Atšķirības starp "Darbības ar akreditācijas veidiem, jomām, objektiem un metožu ievades definīcijām" versijām

No ''LATAK AIS''
Pārlēkt uz: navigācija, meklēt
1. rindiņa: 1. rindiņa:
'''AKREDITĀCIJAS VEIDI''' <br /> <br />
+
==Akreditācijas veidi==
  
 
*Lai veiktu darbības ar akreditācijas veidiem, jomām un objektiem, jāatver sadaļa '''Administrēšana -> Akreditācijas veidi'''. Šeit būs iespējams labot, dzēst esošos ierakstus vai pievienot jaunus.
 
*Lai veiktu darbības ar akreditācijas veidiem, jomām un objektiem, jāatver sadaļa '''Administrēšana -> Akreditācijas veidi'''. Šeit būs iespējams labot, dzēst esošos ierakstus vai pievienot jaunus.
46. rindiņa: 46. rindiņa:
 
*Lai dzēstu kādu jomu no saraksta, jāizvēlas ieraksts un jāspiež poga '''“Dzēst”'''.<br /><br />
 
*Lai dzēstu kādu jomu no saraksta, jāizvēlas ieraksts un jāspiež poga '''“Dzēst”'''.<br /><br />
  
'''AKREDITĀCIJAS OBJEKTI''' <br /> <br />
+
==Akreditācijas objekti==
  
 
*Akreditācijas objektus arī ir iespējams atlasīt pēc akreditācijas veida, izvēloties no izkrītošās izvēlnes attiecīgo veidu un nospiežot pogu '''“Atlasīt”'''.
 
*Akreditācijas objektus arī ir iespējams atlasīt pēc akreditācijas veida, izvēloties no izkrītošās izvēlnes attiecīgo veidu un nospiežot pogu '''“Atlasīt”'''.
71. rindiņa: 71. rindiņa:
 
<bilde>
 
<bilde>
  
'''METOŽU IEVADES DEFINĪCIJAS''' <br /> <br />
+
==Metožu ievades definīcijas==
 +
 
 
*Katram no akreditācijas veidiem ir iespējams definēt laukus, kuri būs jāaizpilda veidojot jaunu metodi ANI kartiņā.
 
*Katram no akreditācijas veidiem ir iespējams definēt laukus, kuri būs jāaizpilda veidojot jaunu metodi ANI kartiņā.
 
*Sarakstā tiek piedāvāti visi akreditācijas veidi. Daļai no tiem izstrādātājs jau ir nodefinējis laukus.
 
*Sarakstā tiek piedāvāti visi akreditācijas veidi. Daļai no tiem izstrādātājs jau ir nodefinējis laukus.

Versija, kas saglabāta 2016. gada 25. augusts, plkst. 06.45

Home < Darbības ar akreditācijas veidiem, jomām, objektiem un metožu ievades definīcijām

1 Akreditācijas veidi

 • Lai veiktu darbības ar akreditācijas veidiem, jomām un objektiem, jāatver sadaļa Administrēšana -> Akreditācijas veidi. Šeit būs iespējams labot, dzēst esošos ierakstus vai pievienot jaunus.

<bilde>

 • Akreditācijas veidu sarakstā ir iespējams tikai pievienot jaunus vai labot esošos ierakstus.
 • Lai pievienotu jaunu ierakstu, jāspiež poga “Pievienot jaunu ierakstu”. Pēc pogas nospiešanas tiks atvērts jauns logs “Jauns akreditācijas veids”.

<bilde>

 • Logā tiek attēloti šādi lauki:
  • Kods – neobligātais lauks. Jānorāda unikāls akreditācijas veida identifikators;
  • Nosaukums latviski – obligātais lauks. Jānorāda akreditācijas veida nosaukums;
  • Nosaukums angliski – neobligātais lauks. Iespējams norādīt akreditācijas veida nosaukums angļu valodā;
  • Nosaukums krieviski – neobligātais lauks. Iespējams norādīt akreditācijas veida nosaukums krievu valodā;
  • Standarts – neobligātais lauks. Iespējams norādīt akreditācijas veida standartu;
  • Nodaļas vadītājs – obligātais lauks. Jānorāda nodaļas vadītājs, izvēloties no saraksta;
  • Apraksts – neobligātais lauks. Iespējams norādīt kādu papildus aprakstu.
 • Kad visi obligātie lauki ir aizpildīti, tiek aktivizēta saglabāšanas poga. Pēc pogas nospiešanas sarakstā tiek pievienots jauns ieraksts, kā arī sistēmā ir pieejams jauns akreditācijas veids.
 • Lai labotu datus kādam no akreditācijas veidiem, jānospiež poga “Labot”.

<bilde>

JOMAS

 • Jomas ir iespējams atlasīt pēc akreditācijas veida, izvēloties no izkrītošās izvēlnes attiecīgo veidu un nospiežot pogu “Atlasīt”.

<bilde>

 • Lai pievienotu jaunu ierakstu, jāspiež poga “Pievienot jaunu ierakstu”. Pēc pogas nospiešanas tiks atvērts logs “Jauna joma”.

<bilde>

 • Logā tiek attēloti šādi lauki:
  • Kods – neobligātais lauks. Jānorāda jomas unikāls identifikācijas kods;
  • Nosaukums – obligātais lauks. Jānorāda jomas nosaukums;
  • Akreditācijas veids – obligātais lauks. Jānorāda akreditācijas veids, pie kura joma tiks piesaistīta;
  • Apraksts – neobligātais lauks. Iespējams pievienot jomas aprakstu;
  • Aktīvs no, datums – neobligātais lauks. Iespējams norādīt, no kura datuma joma kļūs aktīva;
  • Aktīvs līdz, datums – neobligātais lauks. Iespējams norādīt, līdz kuram datumam joma būs aktīva.
 • Kad visi obligātie lauki būs aizpildīti, tiks aktivizēta saglabāšanas poga. Pēc pogas nospiešanas sarakstā tiek pievienots jauns ieraksts, kā arī sistēmā ir pieejama jauna joma.
 • Lai labotu kādu no jomām, ir jāizvēlas ieraksts un jānospiež poga “Labot”. Pēc pogas nospiešanas tiks atvērts logs “Jomas labošana”, kurā būs iespējams izlabot visus laukus, izņemot lauku “Kods”.

<bilde>

 • Lai dzēstu kādu jomu no saraksta, jāizvēlas ieraksts un jāspiež poga “Dzēst”.

2 Akreditācijas objekti

 • Akreditācijas objektus arī ir iespējams atlasīt pēc akreditācijas veida, izvēloties no izkrītošās izvēlnes attiecīgo veidu un nospiežot pogu “Atlasīt”.

<BILDE>

 • Lai pievienotu jaunu ierakstu, jāspiež poga “Pievienot jaunu ierakstu”. Pēc pogas nospiešanas tiks atvērts logs “Jauns objekts”.

<bilde>

 • Logā tiek attēloti šādi lauki:
  • Kods – neobligātais lauks. Jānorāda objekta unikāls identifikācijas kods;
  • Nosaukums – obligātais lauks. Jānorāda objekta nosaukums;
  • Akreditācijas veids – obligātais lauks. Jānorāda akreditācijas veids, pie kura objekts tiks piesaistīts;
  • Apraksts – neobligātais lauks. Iespējams pievienot objekta aprakstu;
  • Aktīvs no, datums – neobligātais lauks. Iespējams norādīt, no kura datuma objekts kļūs aktīvs;
  • Aktīvs līdz, datums – neobligātais lauks. Iespējams norādīt, līdz kuram datumam objekts būs aktīvs.
 • Kad visi obligātie lauki būs aizpildīti, tiks aktivizēta saglabāšanas poga. Pēc pogas nospiešanas sarakstā tiek pievienots jauns ieraksts, kā arī sistēmā ir pieejams jauns objekts.
 • Lai labotu kādu no objektiem, ir jāizvēlas ieraksts un jānospiež poga “Labot”. Pēc pogas nospiešanas tiks atvērts logs “Objekta labošana”, kurā būs iespējams izlabot visus laukus, izņemot lauku “Kods”.

<bilde>

 • Lai dzēstu kādu jomu no saraksta, jāizvēlas ieraksts un jāspiež poga “Dzēst”.

<bilde>

3 Metožu ievades definīcijas

 • Katram no akreditācijas veidiem ir iespējams definēt laukus, kuri būs jāaizpilda veidojot jaunu metodi ANI kartiņā.
 • Sarakstā tiek piedāvāti visi akreditācijas veidi. Daļai no tiem izstrādātājs jau ir nodefinējis laukus.

<BILDE>

 • Lai definētu metodes laukus, jāspiež poga “Labot”. Pēc pogas nospiešanas tiks atvērts logs, kurā būs iespējams savadīt datus par laukiem.

<bilde>

 • Lai pievienotu jaunu lauku, jāspiež poga “Pievienot”. Pēc pogas nospiešanas tiks attēloti vairāki ievades lauki:
  • Kods (td1,td2,...,td10) – obligātais lauks. Jānorāda lauka kods. Zem td1 – td4 kodiem apakšā ir sistēmā iestrādāts process. Līdz ar to, lai korekti šie lauki attēlotos metožu pievienošanas formā un sarakstā, tie jāvada, ievērojot speciālus noteikumus, kuri tiks apskatīti zemāk;
  • Nosaukums latviski – obligātais lauks. Jāievada lauka nosaukums latviešu valodā;
  • Nosaukums angliski – neobligātais lauks. Iespējams ievadīt lauka nosaukumu angļu valodā;
  • Nosaukums krieviski – neobligātais lauks. Iespējams ievadīt lauka nosaukumu krievu valodā;
  • Ievades veids – jāizvēlas atzīme “Teksts” vai “Saraksts”. Respektīvi, vai ievades lauka vērtība būs jāievada teksta veidā (brīvā formā), vai vērtības jāizvēlas no saraksta, kā piemēram, akreditācijas veida gadījumā;
  • Attēlošana sarakstā – jāizvēlas atzīme “Teksts” vai “Hipersaite”. Ja tiek izvēlēts teksts, tad pievienoto metožu sarakstā, vērtība tiks attēlota kā teksts. Ja ir izvēlēta hipersaite, tad ievadītais teksts tiks attēlots kā saite. Piemēram, normatīvo dokumentu gadījumā būs hipersaite;
  • Secība rindā – obligātais lauks. Jāievada numurs pēc kārtas. Ja tiks ievadīts, piemēram, 3, tad saraktā kolonna ar ievadītajiem datiem tiks attēlota kā trešā;
  • Pazīme “Attēlot sarakstā” – ja ir ielikta atzīme, tad šis lauks tiks attēlots arī pievienoto metožu sarakstā kā kolonna.
 • Piemērs: ir nepieciešams definēt metodes ievades laukus akreditācijas veidam “Kalibrēšana”.
 • 1. lauks – Akreditācijas jomas lauka definēšana:
 • Vispirms no saraksta jāizvēlas veids “Kalibrēšana” un jānospiež uz pogas “Labot”;

<bilde>

  • Tālāk jāspiež poga “Pievienot” un parādīsies jauni ievades lauki, lai definētu pirmo lauku metodes pievienošanas formā un sarakstā.
  • Pirmais obligātais nosacījums, kas ir jāievada ir kods “td1”, kas atbild par korektas jomas attēlošanu atkarībā no akreditācijas veida;
  • Nākamais solis ir ievadīt lauka nosaukumu “Kalibrēšanas joma”. Ja ir nepieciešams, nosaukumus var ievadīt papildus arī angļu un krievu valodās;
  • Tālāk jānorāda “Ievades veids”, kas vienmēr kodam td1 ir “Saraksts”. Saraksts dod iespēju jomas izvēlēties no izkrītošās izvēlnes;
  • Attēlošana sarakstā jāatzīmē kā “Teksts”;
  • Secība rindā – jāievada lauka/kolonnas attēlošanas secība, vēlams 1.

<bilde>

  • Pēc lauka saglabāšanas, tas tiek attēlots metodes ievades formā:

<bilde>

 • 2. lauks – Objekta lauka definēšana:
  • Lai pievienotu nākamo lauku, jāspiež poga “Pievienot”;

<bilde>

  • Pēc pogas nospiešanas tiks attēloti lauki, kurus nepieciešams aizpildīt, lai definētu nākamo metodes ievadīšanas lauku;
  • Objekta laukam ir paredzēts kods “td2”, kas atbild par korekta objekta attēlošanu atkarībā no akreditācijas veida;
  • Nākamais solis ir ievadīt lauka nosaukumu, piemēram, “Mērlielums/ Objekts”, kā arī, ja ir nepieciešams, jāievada nosaukums citās valodās;
  • Tālāk jānorāda attēlošanas veids, kas arī šajā gadījumā ir “Saraksts”, lai objekti tiktu attēloti izkrītošajā izvēlnē;
  • Attēlošana sarakstā jānorāda kā “Teksts”, jo šim laukam saite nav nepieciešama;
  • Secība rindā – jāievada lauka/kolonnas attēlošanas secība, vēlams 2.

<bilde>

  • Pēc lauka saglabāšanas, tas tiek attēlots metodes ievades formā:

<bilde>

 • 3. lauks – Normatīvā dokumenta lauka definēšana (ja tāds ir nepieciešams):
  • Lai pievienotu nākamo lauku, jāspiež poga “Pievienot”;
  • Pēc pogas nospiešanas tiks attēloti lauki, kurus nepieciešams aizpildīt, lai definētu nākamo metodes ievadīšanas lauku;
  • Normatīvā dokumenta laukam ir paredzēts kods “td3”, kas atbild par korekta normatīvā dokumenta attēlošanu, paņemot tos no pievienoto normatīvo dokumentu saraksta;
  • Nākamais solis ir ievadīt lauka nosaukumu, piemēram, “Normatīvais dokuments”, kā arī, ja ir nepieciešams, jāievada nosaukums citās valodās;
  • Tālāk jānorāda attēlošanas veids, kas arī šajā gadījumā ir “Saraksts”, lai normatīvie dokumenti tiktu attēloti izkrītošajā izvēlnē;
  • Attēlošana sarakstā šoreiz jānorāda kā “Hipersaite”, jo normatīvo dokumentu nosaukumus ir paredzēts attēlot kā saites, lai, uz tās uzspiežot, tiktu atvērta attiecīgā mājas lapa, piemēram, www.likumi.lv;
  • Secība rindā – jāievada lauka/kolonnas attēlošanas secība.

<bilde>

  • Pēc lauka saglabāšanas, tas tiek attēlots metodes ievades formā:

<bilde>

 • 4. lauks – Atrašanās vietas lauka definēšana (ja tāds ir nepieciešams):
  • Lai pievienotu nākamo lauku, jāspiež poga “Pievienot”;
  • Pēc pogas nospiešanas tiks attēloti lauki, kurus nepieciešams aizpildīt, lai definētu nākamo metodes ievadīšanas lauku;
  • Atrašanās vietas laukam ir paredzēts kods “td4”, kas atbild par korektas ANI atrašanās vietas attēlošanu, paņemot tos no Ani kartiņā pievienotajām atrašanās vietām;
  • Nākamais solis ir ievadīt lauka nosaukumu, piemēram, “Atrašanās vieta”, kā arī, ja ir nepieciešams, jāievada nosaukums citās valodās;
  • Tālāk jānorāda attēlošanas veids, kas arī šajā gadījumā ir “Saraksts”, lai atrašanās vietas būtu iespējams izvēlēties no piedāvātajām;
  • Attēlošana sarakstā jānorāda kā “Teksts”, jo atrašanās vietai nav nepieciešams būt kā saitei;
  • Secība rindā – jāievada lauka/kolonnas attēlošanas secība.

<bilde>

  • Pēc lauka saglabāšanas, tas tiek attēlots metodes ievades formā:

<bilde>

 • Pārējie lauki – pārējos laukus var definēt brīvākā formā. Piemēram, pievienosim laukus par mērīšanas nosacījumiem un diapazonu:
  • Kods – atļauts izvēlēties jebkuru kodu sākot no td5-td10 (ieteicams tomēr norādīt td5 un td6, lai kodi ir pēc kārtas);
  • Nosaukums – jāievada piemērotie nosaukumi, piemēram, “Diapazons” un “Mērīšanas nosacījumi/ Procedūra”;’
  • Ievades veids – jānorāda, ka ievades veids būs “Teksts”, par cik netiek izmantots sistēmā definēts saraksts;
  • Attēlošana sarakstā – jānorāda arī “Teksts”, par cik saite tiek izmantota tikai normatīvajiem dokumentiem;
  • Secību rindā iespējams norādīt kāda ir nepieciešama, piemēram, 5 un 6.

<bilde>

  • Pēc lauku saglabāšanas, tie tiek attēlots metodes ievades formā: