Nosūtīšana saskaņošanai/parakstīšanai

No ''LATAK AIS''
Versija 2017. gada 3. jūlijs, plkst. 09.58, kādu to atstāja Elina zzdats (Diskusija | devums) (Paralēlo izpildītāju norāde, dzēšana)
Pārlēkt uz: navigācija, meklēt
Home < Nosūtīšana saskaņošanai < parakstīšanai

1 Dokumenta saglabāšana/nosūtīšana saskaņošanai

 • Kad visi obligātie lauki dokumenta kartiņā ir norādīti, var veikt vienkārši dokumenta saglabāšanu un turpināt darbu ar to vēlāk. Pēc saglabāšanas pogas nospiešanas tiks izdots paziņojums.

420 Dok sagalabasana.png

 • Vai arī otrs variants – nosūtīt dokumentu saskaņošanai, spiežot pogu “Noteikt vizētājus/parakstītājus”.

995.png

 • Pēc pogas nospiešanas tiek atvērta dokumenta uzdevumu uzdošanas sadaļa, kurā tiek attēlots dokumenta datos norādītais gala parakstītājs, dokumenta saturs, dokumenta statuss, kā arī pievienotā datne. Dokumentiem, kuri vēl nav parakstīti, tiek attēlots rozīgs fons.

996.png

 • Ja nav nepieciešams pievienot nevienu papildus izpildītāju (saskaņotāju), tad var spiest saglabāšanas pogu.
 • Pēc pogas “Saglabāt” nospiešanas uzdevums tiks aizsūtīts norādītajam darbiniekam uz e-pastu un tiek attēlots lietotāja uzdevumu sadaļā.

918.png

 • Kā arī dokumenta statuss tiks nomainīts uz “Apstrādē”. Dokumenta sagatavotājām neviena no pogām nav aktīva. Vienīgais, ko sagatavotājs vēl var izdarīt šādam dokumentam ir norādīt paralēlos/secīgos izpildītājus.

997.png

2 Paralēlo izpildītāju norāde, dzēšana

 • Lai pievienotu paralēlo izpildītāju, jāspiež poga “Pievienot paralēlo izpildītāju”.

998.png

 • Pēc pogas nospiešanas tiks atvērts logs “Saskaņotāja izvēle”.

921.png

 • Viens darbinieks var tikt attēlots vairākas reizes, ja viņam ir piešķirtas vairākas lomas.

429 Saskanotaji lomas.png

 • Darbinieku sarakstā ir iespējams meklēt pēc vārda un/vai uzvārda. Ievadot darbinieka vārdu/uzvārdu un nospiežot pogu “Meklēt”, tiks atlasīts saraksts atbilstoši ievadītajam meklēšanas kritērijam.

430 Saskanotaji mekl.png

 • Lai izvēlētos darbinieku, jāuzklikšķina uz attiecīgās rindas un jāspiež poga “Izvēlēties personu” vai arī jāuztaisa dubultklikšķis uz rindas.
 • Pēc tam izvēlētais darbinieks tiek attēlots zem dokumenta gala parakstītāja. Tas nozīmē to, ka pirms gala parakstītājs varēs veikt savu izpildi, vispirms jāsaskaņo vai jāizpilda cita darbība tikko pievienotajam darbiniekam.

922.png

 • Kamēr nav nospiesta poga “Saglabāt”, tikmēr ir iespējams izdzēst šo pievienoto darbinieku, spiežot uz dzēšanas ikonas, un, ja vajag, pievienot citu darbinieku vietā.

923.png

 • Ja nepieciešams pievienot vēl kādu paralēlo izpildītāju, jāspiež atkal poga “Pievienot paralēlo izpildītāju”, un jāveic jauna darbinieka pievienošana. Paralēlie izpildītāji uzdevumus var veikt paralēli - neatkarīgi viens no otra.

924.png

3 Secīgo izpildītāju norāde, dzēšana

 • Lai pievienotu secīgo izpildītāju, jāspiež poga “Pievienot secīgo izpildītāju”.

925.png

 • Pēc pogas nospiešanas tiks atvērts logs “Saskaņotāja izvēle”.
 • Viens darbinieks var tikt attēlots vairākas reizes, ja viņam ir piešķirtas vairākas lomas.

926.png

 • Darbinieku sarakstā ir iespējams meklēt pēc vārda un/vai uzvārda. Ievadot darbinieka vārdu/uzvārdu un nospiežot pogu “Meklēt”, tiks atlasīts saraksts atbilstoši ievadītajam meklēšanas kritērijam.

435 Sask izvele saraksts.png

 • Lai izvēlētos darbinieku, jāuzklikšķina uz attiecīgās rindas un jāspiež poga “Izvēlēties personu” vai arī jāuztaisa dubultklikšķis uz rindas.
 • Pēc tam izvēlētais darbinieks tiek attēlots izpildītāju saraksta augšgalā – nozīmē to, ka vispirms viņam būs jāveic darbība un tikai tad uzdevums aizies pie nākošā izpildītāja.

927.png

 • Kā redzams zemāk esošajā bildē, ja tiks nospiesta poga “Saglabāt”, tad uzdevums vispirms aizies pie darbinieka ar vadošā vērtētāja lomu. Tad kad vadošais vērtētājs uzliks savu izpildi, uzdevums tālāk aizies pie nodaļas vadītāja. Kad nodaļas vadītājs veiks savu darbību, tad uzdevums aizies pie direktora lomas (gala izpildītāja/parakstītāja, kas tika norādīts Dokumenta datu sadaļā kā parakstītājs).

928.png

 • Tāpat kā paralēlos izpildītājus arī secīgos izpildītājus var pievienot tik, cik nepieciešams.
 • Uzklikšķinot, piemēram, uz rindas, kur tiek attēlots darbinieks ar vadošā vērtētāja lomu, zem viņa tiks attēlota poga “Pievienot paralēlo izpildītāju”.

929.png

 • Tāpat, ja noklikšķinātu atpakaļ uz darbinieku ar direktora lomu, tad šī pati poga attēlosies zem viņa (šajā gadījumā zem jau pievienotā paralēlā izpildītāja).

930.png

4 Veicamo darbību noteikšana pievienotajiem izpildītājiem

 • Katram no pievienotajiem izpildītājiem ir iespējams noteikt, kādas darbības jāveic. Pēc noklusējuma vienmēr tiks attēlots “Rīcībai”.

931.png

 • Lai nomainītu darbību, jāspiež uz lauka, un lietotājam tiks attēlots darbību saraksts, ko ir iespējams izvēlēties.

932.png

 • Sarakstā ir pieejami šādi darbību veidi, kurus var izvēlēties atkarībā no tā brīža situācijas:
  • Rīcībai;
  • Informācijai.
 • Lai izvēlētos citu veidu, jāuzklikšķina uz nosaukuma.

933.png

5 Norāžu pievienošana

 • Lai pievienotu kādu norādi, jāieklikšķina norādes laukā kolonnā "Norāde" un jāieraksta nepieciešamais teksts.

934.png

 • Pēc norādes pievienošanas tā arī tiek attēlota zem izpildītāju saraksta, ja tiek uzspiests uz konkrēto darbinieku.

935.png

 • Ja vadošajam vērtētājam būs pievienota norāde, tad uzspiežot uz rindas, kurā tiek attēlots darbinieks ar vadošā vērtētāja lomu, norāde nomainīsies uz citu.

936.png

6 Termiņa norādīšana

 • Lai norādītu izpildes termiņu, jāspiež uz kalendāra pogas un jāizvēlas datums no kalendāra, vai jāievada termiņš manuāli.

937.png

 • Pēc tam šis termiņš tiks attēlots darbinieka uzdevumu sarakstā.