Atšķirības starp "Dokumenta parakstīšana ar elektronisko parakstu" versijām

No ''LATAK AIS''
Pārlēkt uz: navigācija, meklēt
 
(1 starpversija, ko mainījis viens dalībnieks, nav parādīta)
82. rindiņa: 82. rindiņa:
 
*Novietojot peles kursoru uz e-dokumenta derīguma pārbaudes ikonas, tiek attēlots vai e-dokuments ir derīgs. Ja e-dokuments ir derīgs, tad tiek attēlots paziņojums "Derīgs e-dokuments".
 
*Novietojot peles kursoru uz e-dokumenta derīguma pārbaudes ikonas, tiek attēlots vai e-dokuments ir derīgs. Ja e-dokuments ir derīgs, tad tiek attēlots paziņojums "Derīgs e-dokuments".
 
[[Attēls:1043.png|1000px]] <br /> <br />
 
[[Attēls:1043.png|1000px]] <br /> <br />
 +
 +
*Ja dokuments nav derīgs, tad tiek attēlots "Nederīgs e-dokuments".
 +
[[Attēls:1057.png|1000px]] <br /> <br />
 +
 +
*Ja dokumentam, piemēram, ir vienkārši manuāli nomainīts paplašinājums uz *.edoc un šāds dokuments pievienots dokumenta kartiņai, tad tiks attēlots "Nav e-dokuments".
 +
[[Attēls:1058.png|1000px]] <br /> <br />
  
 
=Dokumenta parakstīšana pēc izpildes=
 
=Dokumenta parakstīšana pēc izpildes=
87. rindiņa: 93. rindiņa:
 
*Lai izpildītu uzdevumu un dokumenta parakstīšanu veiktu vēlāk, ir iespējams nospiest pogu "Izpildīt".
 
*Lai izpildītu uzdevumu un dokumenta parakstīšanu veiktu vēlāk, ir iespējams nospiest pogu "Izpildīt".
  
[[Attēls:1016.png|800px]] <br /> <br />
+
[[Attēls:1016.png|900px]] <br /> <br />
  
 
*Pēc pogas "Izpildīt" nospiešanas:
 
*Pēc pogas "Izpildīt" nospiešanas:
94. rindiņa: 100. rindiņa:
 
**Tiks liegta iespēja pievienot papildu izpildītājus un dokumenta datnes;
 
**Tiks liegta iespēja pievienot papildu izpildītājus un dokumenta datnes;
 
**Poga "Parakstīt un izpildīt" automātiski nomainīs nosaukumu uz "Parakstīt".
 
**Poga "Parakstīt un izpildīt" automātiski nomainīs nosaukumu uz "Parakstīt".
 +
 +
[[Attēls:1044.png|900px]] <br /> <br />
 +
 +
*Kad uzdevums ir izpildīts, var spiest pogu "Parakstīt", ja nepieciešams dokumentu parakstīt ar e-parakstu, un veikt parakstīšanu pēc iepriekš aprakstītās procedūras.

Pašreizējā versija, 2017. gada 4. jūlijs, plkst. 11.06

Home < Dokumenta parakstīšana ar elektronisko parakstu
 • Iekšējos un nosūtāmos dokumentus ir iespējams parakstīt ar elektronisko parakstu. Izpildi un parakstīšanu var veikt dokumenta gala parakstītājs (tas, kurš sadaļā "Dokumenta dati" tiek norādīts laukā "Parakstītājs"), vai arī šī parakstītāja aizvietotājs.
 • Lai parakstītu un izpildītu dokumentu, jāspiež poga "Parakstīt un izpildīt".

1017.png

 • Pēc pogas nospiešanas lietotājam tiek attēlots jauns logs "Dokumenta parakstīšana".

1018.png

 • Loga augšpusē tiek attēlots saraksts ar dokumenta kartiņā pievienotajiem dokumentiem. Šeit ir iespējams izvēlēties, kurus dokumentus lietotājs vēlas parakstīt.

1019.png

 • Lai noņemtu pilnīgi visas atzīmes pie dokumentiem, jāspiež "Noņemt visus" vai arī manuāli jānoņem atzīmes, klikšķinot uz izvēles rūtiņām.

1020.png

 • Lai atzīmētu visus dokumentus, ko parakstīt, jāspiež uz "Atzīmēt visus" vai arī manuāli jāieliek atzīmes, klikšķinot uz izvēles rūtiņām.

1021.png

 • Obligātajā laukā "Nosaukums" tiek attēlots pievienotās pamatdatnes nosaukums, un pēc parakstīšanas tas arī būs parakstītā dokumenta nosaukums. Nosaukumu ir iespējams arī labot.

1022.png

 • Pazīme "Pievienot rezolūciju" pēc noklusējuma ir atzīmēta. Tas nozīmē, ka pēc dokumenta parakstīšanas ar e-parakstu, automātiski tiks izveidota rezolūcija norādītajam lietotājam par, piemēram, dokumenta nosūtīšanu adresātiem.

1023.png

 • Ja nav nepieciešams veidot rezolūciju pēc dokumenta parakstīšanas, ir iespējams šo pazīme noņemt ieklikšķinot izvēles rūtiņā. Rezultātā rezolūcijai ievadāmā informācija tiks paslēpta.

1024.png

 • Ja tomēr ir nepieciešams veidot rezolūciju, jāieklikšķina izvēles rūtiņā "Pievienot rezolūciju", un ar rezolūciju saistītie lauki tiks atkal attēloti logā "Dokumentu parakstīšana".

1025.png

 • Pēc noklusējuma kā rezolūcijas izpildītājs tiek attēlots tas lietotājs, kurš norādīts modulī "Administrēšana -> Iestatījumi". Šajā gadījumā - lietotājs ar lomu "Sekretārs".
 • Rezolūcijas izpildītāju ir iespējams arī nomainīt, spiežot uz izpildītāja labošanas ikonas.

1026.png

 • Pēc ikonas nospiešanas tiks attēlots jauns logs "Izpildītāja izvēle", kurā iespējams meklēt darbinieku sarakstā.

1027.png

 • Lai mainītu rezolūcijas izpildītāju, jāuzklikšķina uz attiecīgā darbinieka un jāspiež poga "Izvēlēties personu". Lai atceltu rezolūcijas izpildītāja maiņu, jāspiež poga "Aizvērt".

1028.png

 • Lai norādītu rezolūcijas izpildes termiņu, tas jāievada manuāli laukā "Termiņš" vai jāizvēlas no kalendāra.

1029.png

 • Uzdevuma nosaukums pēc noklusējuma tiek attēlots "Nosūtīt elektroniski". Ja nepieciešams šo tekstu ir iespējams arī labot.

1030.png

 • Kad visa nepieciešamā informācija ir ievadīta, lietotājs var uzsākt parakstīšanas procesu, nospiežot pogu "Turpināt". Pirms pogas "Turpināt" nospiešanas jāpārliecinās, ka lasītājā ir ievietota e-paraksta kartiņa!

1031.png

 • Ja paraksta kartiņa nebūs ievietota, tiks izdots atbilstošais paziņojums.

1032.png

 • Lai turpinātu parakstīšanas procesu, paziņojuma logā jānospiež "Labi", jāievieto lasītājā e-paraksta kartiņa un jāspiež atkal poga "Turpināt". Pēc pogas nospiešanas lietotājam tiks attēlots parakstīšanas progresa logs.

1033.png

 • Pie progresa 50% sasniegšanas tālāk lietotājam tiek attēlots PIN kods ievades logs, kur jāievada e-paraksta kartiņas PIN kods.

1034.png

 • Ja ievadītais PIN kods nav pareizs, lietotājam tiks izdots atbilstošais paziņojums.

1035.png

 • Ja sistēmai ir piekļuve e-paraksta kartiņai, bet kādu iemeslu dēļ parakstīšana nav izdevusies, kā piemēram, ievadīts nepareizs PIN kods, uzdevums automātiski tiek izpildīts, bet e-parakstīšana netiek izpildīta līdz galam. Rezultātā aizverot ciet logu "Dokumenta parakstīšana" var redzēt uzdevuma izpildi, kā arī pogas "Parakstīt un izpildīt" nosaukums ir nomainīt uz "Parakstīt", par cik uzdevumu otro reizi vairs neizpildīs.

1036.png

 • Ja logs "Dokumenta parakstīšana" tika aizvērts, lietotājs var spiest uz pogas "Parakstīt" un parakstīt dokumentu ar e-parakstu.
 • Kad lietotājs ir ievadījis pareizu PIN kodu, jāspiež poga "Labi". Lai atceltu PIN koda ievadi, jāspiež poga "Atcelt".

1037.png

 • Pēc veiksmīgas dokumenta parakstīšanas ar e-parakstu, logs "Dokumenta parakstīšana" tiks aizvērts, un lietotājam tiks izdots paziņojums "Dokuments ir veiksmīgi parakstīts!".

1038.png

 • Aizverot informācijas logu, var redzēt, ka datņu sarakstam ir pievienots izveidotais e-dokuments ar paplašinājumu "*.edoc".

1039.png

 • E-dokumentus (*.edoc) nav iespējams priekšskatīt sistēmā kā dokumentus ar paplašinājumu, piemēram, *.doc, *.docx, bet tos ir iespējams lejupielādēt uz lietotāja darbstacijas un tad ar uzinstalēto E-parakstītāja programmu apskatīt. Novietojot peles kursoru uz datni ar paplašinājumu *.edoc, lietotājam tiek attēlots paskaidrojums "Lejupielādējiet datni, lai skatītu dokumentu: <dokumenta nosaukums>".

1040.png

 • Lai lejupielādētu datni uz lietotāja darbstacijas, jāspiež uz lejupielādes ikonas.

1041.png

 • Tas pats arī dokumenta kartiņas sadaļā "Dokumenta dati".

1042.png

 • Novietojot peles kursoru uz e-dokumenta derīguma pārbaudes ikonas, tiek attēlots vai e-dokuments ir derīgs. Ja e-dokuments ir derīgs, tad tiek attēlots paziņojums "Derīgs e-dokuments".

1043.png

 • Ja dokuments nav derīgs, tad tiek attēlots "Nederīgs e-dokuments".

1057.png

 • Ja dokumentam, piemēram, ir vienkārši manuāli nomainīts paplašinājums uz *.edoc un šāds dokuments pievienots dokumenta kartiņai, tad tiks attēlots "Nav e-dokuments".

1058.png

Dokumenta parakstīšana pēc izpildes

 • Lai izpildītu uzdevumu un dokumenta parakstīšanu veiktu vēlāk, ir iespējams nospiest pogu "Izpildīt".

1016.png

 • Pēc pogas "Izpildīt" nospiešanas:
  • Dokuments iegūs statusu "Reģistrēts";
  • Dokumentam tiks piešķirts numurs;
  • Tiks liegta iespēja pievienot papildu izpildītājus un dokumenta datnes;
  • Poga "Parakstīt un izpildīt" automātiski nomainīs nosaukumu uz "Parakstīt".

1044.png

 • Kad uzdevums ir izpildīts, var spiest pogu "Parakstīt", ja nepieciešams dokumentu parakstīt ar e-parakstu, un veikt parakstīšanu pēc iepriekš aprakstītās procedūras.