Atšķirības starp "Klasifikatoru pievienošana, labošana, dzēšana, apturēšana" versijām

No ''LATAK AIS''
Pārlēkt uz: navigācija, meklēt
85. rindiņa: 85. rindiņa:
 
**'''Izpildes termiņš''' – neobligātais lauks. Tiek attēlots izpildes termiņš dienās;
 
**'''Izpildes termiņš''' – neobligātais lauks. Tiek attēlots izpildes termiņš dienās;
 
**'''Radio pogas “Aktīvs”/”Apturēts”''' – iespējams norādīt vai informatīvais ziņojums ir aktīvs/apturēts;
 
**'''Radio pogas “Aktīvs”/”Apturēts”''' – iespējams norādīt vai informatīvais ziņojums ir aktīvs/apturēts;
**'''Secība''' - neobligātais lauks. Iespējams norādīt ierakstam secību, kādā tas tiek attēlots sarakstā.
+
**'''Secība''' - neobligātais lauks. Iespējams norādīt ierakstam secību, kādā tas tiek attēlots sarakstā.<br /> <br />
 +
 
 +
'''ANI IESNIEDZAMIE DOKUMENTI''' <br />
 +
 
 +
*Lai veiktu darbības ar ANI iesniedzamajiem dokumentiem, jāatver sadaļa '''Administrēšana -> Klasifikatori -> ANI iesniedzamie dokumenti''', kurā administrators var veikt dažādas darbības kā pievienot, labot, dzēst ierakstus.
 +
*Sākotnēji sarakstā tiek attēloti visi izstrādātāju importētie dokumenti, kas tika iesniegti no pasūtītāju puses.
 +
 
 +
[[Attēls:62_ANI_dok.png|800px]] <br /> <br />
 +
 
 +
*Lai pievienotu jaunu ierakstu, jāspiež poga '''“Pievienot jaunu ierakstu”'''. Pēc pogas nospiešanas tiks atvērts logs '''“Jauns ieraksts”'''.
 +
 
 +
[[Attēls:63_ANI_dok_pievienosana.png|550px]] <br /> <br />
 +
 
 +
*Logā tiek attēloti šādi lauki:
 +
**'''Akreditācijas veids''' – obligātais lauks. No saraksta jāizvēlas akreditācijas veids;
 +
**'''Kods''' – obligātais lauks. Jāievada unikāls dokumenta identifikācijas kods;
 +
**'''Nosaukums''' – obligātais lauks. Jāievada iesniedzamā dokumenta nosaukums;
 +
**'''Secība''' – neobligātais lauks. Iespējams norādīt ierakstam secību, kādā tas tiek attēlots sarakstā.
 +
*Pēc obligāto lauku aizpildīšanas, tiks aktivizēta poga '''“Saglabāt”'''. Pēc pogas nospiešanas sarakstā tiks attēlots jauns ieraksts, kā arī šis dokuments tiks attēlots ANI kartiņā pie iesniedzamajiem dokumentiem.
 +
 
 +
[[Attēls:64_ANI_dok_saglab.png|400px]] <br /> <br />
 +
 
 +
*Lai labotu kādu no esošajiem ierakstiem, jāspiež uz pogas '''“Labot”'''. Pēc pogas nospiešanas tiks atvērts ieraksta labošanas logs, kurā var labot tikai nosaukumu un secību.
 +
 
 +
[[Attēls:65_ANI_dok_labosana.png|550px]] <br /> <br />
 +
 
 +
*Lai dzēstu kādu no ierakstiem, sarakstā jānospiež poga '''“Dzēst"'''. Tad ieraksts tiks izdzēsts gan no šī dokumentu saraksta, gan ANI kartiņas dokumentu saraksta, lai turpmāk tādu institūcijai vairs nebūtu nepieciešams pievienot.<br /> <br />
 +
 
 +
'''DOKUMENTU VADĪBAS SISTĒMA''' <br />

Versija, kas saglabāta 2016. gada 23. augusts, plkst. 15.45

Home < Klasifikatoru pievienošana, labošana, dzēšana, apturēšana
 • Lai veiktu darbības ar sistēmas klasifikatoriem, jāatver sadaļa Administrēšana -> Klasifikatori, kurā administrators var veikt dažādas darbības ar sistēmas esošajiem klasifikatoriem.

NORMATĪVIE DOKUMENTI


 • Lai veiktu darbības ar normatīvo dokumentu klasifikatoru, jāatver sadaļa. Šajā sadaļā tiek attēloti sistēmā pievienotie reglamentētās sfēras normatīvie dokumenti.

49 Normativie dok.png

 • Visu aktīvo normatīvo dokumentu izvēle tiks attēlota pie jaunas metodes izveides.

50 norm dok jauns.png

 • Lai pievienotu jaunu normatīvo dokumentu, jāspiež poga “Pievienot jaunu ierakstu” un tiks atvērts logs “Jauns ieraksts”.

51 Norm dok jauns ieraksts.png

 • Logā tiek attēloti šādi lauki:
  • Kods – obligātais lauks. Ievadītais kods tiks attēlots normatīvo dokumentu klasifikatorā jaunas metodes pievienošanas logā, tāpēc tam ir jābūt pietiekami skaidram, lai lietotājs saprastu, ko viņš izvēlās;
  • Nosaukums – obligātais lauks. Nosaukums, savukārt, tiek attēlots sarakstā pēc metodes pievienošana, un šo nosaukumu pēc metožu iesniegšanas redzēs vadošais vērtētājs, eksperts u.c.;

52 Norm dok pie metodes.png

  • Nosaukums pilns – neobligātais lauks. Iespējams norādīts normatīvā dokumenta pilnu nosaukumu;
  • Hipersaite – neobligātais lauks. Iespējams norādīt hipersaiti, piemēram, uz kādu no likumiem mājas lapā www.likumi.lv.
 • Kad visi obligātie lauki tiek aizpildīti, tiek aktivizēta poga “Saglabāt”.

53 Norm dok saglabasana.png

 • Pēc ieraksta saglabāšanas tas tiek attēlots kopējā sarakstā ar statusu “Aktīvs”.

54 Norm dok saraksta.png

 • Ierakstus nav iespējams dzēst un labot – tos var tikai apturēt, spiežot uz pogas “Apturēt”. Tad ieraksts tiek nomainīts statuss uz “Apturēts”, un tas vairs netiks attēlots normatīvo dokumentu klasifikatorā. Pēc apturēšanas to ir iespējams atkal aktivizēt, spiežot uz “Aktivizēt”.

55 Norm dok aktiviz.png

ANI AKREDITĀCIJAS PROCESA LIKUMI

 • Lai veiktu darbības ar akreditācijas procesa likumiem, jāatver sadaļa Administrēšana -> Klasifikatori -> ANI akreditācijas procesa likumi, kurā administrators var veikt dažādas darbības kā pievienot jaunus, labot/ dzēst esošos likumus.
 • Sākotnēji sarakstā tiek attēloti visi izstrādātāju importētie likumi, kas tika iesniegti no pasūtītāju puses.

56 Likumi.png

 • Tiek attēlotas divas apakšsadaļas:
  • ANI akreditācijas procesa likumi, kuri tiek aktivizēti pēc konkrētu, norādīto datumu iestāšanās. Piemēram, procedūrā “Uzraudzība” pienākot vizītes datumam, ekspertam tiek nosūtīts darba uzdevums par neatbilstību aizpildīšanu.

57 Likumi uzraudziba.png

  • ANI akreditācijas procesa informatīvie ziņojumi (pogu), kuri tiek aktivizēti no lietotāja puses, izpildot kādu konkrētu darbību sistēmā, piemēram, līdz ko eksperts ir aizpildījis neatbilstību formu un nospiedis apstiprinošo pogu, tā vadošajam vērtētājam tiek nosūtīts uzdevums izskatīt neatbilstības akreditācijas kartiņā.

58 Liumi uzraudziba 2.png

 • Dzēst un pievienot jaunus ierakstus ir iespējams tikai apakšsadaļā “ANI akreditācijas procesa likumi” un arī ar dažiem izņēmumiem, kurus nav atļauts dzēst, lai netiktu salauzts process. Kā piemēram, nav atļauts dzēst atbilstību/neatbilstību nosūtīšanas likumus.
 • Lai pievienotu jaunu ierakstu šajā sadaļā, jāspiež poga “Pievienot jaunu ierakstu”.

59 Likumi Jauns ieraksts.png

 • Logā tiek attēloti šādi lauki:
  • Procedūra – obligātais lauks. No saraksta jāizvēlas procedūras veids;
  • Loma (adresāts) – obligātais lauks. Jānorāda adresāts, kurš saņems uzdevumu;
  • Kanāls – obligātais lauks. Jānorāda kanāls kādā veidā tiks saņemts uzdevums. Iespējamās izvēles “E-pasts”, “Ziņojumi” (sistēmas uzdevumu saraksts) un “Ziņojums, E-psts”;
  • Ziņojums – obligātais lauks. Jānorāda ziņojuma teksts;
  • Notifikācijas datuma veids – obligātais lauks. Izvēle mainās atkarībā no izvēlētās procedūras. Tiek norādīts datums pret, kuru tiks izsūtīts uzdevums;
  • Notifikācijas termiņš – obligātais lauks. Jāievada cik dienas pirms/pēc akreditācijas kartiņā norādītā datuma iestāšanās tiks izsūtīts ziņojums;
  • Izpildes termiņš – neobligātais lauks. Iespējams norādīts uzdevumam termiņu, cik ilgā laikā tas ir jāizpilda;
  • Secība – neobligātais lauks. Iespējams norādīt ierakstam secību, kādā tas tiek attēlots likumu sarakstā.
 • Piemērs zemāk bildē:

60 Likumi ierakstu labosana.png

 • Uzraudzības procedūrā 7 dienas pirms uzraudzības plāna datuma ANI tiks izsūtīts ziņojums par dokumentu aktualizēšanu un vizītes saskaņošanu. Izpildes termiņš šādam uzdevumam – 62 dienas.
 • Lai labotu kādu no ierakstiem, jāspiež poga “Labot”, jāveic attiecīgie labojumi un jāspiež poga “Saglabāt”.
 • Ierakstus sadaļā “ANI akreditācijas procesa informatīvie ziņojumi (pogu)” ir iespējams tikai labot. Lai labotu kādu no ierakstiem, jāspiež poga “Labot”.

61 Likumu labosana.png

 • Logā tiek attēloti šādi lauki:
  • Uzdevums – obligātais lauks. Tiek attēlots uzdevuma nosaukums;
  • Loma (adresāts) – obligāts, nerediģējams lauks. Tiek attēlots adresāts, kurš saņems uzdevumu;
  • Kanāls – obligātais lauks. Tiek attēlots kanāls, pa kuru tiks saņemts uzdevums;
  • Ziņojums – obligātais lauks. Tiek attēlots ziņojuma teksts;
  • Notifikācijas termiņš – obligātais lauks. Tiek attēlots dienu skaits – pēc cik dienām vai tajā pašā dienā tiks nosūtīts ziņojums par uzdevumu;
  • Izpildes termiņš – neobligātais lauks. Tiek attēlots izpildes termiņš dienās;
  • Radio pogas “Aktīvs”/”Apturēts” – iespējams norādīt vai informatīvais ziņojums ir aktīvs/apturēts;
  • Secība - neobligātais lauks. Iespējams norādīt ierakstam secību, kādā tas tiek attēlots sarakstā.

ANI IESNIEDZAMIE DOKUMENTI

 • Lai veiktu darbības ar ANI iesniedzamajiem dokumentiem, jāatver sadaļa Administrēšana -> Klasifikatori -> ANI iesniedzamie dokumenti, kurā administrators var veikt dažādas darbības kā pievienot, labot, dzēst ierakstus.
 • Sākotnēji sarakstā tiek attēloti visi izstrādātāju importētie dokumenti, kas tika iesniegti no pasūtītāju puses.

62 ANI dok.png

 • Lai pievienotu jaunu ierakstu, jāspiež poga “Pievienot jaunu ierakstu”. Pēc pogas nospiešanas tiks atvērts logs “Jauns ieraksts”.

63 ANI dok pievienosana.png

 • Logā tiek attēloti šādi lauki:
  • Akreditācijas veids – obligātais lauks. No saraksta jāizvēlas akreditācijas veids;
  • Kods – obligātais lauks. Jāievada unikāls dokumenta identifikācijas kods;
  • Nosaukums – obligātais lauks. Jāievada iesniedzamā dokumenta nosaukums;
  • Secība – neobligātais lauks. Iespējams norādīt ierakstam secību, kādā tas tiek attēlots sarakstā.
 • Pēc obligāto lauku aizpildīšanas, tiks aktivizēta poga “Saglabāt”. Pēc pogas nospiešanas sarakstā tiks attēlots jauns ieraksts, kā arī šis dokuments tiks attēlots ANI kartiņā pie iesniedzamajiem dokumentiem.

64 ANI dok saglab.png

 • Lai labotu kādu no esošajiem ierakstiem, jāspiež uz pogas “Labot”. Pēc pogas nospiešanas tiks atvērts ieraksta labošanas logs, kurā var labot tikai nosaukumu un secību.

65 ANI dok labosana.png

 • Lai dzēstu kādu no ierakstiem, sarakstā jānospiež poga “Dzēst". Tad ieraksts tiks izdzēsts gan no šī dokumentu saraksta, gan ANI kartiņas dokumentu saraksta, lai turpmāk tādu institūcijai vairs nebūtu nepieciešams pievienot.

DOKUMENTU VADĪBAS SISTĒMA