Atšķirības starp "Dokumenta saskaņošana/parakstīšana" versijām

No ''LATAK AIS''
Pārlēkt uz: navigācija, meklēt
(Citu saskaņotāju piesaistīšana)
(Citu izpildītāju piesaistīšana)
63. rindiņa: 63. rindiņa:
 
=Citu izpildītāju piesaistīšana=
 
=Citu izpildītāju piesaistīšana=
  
*Lietotājs, kuram ir jāveic izpilde, var piesaistīt arī citus izpildītājus, ja tas nepieciešams. Princips ir tieši tāds pats kā aprakstīts nodaļā “Dokumenta saglabāšana, nosūtīšana saskaņošanai un citu iespējamo darbību izpildīšana pirms nosūtīšanas saskaņošanai”.
+
*Lietotājs, kuram ir jāveic izpilde, var piesaistīt arī citus izpildītājus, ja tas nepieciešams. Princips ir tieši tāds pats kā aprakstīts nodaļā “Dokumenta saglabāšana, nosūtīšana izpildei un citu iespējamo darbību izpildīšana pirms nosūtīšanas darbiniekam”.
  
 
=Dokumenta saskaņošana=
 
=Dokumenta saskaņošana=

Versija, kas saglabāta 2017. gada 22. februāris, plkst. 10.02

Home < Dokumenta saskaņošana < parakstīšana

1 Dokumenta atvēršana no uzdevumu sadaļas

 • Ja darbiniekam tiek uzdots uzdevums veikt kādu darbību ar dokumentu, tad šis uzdevums tiks attēlots lietotāja profilā uzdevumu sadaļā, kā arī uz sistēmā norādīto e-pasta adresi tiks izsūtīts informatīvs paziņojums par jaunu uzdevumu.
 • Lai saskaņotu dokumentu no uzdevumu sadaļas, jāspiež uz nosaukuma saites.

938.png

 • Pēc saites nospiešanas tiks atvērta dokumenta kartiņas uzdevumu sadaļa. Lietotājam domātais uzdevums tiek iekrāsots dzeltenā krāsā.

939.png

2 Dokumenta lejupielāde/apskatīšana/labošana

 • Lai lejupielādētu dokumentu uz darbstacijas, jāspiež lejupielādes ikona.

940.png

 • Lai priekšskatītu dokumentu, jāspiež uz pievienotās datnes nosaukumu.

941.png

 • Pēc dokumenta nosaukuma saites nospiešanas tiks atvērts dokumenta priekšskatījums sistēmā.

452 Prieksskatijums.png

 • Lai aizvērtu priekšskatījumu, jāspiež uz krustiņa (labās puses augšējā stūrī vai uz aizvēršanas pogas labās puses apakšējā stūrī).
 • Lai labotu dokumentu, jāspiež uz labošanas ikonas.

942.png

 • Tālāk automātiski tiek atvērta datne ar MS Word programmas palīdzību.

454 Word dok.png

 • Lietotājs veic attiecīgos labojumus, saglabā dokumentu un aizver to ciet.
 • Un labojums tiks saglabāts sistēmā esošajā datnē.
 • Jāatceras, ka ja tiek veikts labojums dokumentā, tad pēc saskaņojuma veikšanas, tiks nomainīta dokumenta versija, piemēram, uz 1.1.

3 Pielikumu pievienošana

 • Lai pievienotu pielikumu, jāspiež poga “Pielikums”.

455 Pielikums.png

 • Pielikumiem obligāti jānorāda to nosaukumi, un pēc tam, spiežot pogu “Izvēlēties”, no darbstacijas jāizvēlas attiecīgā datne, ko pievienot kā pielikumu.
 • Kad visi obligātie lauki tiek aizpildīti, aktivizējas pievienošanas poga.

456 Pievienot pielik.png

 • Pēc pogas nospiešanas pielikums tiek pievienots dokumenta kartiņai.

457 Pielikums saraksta.png

 • Pielikumu ir iespējams izdzēst, spiežot uz dzēšanas ikonas.
 • Jāatceras, ka ja dokumentam tiek pievienots pielikums, tad pēc saskaņojuma veikšanas, tiks nomainīta dokumenta versija, piemēram, uz 1.2 (atkarīgs vai pie iepriekšējiem saskaņojumiem ir bijušas kādas izmaiņas dokumentos).

4 Komentāru/izpildes apraksta pievienošana

 • Lai pievienotu komentāru par veikto izpildi, tas jāieraksta laukā “Komentārs/ Izpildes apraksts”. Un pie uzdevuma izpildes tas automātiski tiks saglabāts.

943.png

5 Citu izpildītāju piesaistīšana

 • Lietotājs, kuram ir jāveic izpilde, var piesaistīt arī citus izpildītājus, ja tas nepieciešams. Princips ir tieši tāds pats kā aprakstīts nodaļā “Dokumenta saglabāšana, nosūtīšana izpildei un citu iespējamo darbību izpildīšana pirms nosūtīšanas darbiniekam”.

6 Dokumenta saskaņošana

 • Lai saskaņotu dokumentu, jāspiež poga “Saskaņot”. Pogas nosaukums tiek attēlots atkarībā no norādītā darbības veida. Ja darbības veids ir, piemēram, “Apstiprināt”, tad arī pogas nosaukums būs “Apstiprināt”.

459 Saskanosanas poga.png

 • Par cik šajā piemērā šis nav pēdējais saskaņotājs, tad pēc pogas nospiešanas uzdevums aiziet pie nākamā saskaņotāja.
 • Pēc pogas nospiešanas pie attiecīgā darbības veicēja tiek attēlots statuss “Saskaņots” vai kāds cits statuss atkarībā no darbības veida. Kā arī tiek attēlots saskaņošanas datums un versijas numurs.
 • Kad pēdējais saskaņotājs veic darbību, dokuments iegūst statusu “Reģistrēts” un tiek piešķirts dokumenta numurs. Vairs nekādus papildus izpildītājus uz saskaņošanu nevar pievienot, bet ir iespējams veidot rezolūcijas, ko nevarēja darīt pirms tika veikti visi saskaņojumi.

460 statuss registrets.png

 • Dokumenta datu sadaļā tiek attēlots piešķirtais numurs, reģistrācijas datums, statuss “Reģistrēts” un dokumenta pēdējās versijas numurs “1.2”.

461 Dok dati registrets.png

 • Datņu blokā tiek attēlota iesniegtā versija (pirms visiem labojumiem). Kā arī pēdējā versija ar laboto dokumentu un pievienoto pielikumu.

462 Dok datnu bloks.png

7 Dokumenta versijas

 • Ja saskaņotājs pirms dokumenta saskaņošanas ir veicis labojumus kādā no *.doc, *.docx datnēm vai pievienojis kādus pielikumus, tad pēc saskaņošanas tiek nomainīts versijas numurs.
 • Šādi ir iespējams izsekot līdzi, kurš kādus labojumus ir veicis.

463 Versijas.png

 • Uzspiežot uz versijas 1.1, var redzēt, ka saskaņojuma brīdī ir bijusi tikai viena datne pievienota. Uzspiežot uz šīs datnes nosaukumu, var apskatīties kādi labojumi ir bijuši veikti (datne tiks lejupielādēta uz darbstacijas). Ja nebūtu nekādi labojumi no saskaņotāja puses, tad tiktu attēlota versija 1.0.

464 versijas apskate.png

 • Pēc augstāk esošās bildes var secināt, ka ir bijuši labojumi pamatdokumentā “D3362.doc”, kurus veicis darbinieks ar nodaļas vadītāja lomu.
 • Uzspiežot uz versijas 1.2, var redzēt, ka saskaņojuma brīdī ir pievienots pielikums. Uzspiežot uz šīs datnes nosaukumu, datne tiks lejupielādēta uz darbstacijas.