Atšķirības starp "Komitejas loma" versijām

No ''LATAK AIS''
Pārlēkt uz: navigācija, meklēt
 
34. rindiņa: 34. rindiņa:
 
[[Attēls:311_Sanaksmes.png|700px]] <br /> <br />
 
[[Attēls:311_Sanaksmes.png|700px]] <br /> <br />
  
=Individuāli piešķirtā komitejas tiesība ar augstāku tiesību līmeni par skatīt=
+
=Individuāli piešķirtā komitejas tiesība ar augstāku tiesību līmeni par skatīties=
 +
 
 +
*Ar tiesību līmeni “labot”, lietotājs redz pilnīgi visas pievienotās komitejas (arī tās, kurām viņš nav piesaistīts), kā arī var pievienot jaunas komitejas vai labot esošās.
 +
*Ar pilnām tiesībām lietotājs redz pilnīgi visas pievienotās komitejas (arī tās, kurām viņš nav piesaistīts), kā arī var pievienot jaunas komitejas, labot un dzēst esošās.
 +
*Lai pievienotu jaunu komiteju, jāspiež poga '''“Pievienot komiteju”'''.
 +
 
 +
[[Attēls:312_Pievien_komiteju.png|700px]] <br /> <br />
 +
 
 +
*Pēc pogas nospiešanas atvērsies jauns logs '''“Komitejas izveide”''', kurā jāievada komitejas nosaukums un jāspiež saglabāšanas poga, lai to saglabātu. Atcelšanas poga paredzēta, lai atceltu komitejas pievienošanu.
 +
 
 +
[[Attēls:313_Saglab_komiteju.png|700px]] <br /> <br />
 +
 
 +
*Kad ir nospiesta saglabāšanas poga, tiek izveidota jauna komiteja, un tā tiek attēlota zem esošās komitejas.
 +
 
 +
[[Attēls:314_Divas_komitejas.png|400px]] <br /> <br />
 +
 
 +
*Ja ir nepieciešams labot komitejas nosaukumu, jāspiež poga '''“Labot”''', pēc kuras nospiešanas tiks attēlots komitejas nosaukuma labošanas logs (tāds pats kā izveides logs).
 +
 
 +
[[Attēls:315_Labot_komiteju.png|400px]] <br /> <br />
 +
 
 +
*Dzēst komiteju var tikai ar pilnām tiesībām. Ja tādas lietotājam ir piešķirtas, tad blakus labošanas pogai tiks attēlota dzēšanas poga.
 +
 
 +
[[Attēls:316_Dzest_komiteju.png|400px]] <br /> <br />
 +
 
 +
*Turpinājumā apraksts ar pilnām tiesībām.
 +
*Lai pievienotu datnes apakšsadaļās '''“Legālie dokumenti”''' vai '''“Dokumentu bibliotēka"''', jāuzklikšķina uz sadaļas un tad jāspiež poga '''“Pievienot dokumentu”'''.
 +
 
 +
[[Attēls:317_Pievienot_dok.png|700px]] <br /> <br />
 +
 
 +
*Pēc pogas nospiešanas parādīsies jauns logs '''“Pievienot”''', kurā jāievada dokumenta nosaukums un no lietotāja darbstacijas jāizvēlas datne, spiežot pogu '''“Izvēlēties”'''. Kad datne ir izvēlēta, logā jāspiež zaļā poga '''“Saglabāt”'''.
 +
 
 +
[[Attēls:318_Izveleties_dok.png|700px]] <br /> <br />
 +
 
 +
*Pēc pogas nospiešanas parādīsies paziņojums “Datne saglabāta” un tā tiks pievienota sarakstam. Sarakstā tiks attēlots dokumenta ievadītais nosaukums, pati datne un pievienošanas datums.
 +
 
 +
[[Attēls:319_Pievienotais_dok.png|700px]] <br /> <br />
 +
 
 +
*Lai dalībnieku apakšsadaļā pievienotu kādu dalībnieku, jānospiež uz '''“Dalībnieki”''' un tālāk jāspiež poga '''“Pievienot dalībnieku”'''.
 +
 
 +
[[Attēls:320_Pievienot_dalibnieku.png|700px]] <br /> <br />
 +
 
 +
*Pēc pogas nospiešanas parādīsies logs '''“Dalībnieka pievienošana”''', kurā no saraksta jāizvēlas attiecīgais darbinieks. Sarakstā tiks attēloti tikai tie darbiniekiem, kuriem būs piešķirtas komitejas saraksta loma ar tiesību līmeni vismaz “skatīties”. No saraksta jāizvēlas atbilstošais darbinieks un jāspiež zaļā saglabāšanas poga.
 +
 
 +
[[Attēls:321_Saglabat_dalibnieku.png|700px]] <br /> <br />
 +
 
 +
*Pēc dalībnieka pievienošanas tas tiek attēlots piesaistīto dalībnieku sarakstā. Par katru dalībnieku ir redzama tāda informācija kā vārds, uzvārds, e-pasts un mobilais telefons. Lai dzēstu pievienoto dalībnieku, jāspiež poga '''“Dzēst”'''.
 +
 
 +
[[Attēls:322_Dzest_dalibnieku.png|700px]] <br /> <br />
 +
 
 +
*Lai pievienotu jaunu sanāksmi, jāspiež uz '''“Pievienot”'''.
 +
 
 +
[[Attēls:323_Pieivenot_sanaksmi.png|400px]] <br /> <br />
 +
 
 +
*Pēc pogas nospiešanas atvērsies logs '''“Sanāksmes izveide”'''. Lai varētu saglabāt sanāksmi, jāievada tās nosaukums un jānospiež zaļā poga '''“Saglabāt”'''.
 +
 
 +
[[Attēls:324_Saglabat_sanaksmi.png|700px]] <br /> <br />
 +
 
 +
*Pēc saglabāšanas pogas nospiešanas tā tiks attēlota zem komitejas apakšsadaļas “Sanāksmes”, kā arī jaunizveidotajai sanāksmei būs iespējams pievienots dokumentus, tā pat kā legālo dokumentu un dokumentu bibliotēkas apakšsadaļām.
 +
 
 +
[[Attēls:325_Apskatit_sanaksmi.png|700px]] <br /> <br />
 +
 
 +
*Lai labotu sanāksmes nosaukumu, jāspiež labošanas poga. Lai dzēstu pievienoto sanāksmi, jāspiež dzēšanas poga.
 +
 
 +
[[Attēls:326_Labot_dzest_sanaksmi.png|600px]] <br /> <br />

Pašreizējā versija, 2016. gada 9. septembris, plkst. 14.17

Home < Komitejas loma
 • Lai varētu darboties ar komitejas sadaļu ir nepieciešams piešķirt komitejas lomu vai atsevišķu tiesību lietotājam.
 • Komitejas lomai pēc noklusējuma ir tiesības skatīties, kas nozīmē, ka lietotājs varēs skatīt tikai tas komitejas un to datus, kurām viņš ir pievienots kā dalībnieks.

1 Komitejas loma - tiesības skatīties

 • Lietotājam ieejot ar komitejas lomu, tiks attēlots skats ar komitējām, kurām viņš ir piesaistīts, vai arī tiks attēlots paziņojums, ka nav neviens ieraksts, ja nekas vēl nebūs izveidots šajā sadaļā.
 • Lai apskatītu komitejas datus, jāspiež uz komitejas nosaukuma.

306 Komitejas.png


 • Pēc tam tiek attēlotas vairākas apakšsadaļas.

307 Pievienota komiteja.png

 • Katru no apakšsadaļām ir iespējams paplašināt un apskatīt pievienotos datus.
 • Legālie dokumenti – tiek attēloti pievienotie dokumenti. Lai lejupielādētu pašu dokumentu uz lietotāja darbstacijas, jāspiež uz datnes nosaukuma. Tāpat ir redzams pievienotā dokumenta nosaukums un pievienošanas datums.

308 Dok skat komit.png

 • Dokumentu bibliotēka – tiek attēloti pievienotie dokumenti. Lai lejupielādētu pašu dokumentu uz lietotāja darbstacijas, jāspiež uz datnes nosaukuma. Tāpat ir redzams pievienotā dokumenta nosaukums un pievienošanas datums.

309 Dok skat komit 2.png

 • Dalībnieki – tiek attēloti komitejai piesaistītie dalībnieki. Par katru dalībnieku tiek attēlota šāda informācija:
  • Dalībnieka vārds, uzvārds;
  • Dalībnieka sistēmā norādītā e-pasta adrese;
  • Dalībnieka sistēmā norādītais mobilais tālrunis.

310 Dalibnieki.png

 • Sanāksmes – zem sanāksmes sadaļas var tikt attēlotas vairākas sanāksmes, ja tādas ir ievadītas. Katrai no sanāksmēm var apskatīt pievienotos dokumentus. Lai lejupielādētu pašu dokumentu uz lietotāja darbstacijas, jāspiež uz datnes nosaukuma. Tāpat ir redzams pievienotā dokumenta nosaukums un pievienošanas datums.

311 Sanaksmes.png

2 Individuāli piešķirtā komitejas tiesība ar augstāku tiesību līmeni par skatīties

 • Ar tiesību līmeni “labot”, lietotājs redz pilnīgi visas pievienotās komitejas (arī tās, kurām viņš nav piesaistīts), kā arī var pievienot jaunas komitejas vai labot esošās.
 • Ar pilnām tiesībām lietotājs redz pilnīgi visas pievienotās komitejas (arī tās, kurām viņš nav piesaistīts), kā arī var pievienot jaunas komitejas, labot un dzēst esošās.
 • Lai pievienotu jaunu komiteju, jāspiež poga “Pievienot komiteju”.

312 Pievien komiteju.png

 • Pēc pogas nospiešanas atvērsies jauns logs “Komitejas izveide”, kurā jāievada komitejas nosaukums un jāspiež saglabāšanas poga, lai to saglabātu. Atcelšanas poga paredzēta, lai atceltu komitejas pievienošanu.

313 Saglab komiteju.png

 • Kad ir nospiesta saglabāšanas poga, tiek izveidota jauna komiteja, un tā tiek attēlota zem esošās komitejas.

314 Divas komitejas.png

 • Ja ir nepieciešams labot komitejas nosaukumu, jāspiež poga “Labot”, pēc kuras nospiešanas tiks attēlots komitejas nosaukuma labošanas logs (tāds pats kā izveides logs).

315 Labot komiteju.png

 • Dzēst komiteju var tikai ar pilnām tiesībām. Ja tādas lietotājam ir piešķirtas, tad blakus labošanas pogai tiks attēlota dzēšanas poga.

316 Dzest komiteju.png

 • Turpinājumā apraksts ar pilnām tiesībām.
 • Lai pievienotu datnes apakšsadaļās “Legālie dokumenti” vai “Dokumentu bibliotēka", jāuzklikšķina uz sadaļas un tad jāspiež poga “Pievienot dokumentu”.

317 Pievienot dok.png

 • Pēc pogas nospiešanas parādīsies jauns logs “Pievienot”, kurā jāievada dokumenta nosaukums un no lietotāja darbstacijas jāizvēlas datne, spiežot pogu “Izvēlēties”. Kad datne ir izvēlēta, logā jāspiež zaļā poga “Saglabāt”.

318 Izveleties dok.png

 • Pēc pogas nospiešanas parādīsies paziņojums “Datne saglabāta” un tā tiks pievienota sarakstam. Sarakstā tiks attēlots dokumenta ievadītais nosaukums, pati datne un pievienošanas datums.

319 Pievienotais dok.png

 • Lai dalībnieku apakšsadaļā pievienotu kādu dalībnieku, jānospiež uz “Dalībnieki” un tālāk jāspiež poga “Pievienot dalībnieku”.

320 Pievienot dalibnieku.png

 • Pēc pogas nospiešanas parādīsies logs “Dalībnieka pievienošana”, kurā no saraksta jāizvēlas attiecīgais darbinieks. Sarakstā tiks attēloti tikai tie darbiniekiem, kuriem būs piešķirtas komitejas saraksta loma ar tiesību līmeni vismaz “skatīties”. No saraksta jāizvēlas atbilstošais darbinieks un jāspiež zaļā saglabāšanas poga.

321 Saglabat dalibnieku.png

 • Pēc dalībnieka pievienošanas tas tiek attēlots piesaistīto dalībnieku sarakstā. Par katru dalībnieku ir redzama tāda informācija kā vārds, uzvārds, e-pasts un mobilais telefons. Lai dzēstu pievienoto dalībnieku, jāspiež poga “Dzēst”.

322 Dzest dalibnieku.png

 • Lai pievienotu jaunu sanāksmi, jāspiež uz “Pievienot”.

323 Pieivenot sanaksmi.png

 • Pēc pogas nospiešanas atvērsies logs “Sanāksmes izveide”. Lai varētu saglabāt sanāksmi, jāievada tās nosaukums un jānospiež zaļā poga “Saglabāt”.

324 Saglabat sanaksmi.png

 • Pēc saglabāšanas pogas nospiešanas tā tiks attēlota zem komitejas apakšsadaļas “Sanāksmes”, kā arī jaunizveidotajai sanāksmei būs iespējams pievienots dokumentus, tā pat kā legālo dokumentu un dokumentu bibliotēkas apakšsadaļām.

325 Apskatit sanaksmi.png

 • Lai labotu sanāksmes nosaukumu, jāspiež labošanas poga. Lai dzēstu pievienoto sanāksmi, jāspiež dzēšanas poga.

326 Labot dzest sanaksmi.png