Atšķirības starp "Vadošā vērtētāja loma" versijām

No ''LATAK AIS''
Pārlēkt uz: navigācija, meklēt
9. rindiņa: 9. rindiņa:
 
# [https://aishelp.latak.gov.lv/index.php/Uzdevuma_par_ANI_piesaisti_izpild%C4%AB%C5%A1ana Uzdevuma par ANI piesaisti izpildīšana]
 
# [https://aishelp.latak.gov.lv/index.php/Uzdevuma_par_ANI_piesaisti_izpild%C4%AB%C5%A1ana Uzdevuma par ANI piesaisti izpildīšana]
 
# [https://aishelp.latak.gov.lv/index.php/Ekspertu_komandas_izveido%C5%A1ana Ekspertu komandas izveidošana]
 
# [https://aishelp.latak.gov.lv/index.php/Ekspertu_komandas_izveido%C5%A1ana Ekspertu komandas izveidošana]
# [https://aishelp.latak.gov.lv/index.php/Ekspertu_piesaist%C4%AB%C5%A1ana_metod%C4%93m,_dokumentiem_un_nos%C5%ABt%C4%AB%C5%A1ana_izskat%C4%AB%C5%A1anai Ekspertu piesaistīšana metodēm, dokumentiem un nosūtīšana izskatīšanai]
+
# [https://aishelp.latak.gov.lv/index.php/Dokumentu_un_meto%C5%BEu_izskat%C4%AB%C5%A1ana Dokumentu un metožu izskatīšana]
 +
#[https://aishelp.latak.gov.lv/index.php/Ekspertu_piesaist%C4%AB%C5%A1ana_metod%C4%93m,_dokumentiem_un_nos%C5%ABt%C4%AB%C5%A1ana_izskat%C4%AB%C5%A1anai Ekspertu piesaistīšana metodēm, dokumentiem un nosūtīšana izskatīšanai]
 
# [https://aishelp.latak.gov.lv/index.php/Viz%C4%ABtes_un_citu_datuma_ievad%C4%AB%C5%A1ana,_labo%C5%A1ana,_dz%C4%93%C5%A1ana Vizītes un citu datuma ievadīšana, labošana, dzēšana]
 
# [https://aishelp.latak.gov.lv/index.php/Viz%C4%ABtes_un_citu_datuma_ievad%C4%AB%C5%A1ana,_labo%C5%A1ana,_dz%C4%93%C5%A1ana Vizītes un citu datuma ievadīšana, labošana, dzēšana]
 
# [https://aishelp.latak.gov.lv/index.php/T%C4%81mes_sast%C4%81d%C4%AB%C5%A1ana Tāmes sastādīšana]
 
# [https://aishelp.latak.gov.lv/index.php/T%C4%81mes_sast%C4%81d%C4%AB%C5%A1ana Tāmes sastādīšana]

Versija, kas saglabāta 2016. gada 26. augusts, plkst. 13.22

Home < Vadošā vērtētāja loma

1 Lietotāja uzdevumi

Izpildīto, neizpildīto uzdevumu sadaļa

2 Akreditācija

 1. Uzdevums par jaunas institūcijas piesaisti – ANI kartiņas skatīšana
 2. Akreditācijas plānu saraksts, akreditācijas kartiņu izveide
 3. Uzdevuma par ANI piesaisti izpildīšana
 4. Ekspertu komandas izveidošana
 5. Dokumentu un metožu izskatīšana
 6. Ekspertu piesaistīšana metodēm, dokumentiem un nosūtīšana izskatīšanai
 7. Vizītes un citu datuma ievadīšana, labošana, dzēšana
 8. Tāmes sastādīšana
 9. Vienošanās protokola skatīšana
 10. Atbilstību aizpildīšana
 11. Ekspertu iesniegtās atbilstības
 12. Ekspertu iesniegtās neatbilstības


3 Eksperti