Atšķirības starp "Administratora loma" versijām

No ''LATAK AIS''
Pārlēkt uz: navigācija, meklēt
9. rindiņa: 9. rindiņa:
 
# [https://aishelp.latak.gov.lv/index.php/Iestat%C4%ABjumu_skat%C4%AB%C5%A1ana/labo%C5%A1ana Iestatījumu skatīšana/labošana]
 
# [https://aishelp.latak.gov.lv/index.php/Iestat%C4%ABjumu_skat%C4%AB%C5%A1ana/labo%C5%A1ana Iestatījumu skatīšana/labošana]
 
# [https://aishelp.latak.gov.lv/index.php/Klasifikatoru_pievieno%C5%A1ana,_labo%C5%A1ana,_dz%C4%93%C5%A1ana,_aptur%C4%93%C5%A1ana Klasifikatoru pievienošana, labošana, dzēšana un apturēšana]
 
# [https://aishelp.latak.gov.lv/index.php/Klasifikatoru_pievieno%C5%A1ana,_labo%C5%A1ana,_dz%C4%93%C5%A1ana,_aptur%C4%93%C5%A1ana Klasifikatoru pievienošana, labošana, dzēšana un apturēšana]
 +
# [https://aishelp.latak.gov.lv/index.php/Darb%C4%ABbas_ar_akredit%C4%81cijas_veidiem,_jom%C4%81m,_objektiem_un_meto%C5%BEu_ievades_defin%C4%ABcij%C4%81m Darbības ar akreditācijas veidiem, jomām, objektiem un metožu ievades definīcijām]

Versija, kas saglabāta 2016. gada 24. augusts, plkst. 06.48

Home < Administratora loma

AIS sadaļa “Administrēšana”

  1. Jauna lietotāja izveide
  2. Lietotāja pamatdatu labošana/dzēšana
  3. Jaunas lomas izveide, esošo labošana
  4. Piešķirto lomu, tiesību labošana
  5. Aizvietošanu uzstādīšana/labošana
  6. Formu pievienošana, labošana, dzēšana
  7. Iestatījumu skatīšana/labošana
  8. Klasifikatoru pievienošana, labošana, dzēšana un apturēšana
  9. Darbības ar akreditācijas veidiem, jomām, objektiem un metožu ievades definīcijām