Atšķirības starp "Kopējā informācija par sadaļu "Dokumentu apstrāde"" versijām

No ''LATAK AIS''
Pārlēkt uz: navigācija, meklēt
5. rindiņa: 5. rindiņa:
 
## [https://aishelp.latak.gov.lv/index.php/Dat%C5%86u_pievieno%C5%A1ana_dokumentam Datņu pievienošana/skatīšana/labošana]
 
## [https://aishelp.latak.gov.lv/index.php/Dat%C5%86u_pievieno%C5%A1ana_dokumentam Datņu pievienošana/skatīšana/labošana]
 
## [https://aishelp.latak.gov.lv/index.php/Dokumenta_parakst%C4%ABt%C4%81ja_nor%C4%81d%C4%AB%C5%A1ana Dokumenta parakstītāja norādīšana]
 
## [https://aishelp.latak.gov.lv/index.php/Dokumenta_parakst%C4%ABt%C4%81ja_nor%C4%81d%C4%AB%C5%A1ana Dokumenta parakstītāja norādīšana]
## [https://aishelp.latak.gov.lv/index.php/Nos%C5%ABt%C4%AB%C5%A1ana_saska%C5%86o%C5%A1anai/parakst%C4%AB%C5%A1anai Dokumenta saglabāšana, nosūtīšana saskaņošanai un citu iespējamo darbību izpildīšana pirms nosūtīšanas saskaņošanai]
+
## [https://aishelp.latak.gov.lv/index.php/Nos%C5%ABt%C4%AB%C5%A1ana_saska%C5%86o%C5%A1anai/parakst%C4%AB%C5%A1anai Dokumenta saglabāšana, nosūtīšana izpildei un citu iespējamo darbību izpildīšana pirms nosūtīšanas darbiniekam]
 
## [https://aishelp.latak.gov.lv/index.php/Dokumenta_saska%C5%86o%C5%A1ana/parakst%C4%AB%C5%A1ana Dokumenta saskaņošana un citu iespējamo darbību izpildīšana saskaņošanas laikā]
 
## [https://aishelp.latak.gov.lv/index.php/Dokumenta_saska%C5%86o%C5%A1ana/parakst%C4%AB%C5%A1ana Dokumenta saskaņošana un citu iespējamo darbību izpildīšana saskaņošanas laikā]
 
## [https://aishelp.latak.gov.lv/index.php/Dokumenta_noraid%C4%AB%C5%A1ana Dokumenta noraidīšana, atkārtota dokumenta iesniegšana]
 
## [https://aishelp.latak.gov.lv/index.php/Dokumenta_noraid%C4%AB%C5%A1ana Dokumenta noraidīšana, atkārtota dokumenta iesniegšana]

Versija, kas saglabāta 2017. gada 22. februāris, plkst. 10.02

Home < Kopējā informācija par sadaļu "Dokumentu apstrāde"
 1. Dokumentu saraksts
 2. Iekšējo/nosūtāmo dokumentu atvēršana - lauku skaidrojumi
 3. Iekšējo/nosūtāmo dokumentu reģistrēšana
  1. Dokumenta pamatdatu aizpildīšana
  2. Datņu pievienošana/skatīšana/labošana
  3. Dokumenta parakstītāja norādīšana
  4. Dokumenta saglabāšana, nosūtīšana izpildei un citu iespējamo darbību izpildīšana pirms nosūtīšanas darbiniekam
  5. Dokumenta saskaņošana un citu iespējamo darbību izpildīšana saskaņošanas laikā
  6. Dokumenta noraidīšana, atkārtota dokumenta iesniegšana
 4. Saņemto dokumentu atvēršana - lauku skaidrojumi
 5. Saņemto dokumentu reģistrēšana - saņemtās vēstules un rēķini
  1. Jauna saņemtā dokumenta kartiņā attēlotie lauki
  2. Korespondenta norādīšana
  3. Korespondenta dokumenta numura un datuma norādīšana
  4. Saņemšanas veida norādīšana
  5. Pārējā norādāmā informācija pamatdatos un datņu blokā
  6. Saņemtā dokumenta saglabāšana/reģistrēšana
 6. Rezolūcijas:
  1. Nosūtīšana rezolūcijai - saņemtie dokumenti
  2. Rezolūcijas izveidošana – iekšējie/nosūtāmie dokumenti
  3. Rezolūcijas izpilde
  4. Rezolūcijas noraidīšana
 7. Dokumentu arhivēšana