Atšķirības starp "Dokumenta pamatdatu aizpildīšana" versijām

No ''LATAK AIS''
Pārlēkt uz: navigācija, meklēt
(Saistītā dokumenta norādīšana)
(Saistītā dokumenta norādīšana)
25. rindiņa: 25. rindiņa:
 
*Lai pievienotu saistīto dokumentu, jāspiež poga '''“Meklēt”'''.
 
*Lai pievienotu saistīto dokumentu, jāspiež poga '''“Meklēt”'''.
  
[[Attēls:908.png|700px]] <br /> <br />
+
[[Attēls:908.png|400px]] <br /> <br />
  
 
*Pēc pogas nospiešanas atvērsies jauns logs '''“Saistītā dokumenta izvēle”'''.
 
*Pēc pogas nospiešanas atvērsies jauns logs '''“Saistītā dokumenta izvēle”'''.

Versija, kas saglabāta 2017. gada 10. februāris, plkst. 15.21

Home < Dokumenta pamatdatu aizpildīšana

1 Pamatdati

 • Dokumenta veids – obligātais lauks. Vispirms no izkrītošā saraksta jāizvēlas dokumenta veids. Visi dokumenta veidi ir sadalīti pa dokumentu veidu grupām. Lai ātrāk atrastu nepieciešamo dokumentu veidu, laukā ir iespējams ierakstīt daļu vai pilnu nosaukumu. Automātiski sarakstā ar dzelteno atzīmi tiks atzīmēti tie dokumenta veidi, kuri sakrīt vai daļa sakrīt ar ierakstīto tekstu.

905.png

 • Saturs – obligātais lauks. Jāuzraksta īss apraksts par dokumenta saturu;
 • ANI – neobligātais lauks. Ja dokumentam ir nepieciešams piesaistīt ANI, tad to var izvēlēties no izkrītošā saraksta. Tāpat kā dokumenta veida laukā, arī šeit ir iespējams ierakstīt daļu vai pilnu nosaukumu, un automātiski sarakstā ar dzelteno atzīmi tiks atzīmēti tie dokumenta veidi, kuri sakrīt vai daļa sakrīt ar ierakstīto tekstu.

906.png

 • Atbildes termiņš – neobligātais lauks. Atbildes termiņu ir iespējams ievadīt manuāli vai arī izvēlēties no kalendāra, uzklikšķinot uz kalendāra pogas.

350 Termina izvele.png

  • Ja atbildes sniegšana nav nepieciešama, var neievadīt termiņu vai arī ielikt atzīmi pie “Nav jāatbild”.

351 nav jaatbild.png

 • Reģistrācijas veids – obligātais lauks. Pēc noklusējuma tiek attēlots "Dokumenta projekts", kas nozīmē, ka dokuments būs rezultātā jāparaksta, lai tas iegūtu numuru. Ja tiek izvēlēts reģistrācijas veids "Reģistrēts", pēc saglabāšanas pogas nospiešanas, dokuments tiks reģistrēts, automātiski tiks piešķirts dokumenta numurs un reģistrācijas datums.

907.png

2 Saistītā dokumenta norādīšana

 • Lai pievienotu saistīto dokumentu, jāspiež poga “Meklēt”.

908.png

 • Pēc pogas nospiešanas atvērsies jauns logs “Saistītā dokumenta izvēle”.

353 Saist dok izvele.png

 • Šajā logā ir iespējams meklēt dokumentu sarakstā pēc dažādiem meklēšanas kritērijiem. Sarakstā ir iespējams atrast tikai reģistrētos dokumentus (statuss “Reģistrēts” un ir piešķirts dokumenta numurs):
  • Nr. – pēc dokumenta numura reģistrētos dokumentus;
  • Datums no/līdz – pēc dokumenta reģistrēšanas datuma no/līdz;
  • Anotācija – pēc dokumentā ievadītā satura vai dokumenta veida;
  • Uzvārds/nosaukums – pēc personas, kura reģistrēja dokumentu.
 • Kad visi nepieciešamie meklēšanas kritēriji ir savadīti, jāspiež poga “Meklēt”. Rezultātā tiks atlasīts saraksts atbilstoši ievadītājiem kritērijiem.

354 Saist dok kriteriji.png

 • Lai notīrītu visus ievadītos meklēšanas kritērijus, jāspiež poga “Notīrīt”.
 • Ir iespējams arī atlasīt visu sarakstu, neievadot specifiskus meklēšanas kritērijus. Lai atlasītu visu sarakstu, vienkārši jānospiež poga “Meklēt”.

355 Visa sar atlasisana.png

 • Lai pievienotu saistīto dokumentu, jāizvēlas attiecīgais ieraksts, uzklikšķinot uz rindas tā iekrāsosies zilganā krāsā. Un tālāk jāspiež poga “Izvēlēties”.

356 Saist dok izvele.png

 • Tāpat arī ierakstu var pievienot, uztaisot dubultklikšķi uz vajadzīgās rindas.
 • Kad tiek nospiesta poga vai uztaisīts dubultklikšķis, logs tiek aizvērts ciet un dokumenta kartiņā tiek attēlots piesaistītā dokumenta numurs.

357 Saist dok kartina.png

 • Ja kļūdas dēļ ir piesaistīts nepareizais dokuments, tad saiti iespējams izdzēst, nospiežot uz dzēšanas ikonas.

358 Saist dok dzesana.png

 • Ja ir nepieciešams piesaistīts vēl kādu dokumentu, tad atkal jāspiež uz pogas “Meklēt” un jāizvēlas no saraksta dokuments. Dokumentu piesaistīšanai nav ierobežojumu.

359 vairaki saist dok.png

3 Adresātu norādīšana

 • Lai pievienotu adresātu, jāspiež poga “Pievienot/labot adresātu”.
 • Pēc pogas nospiešanas tiks atvērts logs “Nosūtīšana adresātiem”.

360 Adresatu logs.png

 • Lai pievienotu darbinieku kā adresātu, jāspiež poga “Meklēt darbinieku”.

361 Meklet darb.png

 • Pēc pogas nospiešanas atvērsies jauns logs ar visu darbinieku sarakstu. Viens darbinieks var tikt attēlots vairākas reizes, ja viņam ir piešķirtas vairākas lomas.

362 Darb saraksts.png

 • Darbinieku sarakstā ir iespējams meklēt pēc vārda un/vai uzvārda. Ievadot darbinieka vārdu/uzvārdu un nospiežot pogu “Meklēt”, tiks atlasīts saraksts atbilstoši ievadītajam meklēšanas kritērijam.

363 Meklesana pec varda.png

 • Lai izvēlētos darbinieku, jāuzklikšķina uz attiecīgās rindas un jāspiež poga “Izvēlēties personu” vai arī jāuztaisa dubultklikšķis uz rindas.
 • Pēc pogas nospiešanas vai dubultklikšķa uztaisīšanas darbinieks tiek pievienots adresātu sarakstam.

364 Pievienots darbinieks.png

 • Lai pievienotu kā adresātu vēl kādu darbinieku, jāizpilda iepriekš minētās darbības. Adresātu skaitam nav ierobežojuma.
 • Lai pievienotu jaunu fizisko personu, jāspiež poga “Pievienot jaunu”.

365 Pievienot jaunu.png

 • Pēc pogas nospiešanas adresātu logā zem pievienotajiem adresātiem tiks attēloti fiziskās personas ievades lauki.

366 Pievienot jaunu lauki.png

 • Aizpildāmie lauki:
  • Tips – obligātais lauks. Pēc noklusējuma tiek attēlota fiziskā persona;
  • Vārds – obligātais lauks. Jāievada personas vārds;
  • Uzvārds – obligātais lauks. Jāievada personas uzvārds;
  • Kanāls – obligātais lauks. Pieejamās izvēles – “E-pasts” vai “Pasts”. Atkarībā no šīs izvēles mainās lauku obligātumi e-pasta un adreses laukiem;
  • E-pasts – obligātais lauks, ja kā kanāls ir izvēlēts “E-pasts”. Jāievada personas e-pasta adrese, uz kuru tiks izsūtīts ziņojums pēc dokumenta reģistrēšanas;
  • Iestāde – neobligātais lauks. Iespējams norādīt fiziskās personas piederību kādai iestādei;
  • Adrese – obligātais lauks, ja kā kanāls ir izvēlēts “Pasts”. Jāievada personas pasta adrese.
 • Kad visa nepieciešamā informācija par fizisko personu ir ievadīta, jāspiež poga “Saglabāt”.

367 Saglabat fiz.png

 • Lai atceltu jaunas fiziskās personas pievienošanu, jāspiež poga “Atcelt”.
 • Pēc saglabāšanas pogas nospiešanas, visi ievades lauki tiek aizvērti, un fiziskā persona tiek pievienota adresātu sarakstam.

368 Adresatu sar.png

 • Lai pievienotu jaunu juridisko personu, arī jāspiež uz pogu “Pievienot jaunu”. Pēc pogas nospiešanas zem jau pievienotajiem adresātiem parādīsies tie paši ievades lauki.

369 Jur pers pievien.png

 • Aizpildāmie lauki:
  • Tips – obligātais lauks. Jāizvēlas no saraksta “Juridiska persona”:

370 Jur pers izvele.png

  • Vārds – neobligātais lauks. Iespējams ievadīt juridiskās personas pārstāvja vārdu;
  • Uzvārds – neobligātais lauks. Iespējams ievadīt juridiskās personas pārstāvja uzvārdu;
  • Iestāde – obligātais lauks. Jāievada juridiskās personas nosaukums;
  • Kanāls - obligātais lauks. Pieejamās izvēles – “E-pasts” vai “Pasts”. Atkarībā no šīs izvēles mainās lauku obligātumi e-pasta un adreses laukiem;
  • E-pasts – obligātais lauks, ja kā kanāls ir izvēlēts “E-pasts”. Jāievada juridiskās personas e-pasta adrese, uz kuru tiks izsūtīts ziņojums pēc dokumenta reģistrēšanas;
  • Adrese – obligātais lauks, ja kā kanāls ir izvēlēts “Pasts”. Jāievada juridiskās personas pasta adrese.
 • Kad visa nepieciešamā informācija par juridisko personu ir ievadīta, jāspiež poga “Saglabāt”.

371 Saglab jur pers.png

 • Lai atceltu jaunas juridiskās personas pievienošanu, jāspiež poga “Atcelt”.
 • Pēc saglabāšanas pogas nospiešanas, visi ievades lauki tiek aizvērti, un juridiskā persona tiek pievienota adresātu sarakstam.

372 Saraksta jur p.png

 • Adresātu sarakstā attēlotās kolonnas:
  • Pirmajā kolonnā tiek attēloti personas tipa saīsinājumi. Ja tas ir darbinieks, tad tiek attēlots saīsinājums “Darb.”. Ja tā ir fiziskā persona, tad attēlojas “FIZ” un ja tā ir juridiskā persona – “JUR”.

373 Pirma kolonna.png

  • Iestāde – darbiniekiem iestāde netiek attēlota. Fiziskajām personām var būt norādīta iestāde, ja tāda tika ievadīta, veidojot personu. Juridiskajām personām vienmēr tiks attēlots iestādes nosaukums, par cik tas ir obligātais lauks;
  • Uzvārds – tiek attēlots darbinieka uzvārds. Fiziskajām personām vienmēr tiks attēlots personas uzvārds, par cik tas ir obligātais lauks. Juridiskajām personām var būt norādīts pārstāvja uzvārds, ja tāds tika ievadīts, veidojot personu;
  • Vārds - tiek attēlots darbinieka vārds. Fiziskajām personām vienmēr tiks attēlots personas vārds, par cik tas ir obligātais lauks. Juridiskajām personām var būt norādīts pārstāvja vārds, ja tāds tika ievadīts, veidojot personu;
  • Kanāls – tiek attēlots informācijas saņemšanas kanāls – E-pasts vai Pasts;
  • E-pasts – darbiniekiem vienmēr tiks attēlots sistēmā norādītais e-pasts. Fiziskajām/juridiskajām personām e-pasts tiks attēlots, ja tāds būs ievadīts (atkarība no kanāla);
  • Pasts – ja darbiniekam būs norādīta pasta adrese, tad šajā kolonnā tā tiks attēlota. Fiziskajām/juridiskajām personām pasta adrese tiks attēlots, ja tāda būs ievadīta (atkarība no kanāla).
 • Lai meklētu visas sistēmā saglabātās fiziskās/juridiskās personas, jāspiež poga “Meklēt Fiz./Jur.”.


374 Meklet fiz jur.png

[TIKS VĒL PAPILDINĀTS]

 • Pēc pogas “Aizvērt” nospiešanas adresātu logā, iespējams redzēt, ka visas iepriekš pievienotās personas tiek attēlotas dokumenta kartiņā.

375 Adresati kartina.png

4 Adresāta dzēšana

 • Pievienoto adresātu var izdzēst, spiežot uz dzēšanas ikonas dokumenta pamatdatos.

376 dzest adres kartina.png

 • Otra vieta, kur iespējams dzēst adresātu ir adresātu pievienošanas/labošanas logā.

377 Dzest adr logs.png

5 Adresāta labošana

 • Lai labotu adresāta informāciju, jāatver logs “Nosūtīšana adresātiem” un jāspiež uz labošanas ikonas.

378 Labot adres.png

 • Pēc ikonas nospiešanas tiks attēloti adresāta ievades lauki, kuros iespējams veikts kādus labojumus, piemēram, nomainīt kanālu utt.

379 Labosana.png

 • Kad izmaiņas ir veiktas, jāspiež poga “Saglabāt”. Lai atceltu adresāta labošanu, jāspiež poga “Atcelt”.
 • Darbiniekiem atšķirībā no fiz./jur. personām ir iespējams labot tikai laukus “Kanāls”, “E-pasts” un “Adrese”.

380 Darbinieka labosana.png

6 Lietas piesaistīšana/jaunas izveidošana

 • Lai piesaistītu dokumentam eksistējošu lietu, jāspiež “Pievienot/izveidot lietu”.

381 LIETAS.png

 • Pēc pogas nospiešanas tabulā parādīsies jauna rinda.

382 Jauna lieta.png

 • Lai atceltu lietas piesaistīšanu, jāspiež uz dzēšanas ikonas.

383 Atcelt pievienosanu.png

 • Lai izvēlētos kādu eksistējošu lietu, jāspiež uz lauku “Lietas numurs”.

384 Lietas nr lauks.png

 • Pēc nospiešanas uz lauku parādīsies izkrītošā izvēlne ar visām jau sistēmā saglabātajām lietām.

385 Lietu saraksts.png

 • Šajā sarakstā arī ir iespējams meklēt pēc visa numura vai daļas no tā. Automātiski sarakstā ar dzelteno atzīmi tiks atzīmēti tie lietu numuri, kuri sakrīt vai daļa sakrīt ar ierakstīto tekstu.

386 Lietas meklesana.png

 • Lai izvēlētos lietu, jāuzklikšķina uz lietas numura.

387 Lietas izvele.png

 • Pēc lietas izvēles numurs tiks attēlotas kolonnā “Lietas Nr.” un lietas nosaukums – kolonnā “Nosaukums”.

388 Izveleta lieta.png

 • Eksistējošu lietu numurus nav iespējams labot, bet tām var mainīt nosaukumus, ja nepieciešams.
 • Lai mainītu nosaukumu, jāveic labojums nosaukuma laukā un pie paša dokumenta saglabāšanas, izmaiņas stāsies spēkā.

389 Lietas saglab.png

 • Lai pievienotu jaunu lietu, jāspiež poga “Pievienot/izveidot lietu”. Līdz ko laukā tiek ierakstīts numurs, kurš vēl nav sistēmā, tiek piedāvāts to pievienot.

390 Jaunas lietas ievade.png

 • Tālāk, kad numurs ir ievadīts, jānorāda lietas nosaukums.

391 Nosaukuma ievade.png

 • Pēc dokumenta saglabāšanas jaunā lieta tiek saglabāta sistēmā un turpmāk tiks attēlota lietu sarakstā.

392 Jauna lieta saraksta.png