Datņu pievienošana dokumentam

No ''LATAK AIS''
Versija 2017. gada 21. februāris, plkst. 15.31, kādu to atstāja Elina zzdats (Diskusija | devums) (Pievienošanas logs)
Pārlēkt uz: navigācija, meklēt
Home < Datņu pievienošana dokumentam

1 Pievienošanas logs

 • Dokumentam ir obligāti jāpievieno vismaz viena datne. To var izdarīt, spiežot uz pogas “Ģenerēt/ Pievienot”.

914.png

 • Pēc pogas nospiešanas ir divas iespējas – izvēlēties sistēmas sagatavi vai pievienot dokumentu no lietotāja darbstacijas.

394 Logs sagataves.png

2 Sagataves priekšskatīšana, pievienošana

 • Lai apskatītu sagataves saturu, jāspiež uz sagataves nosaukuma saites.

395 Sagataves prieskatijums.png

 • Pēc saites nospiešanas tiks atvērts sagataves priekšskatījums.
 • Lai aizvērtu priekšskatījumu, jāspiež poga “Aizvērt”, kas atrodas labajā apakšējā stūrī.

396 Prieksskatijuma aizversana.png

 • Lai izvēlētos sagatavi, jāuztaisa dubultklikšķis uz sagataves rindas (rindai jāiekrāsojas zilganā krāsā).

397 Sagataves izvele.png

 • Pēc dubultklikšķa uztaisīšanas sagatave tiek pievienota dokumenta kartiņā.

398 Pievienota sagatave.png

 • Dati lejupielādēt uz darbstacijas ir iespējas, nospiežot lejupielādes ikonu.

399 Lejup sagatavi.png

3 Datnes pievienošana no darbstacijas

 • Lai pievienotu datni no darbstacijas, jāspiež uz pogas “Izvēlēties”.

400 Poga izveleties.png

 • Pēc pogas nospiešanas lietotājam no darbstacijas jāizvēlas datne, ko pievienot.
 • Kad datne ir izvēlēta, tās nosaukums tiek attēlots laukā “Datne”.

401 Pievienots dok.png

 • Lai datni pievienotu dokumentam, jāspiež poga “Pievienot”.

402 Poga pievienot.png

 • Pēc pogas nospiešanas datne tiek pievienota dokumentam un tiek attēlota dokumenta kartiņā.

403 Pievienots dok kartina.png

 • Maksimālais datnes izmērs, ko var pievienot, ir 25 MB.
 • Atļautie formāti: *.JPG, *.GIF, *.PNG, *.PDF, *.DOC, *.DOCX, *.XLS, *.XLSX, *.TXT, *.CSV, *.ZIP.
 • Dati lejupielādēt uz darbstacijas ir iespējas, nospiežot lejupielādes ikonu.

404 Pievien dok lejupielade.png

 • Lai priekšskatītu dokumentu sistēmā bez lejupielādes uz darbstacijas, jāspiež uz datnes nosaukumu.

405 Pievien dok prieksskat.png

4 Pielikuma pievienošana

 • Lai pievienotu pielikumu, jāspiež uz pogas “Pievienot”.

406 Pielikuma poga.png

 • Pēc pogas nospiešanas tiks atvērts logs “Pielikums”.

407 Logs pielikums.png

 • Pielikumiem obligāti jānorāda to nosaukumi, un pēc tam, spiežot pogu “Izvēlēties”, no darbstacijas jāizvēlas attiecīgā datne, ko pievienot kā pielikumu.
 • Kad visi obligātie lauki tiek aizpildīti, aktivizējas pievienošanas poga.

408 Pievienots pielikums.png

 • Pēc pogas nospiešanas pielikums tiek pievienots dokumenta kartiņai.

409 Pielikums kartina.png

 • Maksimālais datnes izmērs, ko var pievienot, ir 25 MB.
 • Atļautie formāti: *.JPG, *.GIF, *.PNG, *.PDF, *.DOC, *.DOCX, *.XLS, *.XLSX, *.TXT, *.CSV, *.ZIP.
 • Dati lejupielādēt uz darbstacijas ir iespējas, nospiežot lejupielādes ikonu.

410 Pielikuma lejupielade.png

 • Lai priekšskatītu dokumentu sistēmā bez lejupielādes uz darbstacijas, jāspiež uz datnes nosaukumu.

411 Pielikuma priesskat.png

5 Dokumentu labošana/dzēšana

 • Lai dzēstu pievienoto pamatdokumentu vai pielikumus, jāspiež dzēšanas ikona.

412 Dok dzesana.png

 • *.DOC, *.DOCX formāta datnes ir iespējams labot, neveicot datnes lejupielādi uz darbstacijas. Respektīvi, lai labotu, piemēram, *.XLSX datni, tā vispirms būtu jālejupielādē uz darbstacijas, jāveic labojums (jāsaglabā) un tad datne atkal jāaugšupielādē manuāli no darbstacijas.
 • Savukārt, lai labotu *.DOC, *.DOCX formāta datnes, jāspiež uz labošanas ikonas.

413 Dok labosana.png

 • Tālāk automātiski tiek atvērta datne ar MS Word programmas palīdzību.

414 Labojums word.png

 • Lietotājs veic attiecīgos labojumus, saglabā dokumentu un aizver to ciet.
 • Un labojums tiks saglabāts sistēmā esošajā datnē.