Uzdevums par korektīvo darbību veikšanu

No ''LATAK AIS''
Pārlēkt uz: navigācija, meklēt
Home < Uzdevums par korektīvo darbību veikšanu


 • Kad vadošais vērtētājs iesniedz neatbilstības korektīvo darbību veikšanai, lietotājam uzdevumu sadaļā tiks attēlots jauns uzdevums, kā arī pirmajā flīzē “Aktīvie uzdevumi” var redzēt, ka ir 1 aktīvs uzdevums.

768 ANI uzd.png

 • Par uzdevumu sarakstā attēlotā informācija:
  • Nosaukums – tiek attēlots uzdevuma nosaukums. Uzdevuma nosaukuma pirmā daļa mainās atkarībā no akreditācijas procedūras. Šajā gadījumā tiek attēlots “Sākotnējā akreditācija”. Otra uzdevuma nosaukuma daļa ir nemainīga;
  • Autors – tiek attēlots uzdevuma autora vārds, uzvārds. Piemēram, vadošā vērtētāja vārds, uzvārds;
  • Statuss – sākotnēji uzdevumam, kamēr tas nav atvērts, statuss ir “Jauns”. Līdz ko uzdevums tiks atvērts, statuss tiks nomainīts uz “Lasīts”. Tad kad uzdevums tiks izpildīts, statuss tik nomainīts uz “Izpildīts”.
  • Datums – tiek attēlots uzdevuma saņemšanas datums;
  • Termiņš – tiek attēlots uzdevuma izpildes termiņš. Kā arī otrajā flīzē “Dienas līdz ruvākā uzdevuma termiņam” tiek attēlots sājā gadījumā 30 dienas.
 • Lai atvērtu uzdevumu, jāspiež uz nosaukuma saites.

769 ANI korekt uzd.png

 • Pēc saites nospiešanas tiek atvērts uzdevuma logs (statuss tiek nomainīts uz “Lasīts”).

770 ANI uzd korek atverts.png

 • Uzdevumā attēlotā pamatinformācija:
  • Uzdevuma nosaukums – vienmēr tiek attēlots “Izpildei”;
  • Statuss – iespējamie statusi “Jauns”, “Lasīts”, “Izpildīts”. Šajā gadījumā tiek attēlots “Lasīts”;
  • Datums – uzdevuma uzdošanas datums;
  • Termiņš – uzdevuma izpildes termiņš;
  • Apraksts – uzdotā uzdevuma apraksts. Aprakstā tiek attēlots, kādas darbības jāveic.
 • Lai atvērtu apskatei ANI kartiņu, jāspiež poga “Atvērt ANI kartiņu”. Pēc pogas nospiešanas tiek atvērta sadaļa “ANI”.
 • Zemāk tabulā tiek attēlotas visas konstatētās neatbilstības, kas iesniegtas korektīvo darbību veikšanai. Katrai neatbilstībai tiek attēlots neatbilstības apraksts, līmenis un standarta punkts.

771 ANI uzd2.png

 • Ja uzdevums šobrīd netiks pildīts, tad uzdevumu ir iespējams aizvērt, spiežot pogu “Aizvērt”.

772 Aizversanas poga.png

 • Ja uzdevums tiek daļēji izpildīts, piemēram, aizpildīta informācija tikai par vienu no neatbilstībām, tad ievadīto informāciju ir iespējams saglabāt, spiežot pogu “Saglabāt”. Un vēlāk atkal atvērt uzdevumu un turpināt darbu, aizpildot pārējos laukus. Pēc saglabāšanas pogas nospiešanas, uzdevuma logs tiks aizvērts. Lai to atkal atvērtu, jāspiež uz uzdevuma nosaukuma saites uzdevumu sarakstā.

773 Saglabasanas poga.png

 • Lai uzdevumu varētu izpildīt, par katru no neatbilstībām ir jāaizpilda 4 lauki un katrā no laukiem jāievada vismaz 10 simboli:
  • Neatbilstības cēlonis;
  • Neatbilstības sekas;
  • Neatbilstības novēršana un veiktie uzlabojumi;
  • Neatbilstības novēršanas apliecinājums par labojumiem (Apliecinošos dokumentus pievieno ANI kartiņā).
 • Kad visi lauki ir aizpildīti, kļūs aktīva poga “Izpildīts”. Lai izpildītu uzdevumu, jāspiež uz šīs pogas.

774 Izpildisanas poga.png

 • Pēc pogas nospiešanas:
  • Uzdevuma logs tiek aizvērts;
  • Tiek izdoti paziņojumi, ka neatbilstību korektīvās darbības ir saglabātas un ka uzdevums ir izpildīts;
  • Uzdevuma statuss nomainās uz “Izpildīts”;
  • Pirmajā aktīvo uzdevumu flīzē tiek attēlots “0” (tādā gadījumā, ja vairs nav neviens cits aktīvs uzdevums);
  • Otrajā flīzē tiek attēlota simbols “–“ (tādā gadījumā, ja vairs nav neviens cits aktīvs uzdevums, kuram ir termiņš).

775 Uzdevums izpildits.png

 • Kad uzdevums tiek izpildīts, vadošajam vērtētājam tiek nosūtīts paziņojums, ka konkrētā institūcija ir iesniegusi korektīvās darbības izvērtēšanai.