Atšķirības starp "Nosūtīšana saskaņošanai/parakstīšanai" versijām

No ''LATAK AIS''
Pārlēkt uz: navigācija, meklēt
(Dokumenta saglabāšana/nosūtīšana saskaņošanai)
7. rindiņa: 7. rindiņa:
 
*Vai arī otrs variants – nosūtīt dokumentu saskaņošanai, spiežot pogu '''“Noteikt vizētājus/parakstītājus”'''.
 
*Vai arī otrs variants – nosūtīt dokumentu saskaņošanai, spiežot pogu '''“Noteikt vizētājus/parakstītājus”'''.
  
[[Attēls:421_Poga_parakst_noteiksana.png|700px]] <br /> <br />
+
[[Attēls:421_Poga_parakst_noteiksana.png|800px]] <br /> <br />
  
*Pēc pogas nospiešanas tiek atvērta dokumenta uzdevumu uzdošanas sadaļa, kurā tiek attēlots dokumenta datos norādītais gala parakstītājs, dokumenta saturs, dokumenta statuss, kā arī pievienotā datne.
+
*Pēc pogas nospiešanas tiek atvērta dokumenta uzdevumu uzdošanas sadaļa, kurā tiek attēlots dokumenta datos norādītais gala parakstītājs, dokumenta saturs, dokumenta statuss, kā arī pievienotā datne. Dokumentiem, kuri vēl nav parakstīti, tiek attēlots rozīgs fons.
  
[[Attēls:423_Pirms nosutisanas.png|700px]] <br /> <br />
+
[[Attēls:917.png|900px]] <br /> <br />
  
 
*Ja nav nepieciešams pievienot nevienu papildus izpildītāju (saskaņotāju), tad var spiest saglabāšanas pogu.
 
*Ja nav nepieciešams pievienot nevienu papildus izpildītāju (saskaņotāju), tad var spiest saglabāšanas pogu.
 
[[Attēls:424_Saglabasanas_poga_uzd.png|700px]] <br /> <br />
 
 
 
*Pēc pogas '''“Saglabāt”''' nospiešanas uzdevums tiks aizsūtīts norādītajam darbiniekam uz e-pastu un tiek attēlots lietotāja uzdevumu sadaļā.  
 
*Pēc pogas '''“Saglabāt”''' nospiešanas uzdevums tiks aizsūtīts norādītajam darbiniekam uz e-pastu un tiek attēlots lietotāja uzdevumu sadaļā.  
  
[[Attēls:425_Saskanosanas_uzd_todo.png|700px]] <br /> <br />
+
[[Attēls:918.png|900px]] <br /> <br />
  
 
*Kā arī dokumenta statuss tiks nomainīts uz '''“Apstrādē”'''. Dokumenta sagatavotājām neviena no pogām nav aktīva. Vienīgais, ko sagatavotājs vēl var izdarīt šādam dokumentam ir norādīt paralēlos/secīgos izpildītājus.
 
*Kā arī dokumenta statuss tiks nomainīts uz '''“Apstrādē”'''. Dokumenta sagatavotājām neviena no pogām nav aktīva. Vienīgais, ko sagatavotājs vēl var izdarīt šādam dokumentam ir norādīt paralēlos/secīgos izpildītājus.
  
[[Attēls:426_Statuss_apstrade.png|700px]] <br /> <br />
+
[[Attēls:919.png|900px]] <br /> <br />
  
 
=Paralēlo izpildītāju norāde, dzēšana=
 
=Paralēlo izpildītāju norāde, dzēšana=

Versija, kas saglabāta 2017. gada 21. februāris, plkst. 15.50

Home < Nosūtīšana saskaņošanai < parakstīšanai

1 Dokumenta saglabāšana/nosūtīšana saskaņošanai

 • Kad visi obligātie lauki dokumenta kartiņā ir norādīti, var veikt vienkārši dokumenta saglabāšanu un turpināt darbu ar to vēlāk. Pēc saglabāšanas pogas nospiešanas tiks izdots paziņojums.

420 Dok sagalabasana.png

 • Vai arī otrs variants – nosūtīt dokumentu saskaņošanai, spiežot pogu “Noteikt vizētājus/parakstītājus”.

421 Poga parakst noteiksana.png

 • Pēc pogas nospiešanas tiek atvērta dokumenta uzdevumu uzdošanas sadaļa, kurā tiek attēlots dokumenta datos norādītais gala parakstītājs, dokumenta saturs, dokumenta statuss, kā arī pievienotā datne. Dokumentiem, kuri vēl nav parakstīti, tiek attēlots rozīgs fons.

917.png

 • Ja nav nepieciešams pievienot nevienu papildus izpildītāju (saskaņotāju), tad var spiest saglabāšanas pogu.
 • Pēc pogas “Saglabāt” nospiešanas uzdevums tiks aizsūtīts norādītajam darbiniekam uz e-pastu un tiek attēlots lietotāja uzdevumu sadaļā.

918.png

 • Kā arī dokumenta statuss tiks nomainīts uz “Apstrādē”. Dokumenta sagatavotājām neviena no pogām nav aktīva. Vienīgais, ko sagatavotājs vēl var izdarīt šādam dokumentam ir norādīt paralēlos/secīgos izpildītājus.

919.png

2 Paralēlo izpildītāju norāde, dzēšana

 • Lai pievienotu paralēlo izpildītāju, jāspiež poga “Pievienot paralēlo izpildītāju”.

427 Pievienot paral izpild.png

 • Pēc pogas nospiešanas tiks atvērts logs “Saskaņotāja izvēle”.

428 Saskanotaja izvele.png

 • Viens darbinieks var tikt attēlots vairākas reizes, ja viņam ir piešķirtas vairākas lomas.

429 Saskanotaji lomas.png

 • Darbinieku sarakstā ir iespējams meklēt pēc vārda un/vai uzvārda. Ievadot darbinieka vārdu/uzvārdu un nospiežot pogu “Meklēt”, tiks atlasīts saraksts atbilstoši ievadītajam meklēšanas kritērijam.

430 Saskanotaji mekl.png

 • Lai izvēlētos darbinieku, jāuzklikšķina uz attiecīgās rindas un jāspiež poga “Izvēlēties personu” vai arī jāuztaisa dubultklikšķis uz rindas.
 • Pēc tam izvēlētais darbinieks tiek attēlots zem dokumenta gala parakstītāja. Tas nozīmē to, ka pirms gala parakstītājs varēs veikt savu saskaņojumu, vispirms jāsaskaņo vai jāizpilda cita darbība tikko pievienotajam darbiniekam.

431 Pievienots paral izpild.png

 • Kamēr nav nospiesta poga “Saglabāt”, tikmēr ir iespējams izdzēst šo pievienoto saskaņotāju, spiežot uz dzēšanas ikonas, un, ja vajag, pievienot citu darbinieku vietā.

432 dzest izpild.png

 • Ja nepieciešams pievienot vēl kādu paralēlo saskaņotāju, jāspiež atkal poga “Pievienot paralēlo izpildītāju”, un jāveic jauna darbinieka pievienošana. Paralēlie saskaņotāji saskaņošanas uzdevumus var veikt paralēli.

432 Vairaki paral izpild.png

3 Secīgo izpildītāju norāde, dzēšana

 • Lai pievienotu secīgo izpildītāju, jāspiež poga “Pievienot secīgo izpildītāju”.

433 Pievien sec izpild.png

 • Pēc pogas nospiešanas tiks atvērts logs “Saskaņotāja izvēle”.
 • Viens darbinieks var tikt attēlots vairākas reizes, ja viņam ir piešķirtas vairākas lomas.

434 Saskan izvele.png

 • Darbinieku sarakstā ir iespējams meklēt pēc vārda un/vai uzvārda. Ievadot darbinieka vārdu/uzvārdu un nospiežot pogu “Meklēt”, tiks atlasīts saraksts atbilstoši ievadītajam meklēšanas kritērijam.

435 Sask izvele saraksts.png

 • Lai izvēlētos darbinieku, jāuzklikšķina uz attiecīgās rindas un jāspiež poga “Izvēlēties personu” vai arī jāuztaisa dubultklikšķis uz rindas.
 • Pēc tam izvēlētais darbinieks tiek attēlots saskaņotāju saraksta augšgalā – nozīmē to, ka vispirms viņam būs jāveic darbība un tikai tad uzdevums aizies pie nākošā saskaņotāja.

437 Pievienots sec izpild.png

 • Kā redzams zemāk esošajā bildē, ja tiks nospiesta poga “Saglabāt”, tad uzdevums vispirms aizies pie darbinieka ar direktora lomu. Tad kad direktors uzliks savu saskaņojumu, uzdevums tālāk aizies pie nodaļas vadītāja. Kad nodaļas vadītājs veiks savu darbību, tad uzdevums aizies pie vadošā vērtētāja (gala saskaņotāja, kas tika norādīts Dokumenta datu sadaļā kā parakstītājs).

438 Sask kartiba.png

 • Tāpat kā paralēlos izpildītājus arī secīgos izpildītājus var pievienot tik, cik nepieciešams.
 • Uzklikšķinot, piemēram, uz rindas, kur tiek attēlots darbinieks ar direktora lomu, zem viņa tiks attēlota poga “Pievienot paralēlo izpildītāju”.

439 Poga paral izpild.png

 • Tāpat, ja noklikšķinātu atpakaļ uz darbinieku ar vadošā vērtētāja lomu, tad šī pati poga attēlosies zem viņa (šajā gadījumā zem jau pievienotā paralēlā izpildītāja).

440 Poga otra paral izpild.png

4 Veicamo darbību noteikšana pievienotajiem izpildītājiem

 • Katram no pievienotajiem izpildītājiem ir iespējams noteikt, kādas darbības jāveic. Pēc noklusējuma vienmēr tiks attēlots “Saskaņot”.

441 Darbibas kolonna.png

 • Lai nomainītu darbību, jāspiež uz lauka, un lietotājam tiks attēlots darbību saraksts, ko ir iespējams izvēlēties.

442 Darbibu saraksts.png

 • Sarakstā ir pieejami šādi darbību veidi, kurus var izvēlēties atkarībā no tā brīža situācijas (funkcionāli šie darbību veidi neko nemaina, tikai nosaukums):
  • Pieņemt;
  • Vizēt;
  • Saskaņot;
  • Parakstīt;
  • Sagatavot;
  • Apstiprināt;
  • Sniegt informāciju.
 • Lai izvēlētos citu veidu, jāuzklikšķina uz nosaukuma.

443 Izveletas darbibas.png

5 Norāžu pievienošana saskaņotājiem

 • Lai pievienotu kādu norādi, jāspiež uz norādes ikonas pie konkrētā saskaņotāja. Pēc nospiešanas uz ikonas tiek atvērts logs “Norādes”, kur jāieraksta veicamā uzdevuma norāde, un jānospiež saglabāšanas poga.

444 Norades pievienosana.png

 • Pēc saglabāšanas pogas nospiešanas norādes pievienošanas ikona kļūst zaļa, un norāde tiek attēlota zem saskaņotāju saraksta, ja tiek uzspiests uz konkrēto darbinieku.

445 Norades attelosana.png

 • Ja nodaļas vadītājam būs pievienota norāde, tad uzspiežot uz rindas, kurā tiek attēlots darbinieks ar nodaļas vadītāja lomu, norāde nomainīsies uz citu.

446 Otras norades attelosana.png

6 Termiņa norādīšana

 • Lai norādītu izpildes termiņu, jāspiež uz kalendāra pogas un jāizvēlas datums no kalendāra, vai jāievada termiņš manuāli.

447 Termina izvele.png

 • Pēc tam šis termiņš tiks attēlots darbinieka uzdevumu sarakstā.