Atšķirības starp "Kopējā informācija par sadaļu "Dokumentu apstrāde"" versijām

No ''LATAK AIS''
Pārlēkt uz: navigācija, meklēt
9. rindiņa: 9. rindiņa:
 
## [https://aishelp.latak.gov.lv/index.php/Dokumenta_noraid%C4%AB%C5%A1ana Dokumenta noraidīšana, atkārtota dokumenta iesniegšana]
 
## [https://aishelp.latak.gov.lv/index.php/Dokumenta_noraid%C4%AB%C5%A1ana Dokumenta noraidīšana, atkārtota dokumenta iesniegšana]
 
## [https://aishelp.latak.gov.lv/index.php/Dokumenta_parakst%C4%AB%C5%A1ana_ar_elektronisko_parakstu Dokumenta parakstīšana ar elektronisko parakstu]
 
## [https://aishelp.latak.gov.lv/index.php/Dokumenta_parakst%C4%AB%C5%A1ana_ar_elektronisko_parakstu Dokumenta parakstīšana ar elektronisko parakstu]
 +
## [https://aishelp.latak.gov.lv/index.php/Parakst%C4%ABt%C4%81_dokumenta_nos%C5%ABt%C4%AB%C5%A1ana_adres%C4%81tiem Parakstītā dokumenta nosūtīšana adresātiem]
 
# [https://aishelp.latak.gov.lv/index.php/Sa%C5%86emto_dokumentu_atv%C4%93r%C5%A1ana_-_lauku_skaidrojumi Saņemto dokumentu atvēršana - lauku skaidrojumi]
 
# [https://aishelp.latak.gov.lv/index.php/Sa%C5%86emto_dokumentu_atv%C4%93r%C5%A1ana_-_lauku_skaidrojumi Saņemto dokumentu atvēršana - lauku skaidrojumi]
 
# [https://aishelp.latak.gov.lv/index.php/Sa%C5%86emto_dokumentu_re%C4%A3istr%C4%93%C5%A1ana_-_sa%C5%86emt%C4%81s_v%C4%93stules_un_r%C4%93%C4%B7ini Saņemto dokumentu reģistrēšana - saņemtās vēstules un rēķini]
 
# [https://aishelp.latak.gov.lv/index.php/Sa%C5%86emto_dokumentu_re%C4%A3istr%C4%93%C5%A1ana_-_sa%C5%86emt%C4%81s_v%C4%93stules_un_r%C4%93%C4%B7ini Saņemto dokumentu reģistrēšana - saņemtās vēstules un rēķini]

Versija, kas saglabāta 2017. gada 3. jūlijs, plkst. 12.29

Home < Kopējā informācija par sadaļu "Dokumentu apstrāde"
 1. Dokumentu saraksts
 2. Iekšējo/nosūtāmo dokumentu atvēršana - lauku skaidrojumi
 3. Iekšējo/nosūtāmo dokumentu reģistrēšana
  1. Dokumenta pamatdatu aizpildīšana
  2. Datņu pievienošana/skatīšana/labošana
  3. Dokumenta parakstītāja norādīšana
  4. Dokumenta saglabāšana, nosūtīšana izpildei un citu iespējamo darbību izpildīšana pirms nosūtīšanas darbiniekam
  5. Dokumenta saskaņošana un citu iespējamo darbību izpildīšana saskaņošanas laikā
  6. Dokumenta noraidīšana, atkārtota dokumenta iesniegšana
  7. Dokumenta parakstīšana ar elektronisko parakstu
  8. Parakstītā dokumenta nosūtīšana adresātiem
 4. Saņemto dokumentu atvēršana - lauku skaidrojumi
 5. Saņemto dokumentu reģistrēšana - saņemtās vēstules un rēķini
  1. Jauna saņemtā dokumenta kartiņā attēlotie lauki
  2. Korespondenta norādīšana
  3. Korespondenta dokumenta numura un datuma norādīšana
  4. Saņemšanas veida norādīšana
  5. Pārējā norādāmā informācija pamatdatos un datņu blokā
  6. Saņemtā dokumenta saglabāšana/reģistrēšana
 6. Rezolūcijas:
  1. Nosūtīšana rezolūcijai - saņemtie dokumenti
  2. Rezolūcijas izveidošana – iekšējie/nosūtāmie dokumenti
  3. Rezolūcijas izpilde
  4. Rezolūcijas noraidīšana
 7. Dokumentu arhivēšana