Atšķirības starp "Vadošā vērtētāja loma" versijām

No ''LATAK AIS''
Pārlēkt uz: navigācija, meklēt
13. rindiņa: 13. rindiņa:
 
# [https://aishelp.latak.gov.lv/index.php/Viz%C4%ABtes_un_citu_datuma_ievad%C4%AB%C5%A1ana,_labo%C5%A1ana,_dz%C4%93%C5%A1ana Vizītes un citu datuma ievadīšana, labošana, dzēšana]
 
# [https://aishelp.latak.gov.lv/index.php/Viz%C4%ABtes_un_citu_datuma_ievad%C4%AB%C5%A1ana,_labo%C5%A1ana,_dz%C4%93%C5%A1ana Vizītes un citu datuma ievadīšana, labošana, dzēšana]
 
# [https://aishelp.latak.gov.lv/index.php/T%C4%81mes_sast%C4%81d%C4%AB%C5%A1ana Tāmes sastādīšana]
 
# [https://aishelp.latak.gov.lv/index.php/T%C4%81mes_sast%C4%81d%C4%AB%C5%A1ana Tāmes sastādīšana]
# [https://aishelp.latak.gov.lv/index.php/Vieno%C5%A1an%C4%81s_protokola_skat%C4%AB%C5%A1ana Vienošanās protokola skatīšana]
+
# [https://aishelp.latak.gov.lv/index.php/Vieno%C5%A1an%C4%81s_protokola_skat%C4%AB%C5%A1ana Vienošanās protokola, iesniegtā rēķina statusa skatīšana]
 
# [https://aishelp.latak.gov.lv/index.php/Atbilst%C4%ABbu_aizpild%C4%AB%C5%A1ana Atbilstību aizpildīšana]
 
# [https://aishelp.latak.gov.lv/index.php/Atbilst%C4%ABbu_aizpild%C4%AB%C5%A1ana Atbilstību aizpildīšana]
 
# [https://aishelp.latak.gov.lv/index.php/Ekspertu_iesniegt%C4%81s_atbilst%C4%ABbas Ekspertu iesniegtās atbilstības]
 
# [https://aishelp.latak.gov.lv/index.php/Ekspertu_iesniegt%C4%81s_atbilst%C4%ABbas Ekspertu iesniegtās atbilstības]

Versija, kas saglabāta 2016. gada 30. augusts, plkst. 10.30

Home < Vadošā vērtētāja loma

1 Lietotāja uzdevumi

Izpildīto, neizpildīto uzdevumu sadaļa

2 Akreditācija

 1. Uzdevums par jaunas institūcijas piesaisti – ANI kartiņas skatīšana
 2. Akreditācijas plānu saraksts, akreditācijas kartiņu izveide
 3. Uzdevuma par ANI piesaisti izpildīšana
 4. Ekspertu komandas izveidošana
 5. Dokumentu un metožu izskatīšana
 6. Ekspertu piesaistīšana metodēm, dokumentiem un nosūtīšana izskatīšanai
 7. Vizītes un citu datuma ievadīšana, labošana, dzēšana
 8. Tāmes sastādīšana
 9. Vienošanās protokola, iesniegtā rēķina statusa skatīšana
 10. Atbilstību aizpildīšana
 11. Ekspertu iesniegtās atbilstības
 12. Ekspertu iesniegtās neatbilstības


3 Eksperti