Uzdevumi par metožu, dokumentu izskatīšanu

No ''LATAK AIS''
Pārlēkt uz: navigācija, meklēt
Home < Uzdevumi par metožu, dokumentu izskatīšanu
 • Kad vadošais vērtētājs ir piesaistījis ekspertu pie attiecīgajām metodēm un/vai dokumentiem un nosūtījis izskatīšanai ekspertam, eksperta uzdevumu sarakstā tiks attēloti jauni uzdevumi par metožu un/vai dokumentu izskatīšanu ar noteiktu termiņu.

635 Jauni uzd.png

 • Sākotnēji uzdevumiem ir statuss “Jauns” un uzdevuma nosaukums tiek attēlots treknrakstā. Līdz ko uzdevums tiks atvērts, statuss nomainīsies uz “Lasīts” un treknraksts pazudīs.

636 Statuss lasits.png

 • Lai atvērtu uzdevumu, jāspiež uz nosaukuma saites. Nosaukuma saitē tiek attēlots procedūras veids un darbības, kas jāveic.

637 uzd atversana.png

 • Uzspiežot uz saites “Sākotnējā akreditācija – Metožu izskatīšana” tiek atvērts jauns logs.

638 Metozu izskat.png

 • Uzdevumā attēlotā pamatinformācija:
  • Uzdevuma nosaukums – vienmēr tiek attēlots “Izpildei”;
  • Statuss – iespējamie statusi “Jauns”, “Lasīts”, “Izpildīts”;
  • Datums – uzdevuma uzdošanas datums;
  • Termiņš – uzdevuma izpildes termiņš;
  • Apraksts – uzdotā uzdevuma apraksts. Aprakstā tiek attēlots, kādas darbības jāveic un institūcijas nosaukums.
 • Lai atvērtu apskatei ANI kartiņu, jāspiež poga “Atvērt ANI kartiņu”. Pēc pogas nospiešanas tiek atvērta sadaļa “ANI”.
 • Izskatāmo metožu sarakstā tiek attēlota šāda informācija:
  • Inspicēšanas joma;
  • Inspicēšanas objekts;
  • Inspicēšanas veids;
  • Piezīmes;
  • Normatīvais dokuments;
  • Atrašanās vieta;
  • Normatīvi-tehniskās dokumentācijas nosaukums vai metodes un procedūras.
 • Attēlotās kolonnas var mainīties – atkarīgas no akreditācijas veida. Kā arī ir iespējams, ka ne visās kolonnās tiek attēlota informācija, ja kādi lauki nav aizpildīti.
 • Normatīvais dokuments tiek attēlots kā saite, uz kuras uzspiežot lietotājam pārlūkā tiks atvērta attiecīgā mājas lapa, piemēram, www.likumi.lv.

639 ND saite.png

 • Ja izskatīšana tiek atlikta uz vēlāku laiku, tad uzdevumu ir iespējams aizvērts, spiežot pogu “Aizvērt”.
 • Ja metodes ir izskatītas, var spiest pogu “Izpildīts”.

640 Metozu izskat izpilde.png

 • Pēc pogas nospiešanas:
  • Uzdevuma logs tiek aizvērts;
  • Tiek izdots paziņojums, ka uzdevums izpildīts;
  • Uzdevumu sarakstā tiek attēlots statuss “Izpildīts”;
  • Aktīvo uzdevumu skaits samazinās par vienu uzdevumu.

641 1 aktivs uzd.png

 • Lai atvērtu uzdevumu par dokumentu izskatīšanu, jāspiež uz saites “Sākotnējā akreditācija – Dokumentu izskatīšana”.
 • Pēc saites nospiešanas tāpat kā metožu izskatīšanas uzdevuma gadījumā tiek atvērts uzdevuma logs.

642 Dok izskatisana.png

 • Pamatdatos tiek attēlota tāda pati informācija kā metožu izskatīšanas uzdevumā.
 • Dokumentu sarakstā tiek attēlota šāda informācija:
  • Akreditācijas veids – šajā piemērā “Inspicēšana”;
  • Dokuments – dokumenta nosaukums;
  • Komentārs – ANI pievienotais komentārs;
  • Datne – ANI pievienotais dokuments.
 • Lai apskatītu dokumentu, jāspiež uz tā nosaukuma saites.

643 Datnes apskat.png

 • Pēc saites nospiešanas atvērsies dokumenta priekšskatījums.

644 Prieksskatisana.png

 • Lai aizvēru priekšskatījumu, jāspiež uz pogas “Aizvērt” vai uz krustiņa, kas atrodas labajā, augšējā stūrī.
 • Ja izskatīšana tiek atlikta uz vēlāku laiku, tad uzdevumu ir iespējams aizvērts, spiežot pogu “Aizvērt”.
 • Ja dokumenti ir izskatīti, var spiest pogu “Izpildīts”.
 • Pēc pogas nospiešanas:
  • Uzdevuma logs tiek aizvērts;
  • Tiek izdots paziņojums, ka uzdevums izpildīts;
  • Uzdevumu sarakstā tiek attēlots statuss “Izpildīts”;
  • Aktīvo uzdevumu skaits samazinās par vienu uzdevumu.

645 Nav aktivu uzd.png