizpildītu atbilstības, jāspiež uz nosaukuma saites “AP – Sākotnējā akreditācija – I-436-SA-27”. Protams, nosaukums mainās atkarībā no akreditācijas veida u.c. parametriem.
 • Pēc saites nospiešanas tiek atvērts jauns logs.

652 Atbilstibu ievade.png

 • Atbilstību ievades lauku attēlojums ir atkarīgs no akreditācijas veida. Piemēram, inspicēšanas gadījumā tiek attēloti šādi ievades lauki:
  • Personāls;
  • Tehniskie līdzekļi un iekārtas;
  • Inspicēšanas metodes un procedūras;
  • Inspicēšanas objekti un paraugi;
  • Inspicēšanas protokoli;
  • Inspicēšanas pārskati un sertifikāti.
 • Kad visa nepieciešamā informācija ir ievadīta, tad uzdevumu ir iespējams vai nu vienkārši saglabāt, spiežot pogu “Saglabāt” un izpildīt vēlāk, vai arī uzreiz izpildīt, spiežot pogu “Izpildīts”.

653 Atbilst uzd izpilde.png

 • Pēc pogas nospiešanas tiek nosūtīts uzdevums vadošajam vērtētājam par to, ka eksperts ir iesniedzis atbilstības, kā arī:
  • Uzdevuma logs tiek aizvērts;
  • Tiek izdots paziņojums, ka uzdevums izpildīts;
  • Uzdevumu sarakstā tiek attēlots statuss “Izpildīts”;
  • Aktīvo uzdevumu skaits samazinās par vienu uzdevumu.
 • Izpildīto uzdevumu vairs nebūs iespējams labot.