Atšķirības starp "Formu pievienošana, labošana, dzēšana" versijām

No ''LATAK AIS''
Pārlēkt uz: navigācija, meklēt
 
1. rindiņa: 1. rindiņa:
=Sadaļa “Formu reģistrs” – Formu pievienošana, labošana, dzēšana=
 
 
 
*Lai veiktu darbības ar formu reģistru, jāatver sadaļa '''Administrēšana -> Formu reģistrs'''. Šeit tiek attēlotas sagataves, kuras tiek izmantotas sistēmas dažādās sadaļās kā Dokumentu apstrāde, Akreditācija. Sākotnēji šajā sarakstā jau tiek attēloti vairāki ieraksti, kuru sagataves tiek izmantotas, lai ģenerētu dokumentus akreditācijas kartiņā.
 
*Lai veiktu darbības ar formu reģistru, jāatver sadaļa '''Administrēšana -> Formu reģistrs'''. Šeit tiek attēlotas sagataves, kuras tiek izmantotas sistēmas dažādās sadaļās kā Dokumentu apstrāde, Akreditācija. Sākotnēji šajā sarakstā jau tiek attēloti vairāki ieraksti, kuru sagataves tiek izmantotas, lai ģenerētu dokumentus akreditācijas kartiņā.
 
*'''!''' Ja kāds no šiem ierakstiem tiek dzēsts, tad dokumentus vairs nebūs iespējams uzģenerēt. Ja pēc ieraksta dzēšanas tomēr ir vajadzība pēc šīs sagataves, tad, pievienojot jaunu ierakstu, '''obligāti''' jānorāda tāds pats kods (piemēram, FinalReport), lai viss korekti strādātu.
 
*'''!''' Ja kāds no šiem ierakstiem tiek dzēsts, tad dokumentus vairs nebūs iespējams uzģenerēt. Ja pēc ieraksta dzēšanas tomēr ir vajadzība pēc šīs sagataves, tad, pievienojot jaunu ierakstu, '''obligāti''' jānorāda tāds pats kods (piemēram, FinalReport), lai viss korekti strādātu.

Pašreizējā versija, 2016. gada 25. augusts, plkst. 06.48

Home < Formu pievienošana, labošana, dzēšana
 • Lai veiktu darbības ar formu reģistru, jāatver sadaļa Administrēšana -> Formu reģistrs. Šeit tiek attēlotas sagataves, kuras tiek izmantotas sistēmas dažādās sadaļās kā Dokumentu apstrāde, Akreditācija. Sākotnēji šajā sarakstā jau tiek attēloti vairāki ieraksti, kuru sagataves tiek izmantotas, lai ģenerētu dokumentus akreditācijas kartiņā.
 • ! Ja kāds no šiem ierakstiem tiek dzēsts, tad dokumentus vairs nebūs iespējams uzģenerēt. Ja pēc ieraksta dzēšanas tomēr ir vajadzība pēc šīs sagataves, tad, pievienojot jaunu ierakstu, obligāti jānorāda tāds pats kods (piemēram, FinalReport), lai viss korekti strādātu.

35 Formu reg.png

 • Lai pievienotu jaunu ierakstu, jāspiež poga “Pievienot jaunu ierakstu”. Pēc pogas nospiešanas tikts atvērts jauns logs “Formas labošana”.

36 Jauna forma.png

 • Lai varētu saglabāt ierakstu obligāti jānorāda formas nosaukums un unikāls, paša izdomāts kods (izņēmums, kā jau iepriekš minēts, ir sagatavēm, kuras tiek izmantotas akreditācijas kartiņā). Kā arī nepieciešams norādīt Dokumenta veidu, pie kura Dokumentu apstrādes sadaļā tiks attēlota pievienotā sagatave.

37 Jauna forma aizpild.png

 • Pēc pogas “Saglabāt” nospiešanas tiks izveidots jauns ieraksts sarakstā, un šajā logā parādīsies datnes pievienošanas bloks. Kamēr nebūs pievienota neviena datne, nebūs iespējams izmantot šo formu.

38 Saglabata forma.png

 • Lai pievienotu sagatavi, jāspiež poga “Pievienot datni”.

39 Formai pievieno datni.png

 • Pēc pogas nospiešanas no lietotāja darbstacijas jāizvēlas datne, kuru augšupielādēt. Sistēmā atļautie formāti ir: *.JPG, *.GIF, *.PNG, *.PDF, *.DOC, *.DOCX, *.XLS, *.XLSX, *.TXT, *.CSV, *.ZIP.
 • Kad datne ir pievienota, tā tiek attēlota sarakstā. Sākotnējā versija tiek attēlota kā 1.0 un automātiski tiek ielikta atzīme pie “Aktīva”.

40 Pievienota datne formai.png

 • Pēc datnes pievienošanas tā tiek attēlota Dokumentu apstrādē, veidojot jaunu dokumentu “Darba līgumi, vienošanās”.

41 DVS sagatave.png

 • Sagatavei ir iespējams mainīt statusus. Ja tiks noņemta atzīme “Aktīva”, tad šī sagatave vairs netiks attēlota Dokumentu apstrādē, veidojot jaunu dokumentu. Kā arī, ja šī atzīme tiks noņemta pie pašas datnes, tad automātiski tiks ielikts labojuma datums.

42 Forma statuss.png

 • Atzīme pie “Publiska” nozīmē, ka forma būs pieejama publiski portālā.
 • Lai lejupielādētu datni uz lietotāja darbstacijas, jāspiež uz dokumenta nosaukuma saites.

43 Forma datnes lejupielade.png

 • Lai laboto esošo sagatavi, jāspiež poga “Labot”. Pēc pogas nospiešanas datne tiks atvērta uz darbstacijas un būs iespējams veikts labojumus. Līdz ko datni saglabās/aizvērs, automātiski tiks izveidota dokumenta 2. versija (ar labojumu), un labotā datne būs kā aktīvā.

44 Formas versijas.png

 • Jebkurā brīdī kā aktīvo sagatavi var uzlikt arī kādu citu versiju, bet vienlaicīgi var būt tikai viena aktīvā dokumenta versija.
 • Iespējams arī pie tās pašas formas pievienot pilnīgi citu dokumentu ar pogas “Pievienot datni” palīdzību.

45 Formas pedeja vers.png

 • Lai izdzēstu dokumentu, jāspiež poga “Dzēst”, un dokuments vairs netiks attēlots sarakstā.
 • Ja tiks pievienots vēl kāds dokuments, tad versija jebkurā gadījumā būs pēdējā izdzēstā dokumenta versija + 1 (ja iepriekš tika dzēsts pēdējās versijas dokuments).

46 Pedeja vers.png

 • Ja tiks pievienots dokuments, kurš nav formātā *.DOC, *.DOCX, tad nebūs pieejama dokumenta labošanas poga. Ja būs nepieciešams labot dokumentu, tas būs jālejupielādē uz lietotāja darbstacijas, jāizlabo un pēc tam jāaugšupielādē ar pogas “Pievienot datni” palīdzību.

47 Formas datnu dzesana.png